Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PAP 20 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PAP 20 A1:

Werbung

Verfügbare Sprachen
2Ah BATTERY PAP 20 A1
AKKU 2 Ah
Használati utasítás
AKKU 2 Ah
Bedienungsanleitung
IAN 315565
AKUMULATOR 2 Ah
Navodila za uporabo

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 2Ah BATTERY PAP 20 A1 AKKU 2 Ah AKUMULATOR 2 Ah Használati utasítás Navodila za uporabo AKKU 2 Ah Bedienungsanleitung IAN 315565...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 All Parkside tools of the X20V Team series are com- patible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Pót-akkumulátor rendelése ..18 Telefonos rendelés ..... . . 19 │ PAP 20 A1    1...
 • Seite 6: Bevezető

  Ez az akkumulátor nem alkalmas ipari használatra. A készülék minden más használata vagy módosítása nem rendeltetésszerűnek minősül és jelentős baleset- veszélyt okozhat. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. │ ■ 2    PAP 20 A1...
 • Seite 7: Felszereltség

  LED gyorstöltő (a csomag nem tartalmazza) piros töltésjelző LED zöld töltésjelző LED A csomag tartalma 1 akku 2 Ah 1 használati útmutató Műszaki adatok Akku 2 Ah: PAP 20 A1 Típus: LÍTIUM-ION Névleges feszültség: 20 V (egyenáram) Kapacitás: 2,0 Ah Cellaszám:...
 • Seite 8 230 - 240 V ∼, 50 Hz (váltóáram) Névleges teljesítményfelvétel: 65 W T3.15A Biztosíték (belső): 3,15 A KIMENET/Output: Névleges feszültség: 21,5 V (egyenáram) Névleges áramerősség: 2,4 A Töltési idő: kb. 60 perc Védelmi osztály: II / (dupla szigetelés) │ ■ 4    PAP 20 A1...
 • Seite 9: Általános Biztonsági Utasítások

  Olyan töltő esetén, amely egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére alkalmas, tűzveszély áll fenn, ha másfajta akkumulátorral használják. b) Csak az elektromos kéziszerszámba való akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata sérülést okozhat és tűzveszélyes. │ PAP 20 A1    5 ■...
 • Seite 10 A kiszivárgó akkumulátor-folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat. VIGYÁZAT! ROBBANÁSVESZÉLY! Soha ne töltsön fel nem tölthető elemeket. Védje az akkumulátort hőségtől, például tartós napsütéstől, tűztől, víztől és nedvességtől. Robbanásveszély fenyeget. │ ■ 6    PAP 20 A1...
 • Seite 11: További Biztonsági Utasítások

  és az akkumulá- toros kéziszerszámot a használati útmutatóban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A helytelen töltés és a megengedett hőmérséklet- tartományon kívüli töltés tönkre teheti az akkumu- látort és növeli a tűzveszélyt. │ PAP 20 A1    7 ■...
 • Seite 12: Az Akkumulátor-Telep Töltése (Lásd A Ábra)

  (lásd az A ábrát). ♦ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csat- lakozóaljzatba. A töltésjelző LED pirosan világít. ♦ A zöld töltésjelző LED jelzi, hogy a töltési folyamat lezárult és az akkumulátor-telep üzemkész. │ ■ 8    PAP 20 A1...
 • Seite 13: Az Akkumulátor Állapotának Ellenőrzése

  Az állapot, illetve a fennmaradó teljesítmény az alábbiak szerint jelenik meg az akkumulátor- kijelző LED-en PIROS / NARANCSSÁRGA / ZÖLD = maximális töltés PIROS/NARANCSSÁRGA = közepes töltés PIROS = gyenge töltés – akkumulátor töltése szükséges │ PAP 20 A1    9 ■...
 • Seite 14: Karbantartás És Tárolás

  A termékre a vásárlás napjától számított 6 hónap garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg a termék eladójával szemben. Az Ön jogszabályban rögzített jogait nem korlátozza az alábbiakban ismertetett garanciánk. │ ■ 10    PAP 20 A1...
 • Seite 15 A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállás- sal. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor meglévő károkat és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. │ PAP 20 A1    11 ■...
 • Seite 16 figyelmeztet. A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem hivatalos szervizeink végeztek. │ ■ 12    PAP 20 A1...
 • Seite 17 (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy miben nyilvánul meg és mikor jelentkezett a hiba. Más használati útmutatókhoz, termékbemu- tató videókhoz és szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról. │ PAP 20 A1    13 ■...
 • Seite 18: Szerviz

  Tel.: 06800 21225 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 315565 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NÉMETORSZÁG www.kompernass.com │ ■ 14    PAP 20 A1...
 • Seite 19: Ártalmatlanítás

