Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2 Ah BATTERY PAP 20 A1 + CHARGER PLG 20 A1
BATERIJA 2 Ah +
UREÐAJ ZA PUNJENJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ 2 Ah +
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 315583
BATERIJA 2 Ah +
PUNJAČ ZA BATERIJE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
AKKU 2 Ah + LADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 2 Ah BATTERY PAP 20 A1 + CHARGER PLG 20 A1 BATERIJA 2 Ah + BATERIJA 2 Ah + UREÐAJ ZA PUNJENJE PUNJAČ ZA BATERIJE Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ 2 Ah + AKKU 2 Ah + LADEGERÄT...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 4 All Parkside tools of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonska narudžba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   │  1 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 6: Uvod

  . 1 Upute za uporabu Namjenska uporaba Tehnički podaci Ovaj je punjač namijenjen isključivo za punjenje Baterija 2 Ah: PAP 20 A1 baterija serije PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 . Tip: LITIJ-IONSKA Baterija je prikladna za: (istosmjerna Nazivni napon:...
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Napomene

  U slučaju kontakta isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, zatražite dodatnu liječničku pomoć. Tekućina koja istječe iz baterija može dovesti do iritacije kože i do opeklina .   │  3 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 8: Sigurnosne Napomene Za Punjače

  . ♦ Zeleno LED svjetlo za kontrolu punjenja signalizira da je postupak punjenja završen i da je paket baterija pripravan za rad . ■ 4  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 9: Provjera Stanja Baterije

  Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci bit ■ Nikada ne servisirajte oštećene baterije. će naplaćeni . Sve radove servisiranja baterija smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteno osoblje Korisnič- ke službe .   │  5 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 10: Servis

  Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedosta- Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, taka, najprije kontaktirajte u nastavku navedeni HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska servisni odjel telefonski ili putem elektro- ničke pošte . ■ 6  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 11: Proizvođač

  . izjave ispunjava propise smjernice 2011/65/EU Europskog parlamenta i vijeća od 8 . lipnja 2011 . za ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnim i elektronskim uređajima .   │  7 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 12: Narudžba Zamjenske Baterije

  Za osiguranje brze obrade Vaše narudžbe molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite broj artikla (npr . IAN 315583) uređaja . Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici ili naslovnoj stranici ovih uputa . ■ 8  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 13 Poručivanje telefonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17   │  9 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 14: Uvod

  Namenska upotreba Kapacitet: 2,0 Ah Ovaj punjač je namenjen isključivo za punjenje Ćelije: akumulatora PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 serije . Punjač za baterije: PLG 20 A1 Ovaj akumulator odgovara za: ULAZ / Input: Nominalni napon: 230 - 240 V ~ , 50 Hz (naizmenična struja)
 • Seite 15: Opšte Bezbednosne Napomene

  Ako ova tečnost dospe u oči, dodatno se ob­ ratite i lekaru. Iscurela tečnost iz akumulatora može da dovede do iritacije kože ili opekotina .   │  11 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 16: Bezbednosne Napomene Za Punjače

  . ♦ Ukoliko zajedno trepere crvena i zelena kon- trolna LED-lampica , tada je baterijski paket u kvaru . ■ 12  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 17: Provera Stanja Akumulatora

  . ■ Nikada ne obavljajte održavanje oštećenog akumulatora. Sve radove na održavanju akumulatora treba da obavlja isključivo proizvođač ili ovlašćeni korisnički servis .   │  13 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 18: Garancija I Garantni List

  8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom svrhe . roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom . ■ 14  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 19 Na taj način bezbednost uređaja ostaje nepromenjena . ► Zamenu utikača ili priključnog kabla treba uvek da obavlja proizvođač uređaja ili njegova korisnička služba. Na taj način bezbednost uređaja ostaje nepromenjena .   │  15 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 20: Odlaganje

