Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 18

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Garantieperiode en wettelijke aanspraken
bij gebreken
De garantieperiode wordt door deze waarborg
niet verlengd . Dat geldt ook voor vervangen en ge-
repareerde onderdelen . Eventueel al bij aankoop
aanwezige schade en gebreken moeten meteen na
het uitpakken worden gemeld . Voor reparaties na
afloop van de garantieperiode worden kosten in
rekening gebracht .
Garantieomvang
Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnor-
men met de grootst mogelijke zorg vervaardigd
en voorafgaand aan de levering nauwkeurig
gecontroleerd .
De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefou-
ten . Deze garantie geldt niet voor productonder-
delen die onderhevig zijn aan normale slijtage en
die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd,
of voor schade aan breekbare onderdelen zoals
schakelaars of onderdelen die van glas zijn
gemaakt .
Deze garantie vervalt wanneer het product is
beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gere-
pareerd . Voor deskundig gebruik van het product
moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschre-
ven aanwijzingen precies worden opgevolgd .
Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de
gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waar-
voor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden
vermeden .
Het product is uitsluitend bestemd voor privége-
bruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden . Bij
verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij
gebruik van geweld en bij reparaties die niet door
ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de
garantie .
14 
NL │ BE
Garantieperiode geldt niet bij
normale afname van de accucapaciteit
commercieel/bedrijfsmatig gebruik van het pro-
duct
beschadiging of modificatie van het product
door de klant
niet-naleving van de veiligheids- en onderhouds-
voorschriften, bedieningsfouten
schade door natuurrampen
Afhandeling bij een garantiekwestie
Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag
neemt u de volgende aanwijzingen in acht:
Houd voor alle aanvragen de kassabon en het
artikelnummer (bijv . IAN 12345) als aankoop-
bewijs bij de hand .
Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje
van het product, op het product gegraveerd, op
de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (links-
onder) of op de sticker op de achter- of onder-
kant van het product .
Als er fouten in de werking of andere gebreken
optreden, neemt u eerst contract op met de
hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch
of via e-mail .
Een als defect geregistreerd product kunt u dan
zonder portokosten naar het aan u doorgege-
ven serviceadres sturen . Voeg het aankoopbewijs
(kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek
bestaat en wanneer het is opgetreden .
Op www .lidl-service .com kunt u deze
en vele andere handleidingen,
productvideo's en installatiesoftware
downloaden .
Met deze QR-code gaat u direct naar de website
van Lidl Service (www .lidl-service .com) en kunt
u met het invoeren van het artikelnummer (IAN)
346158_2004 de gebruiksaanwijzing openen .
PAP 20 A1 + PLG 20 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1