  A hibás vagy elhasználódott akkumulátorokat a 2006/66/EC irányelv szerint újra kell hasznosítani. Az akkumulátor-telepet és/vagy a készüléket a ren- delkezésre álló gyűjtőhelyeken adhatja vissza. Az elhasznált elektromos kéziszerszámok/akkumulá- tor-telepek ártalmatlanítási lehetőségeiről tájékozód- jon települése vagy városa önkormányzatánál. │ PAP 20 A1    15 ■...
 • Seite 20 A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: műanyagok, 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok Az elhasználódott termék ártalmatlanítá- sának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatá- nál. │ ■ 16    PAP 20 A1...
 • Seite 21: Ek Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Tudnivalók

  * A kiállított megfelelőségi nyilatkozat tekintetében kizárólag a gyártó felel. A nyilatkozat fenti tárgya megfelel az Európai Parlament és Tanács 2011. június 8-i, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek. │ PAP 20 A1    17 ■...
 • Seite 22: Pót-Akkumulátor Rendelése

  Ebben az esetben forduljon szerviz-ügyfélszolgálatunkhoz. ■ Az akció egy akkumulátor/vevő, ill. készülék mennyiségre, valamint az akció időtartamát követő két hónapra korlátozott. Ezt követően a pótakkumulátor pótalkatrészként más feltételekkel rendelhető meg. │ ■ 18    PAP 20 A1...
 • Seite 23: Telefonos Rendelés

  Szerviz Magyarország Tel.: 06800 21225 E-Mail: kompernass@lidl.hu A rendelés gyors feldolgozása érdekében megkere- sése során tartsa készenlétben készüléke cikkszámát (pl. IAN 315565). A cikkszám a típustáblán vagy a jelen használati útmutató címoldalán található. │ PAP 20 A1    19 ■...
 • Seite 24 │ ■ 20    PAP 20 A1...
 • Seite 25 Opombe k Izjavi o skladnosti za EU . . .36 Naročanje nadomestnega akumulatorja 37 Telefonsko naročilo ..... . . 38 │ PAP 20 A1    21 ■...
 • Seite 26: Uvod

  Akumulator spada k: Akumulator ni predviden za poslovno uporabo. Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba naprave velja za nepredvideno in povzroči bistveno nevarnost nezgod. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe. │ ■ 22    PAP 20 A1...
 • Seite 27: Oprema

  Rdeča nadzorna lučka LED za polnjenje Zelena nadzorna lučka LED za polnjenje Vsebina kompleta 1 akumulator 2 Ah 1 navodila za uporabo Tehnični podatki Akumulator 2 Ah: PAP 20 A1 Tip: LITIJ-IONSKI Nazivna napetost: 20 V (enosmerni tok) Kapaciteta: 2,0 Ah Celic: │...
 • Seite 28 230–240 V∼, 50 Hz (izmenični tok) Nazivna vhodna moč: 65 W T3.15A Varovalka (notranja): 3,15 A IZHOD/Output: Nazivna napetost: 21,5 V (enosmerni tok) Nazivni tok: 2,4 A Trajanje polnjenja: pribl. 60 min Razred zaščite: II/ (dvojna izolacija) │ ■ 24    PAP 20 A1...
 • Seite 29: Splošno Varnostna Navodila

  V električnih orodjih zato uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorje. Uporaba drugih akumulatorjev lahko privede do poškodb in nevarnosti požara. │ PAP 20 A1    25 ■...
 • Seite 30 POZOR! NEVARNOST EKSPLOZIJE! Nikoli ne polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje. Akumulator zaščitite pred vročino, na primer tudi pred dolgotrajno nepos- redno sončno svetlobo, ognjem, vodo in vlago. Obstaja nevarnost eksplozije. │ ■ 26    PAP 20 A1...
 • Seite 31: Dodatna Varnostna Navodila

  Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in akumulatorja ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite zunaj temperaturnega območja, navedenega v navodilih za uporabo. Napačno polnjenje ali polnjenje zunaj dovo- ljenega temperaturnega območja lahko uniči akumulator in poveča nevarnost požara. │ PAP 20 A1    27 ■...
 • Seite 32: Polnjenje Akumulatorja (Glejte Sliko A)

  (glejte sliko A). ♦ Električni vtič priključite v vtičnico. Nadzorna lučka LED sveti rdeče. ♦ Zelena nadzorna lučka LED za polnjenje sporoča, da je postopek polnjenja zaključen in je akumulator pripravljen za uporabo. │ ■ 28    PAP 20 A1...
 • Seite 33: Preverjanje Stanja Akumulatorja