  . Gore opisan predmet Izjave ispunjava propise Direktive 2011/65/EU Evropskog parlamenta i saveta od 8 . juna 2011 . za ograničenje upotrebe određenih opasnih mate- rija u električnim i elektronskim uređajima . ■ 16  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 21: Poručivanje Rezervnog Akumulatora

  Da biste obezbedili brzu obradu Vaše porudžbine, molimo Vas da kod svih upita pripremite broj artikla (npr . IAN 315583) uređaja . Broj artikla se nalazi na tipskoj pločici ili na naslovnoj strani ovog uputstva .   │  17 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 22 ■ 18  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 23 Поръчка по телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29   │  19 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 24: Въведение

  1 ръководство за експлоатация Това зарядно устройство е предназначено единствено за зареждане на акумулаторни ба- Технически характеристики терии от серията PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 . Акумулаторна батерия 2 Ah: PAP 20 A1 Тази акумулаторна батерия е подходяща за: Тип: ЛИТИЕВО-ЙОННА...
 • Seite 25: Общи Указания

  г) При неправилно използване е възможно батерия и да повиши опасността от пожар . изтичане на течност от акумулаторната батерия. Избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте с вода.   │  21 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 26: Указания За Безопасност За Зарядни Устройства

  ра, че процесът на зареждане е завършен и акумулаторният пакет е готов за експло- дотвратят евентуални опасности . атация . Зарядното устройство е подходящо само за работа в затворени помеще- ния . ■ 22  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 27: Проверка На Състоянието На Акумулаторната Батерия

  висимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите . *Само зарядно устройство (Акумулаторна батерия: 6 месеца)   │  23 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 28 поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло) . Гаранцията отпада, ■ 24  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 29: Сервиз

  или друг специален товар – не се приемат . BURGSTRASSE 21 Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на DE - 44867 BOCHUM изпратените от Вас дефектни уреди . ГЕРМАНИЯ www .kompernass .com   │  25 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 30 търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя . ■ 26  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 31: Предаване За Отпадъци

  торния пакет и/или уреда в предлагащите тази услуга събирателни пунктове . Осведомете се от съответните общински или градски власти относно възможностите за предаване за отпадъци на излезли от употре- ба електрически инструменти/акумулаторни пакети .   │  27 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 32: Указания Относно Ео Декларацията За Съответствие

  отговаря на разпоредбите на Директивата 2011/65/ЕU на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г . относно ограниче- нието за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване . ■ 28  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 33: Поръчка На Резервна Акумулаторна Батерия

  За да се гарантира бърза обработка на вашата поръчка, при всякакви запитвания имайте готовност да съобщите артикулния номер (напр . IAN 315583) на уреда . Артикулният номер е посочен на фабричната табелка или на заглавния лист на това ръководство .   │  29 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 34 ■ 30  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 35 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 DE │ AT │ CH   │  31 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 36: Einleitung

  Technische Daten Bestimmungsgemäßer Gebrauch Akku 2 Ah: PAP 20 A1 Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen Typ: LITHIUM-IONEN von Akkus der PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 Serie (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 20 V bestimmt . Dieser Akku ist passend zu: Kapazität: 2,0 Ah Zellen: Ladegerät: PLG 20 A1...
 • Seite 37: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . DE │ AT │ CH   │  33 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 38: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  überhitzt und kann nicht Innenbereich geeignet . aufgeladen werden . ♦ Sollte die rote und grüne Kontroll-LED gemeinsam blinken, dann ist der Akku-Pack defekt . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 39: Akkuzustand Prüfen

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . DE │ AT │ CH   │  35 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 40: Service

  Rück- oder Unterseite . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 41: Importeur

  Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich Elektronikgeräten . bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . DE │ AT │ CH   │  37 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 42: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 315583) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 43 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 11 / 2018 Ident.-No.: PAP20A1+PLG20A1-112018-1 IAN 315583...

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1

Inhaltsverzeichnis