  (glejte tudi glavno sliko). Stanje oziroma preostala kapaciteta se prikaže na lučki LED akumulatorja takole: ♦ RDEČA/ORANŽNA/ZELENA = povsem napolnjen RDEČA/ORANŽNA = napolnjen do polovice RDEČA = skoraj prazen – akumulator napolnite │ PAP 20 A1    29 ■...
 • Seite 34: Vzdrževanje In Shranjevanje

  Akumulatorje je najbolje hraniti na hladnem in suhem. ■ Poškodovanih akumulatorjev nikoli ne vzdržu- jte. Vsakršno vzdrževanje akumulatorjev naj izvaja izključno proizvajalec ali pooblaščena servisna služba. Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMČIJA www.kompernass.com │ ■ 30    PAP 20 A1...
 • Seite 35: Pooblaščeni Serviser

  2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. 3. Garancijski rok za proizvod je 6 mesecev od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa. │ PAP 20 A1    31 ■...
 • Seite 36 če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan. 8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje. │ ■ 32    PAP 20 A1...
 • Seite 37 (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovorno- sti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda │ PAP 20 A1    33 ■...
 • Seite 38: Odstranitev Med Odpadke

  Okvarjene ali izpraznjene akumulatorje je treba v skladu z Direktivo 2006/66/EC reciklirati. Akumula- tor in/ali napravo oddajte na javnih zbirališčih. O možnostih odstranitve neuporabnih električnih orodij/akumulatorja povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. │ ■ 34    PAP 20 A1...
 • Seite 39 Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: Umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali. O možnostih za odstranitev odslužene- ga izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. │ PAP 20 A1    35 ■...
 • Seite 40: Opombe K Izjavi O Skladnosti Za Eu

  * Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Zgoraj opisani predmet izjave izpolnjuje predpise Direktive 2011/65/EU Evrop- skega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. │ ■ 36    PAP 20 A1...
 • Seite 41: Naročanje Nadomestnega Akumulatorja

  V tem primeru pokličite servisno številko. ■ Akcija je omejena na en akumulator na stranko/ napravo in na obdobje dveh mesecev po akciji. Nato so nadomestni akumulatorji še vedno na voljo po drugih pogojih. │ PAP 20 A1    37 ■...
 • Seite 42: Telefonsko Naročilo

  Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si Za zagotavljanje hitre obdelave naročila imejte prip- ravljeno številko artikla (npr. IAN 315565) za svojo napravo. Številko artikla najdete na tipski tablici ali na naslovnici teh navodil. │ ■ 38    PAP 20 A1...
 • Seite 43 Ersatz-Akku Bestellung ... . .56 Telefonische Bestellung ....57 DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    39 ■...
 • Seite 44: Einleitung

  Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstande- ne Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PAP 20 A1...
 • Seite 45: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 2 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku 2 Ah: PAP 20 A1 Typ: LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom) Kapazität: 2,0 Ah Zellen: DE │ AT │ CH │...
 • Seite 46 Bemessungsspannung: 230 - 240 V ∼, 50 Hz (Wechselstrom) Bemessungsaufnahme: 65 W T3.15A Sicherung (innen): 3,15 A AUSGANG / Output: Bemessungsspannung: 21,5 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom: 2,4 A Ladedauer: ca. 60 min Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) │ DE │ AT │ CH ■ 42    PAP 20 A1...
 • Seite 47: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    43 ■...
 • Seite 48 VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah- lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PAP 20 A1...
 • Seite 49: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    45 ■...
 • Seite 50: Akku-Pack Laden (Siehe Abb. A)

  ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Kontroll-LED leuchtet rot. ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PAP 20 A1...
 • Seite 51: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw. die Restleistung wird in der Akku- Display-LED wie folgt angezeigt: ♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    47 ■...
 • Seite 52: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PAP 20 A1...
 • Seite 53 Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    49 ■...
 • Seite 54 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltan- wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PAP 20 A1...
 • Seite 55 Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvide- os und Software herunterladen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    51 ■...
 • Seite 56: Service

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 52    PAP 20 A1...
 • Seite 57: Entsorgung

  Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebote- nen Sammeleinrichtungen zurück. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elek- trowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    53 ■...
 • Seite 58 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PAP 20 A1...
 • Seite 59: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- nikgeräten. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    55 ■...
 • Seite 60: Ersatz-Akku Bestellung

  Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Mona- ten nach dem Aktionszeitraum. Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PAP 20 A1...
 • Seite 61: Telefonische Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z.B. IAN 315565) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    57 ■...
 • Seite 62 │ DE │ AT │ CH ■ 58    PAP 20 A1...
 • Seite 63 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij Stand der Informationen: 01 / 2019 Ident.-No.: PAP20A1-012019-1 IAN 315565...