Herunterladen Diese Seite drucken

Afvikling Af Garantisager; Miljøhenvisninger Og Oplysninger Vedrørende Bortskafning; Ef-Konformitetserklæring - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
... / Miljøhenvisninger og oplysninger vedrørende ... / EF-konformitetserklæring

Afvikling af garantisager

z
z
For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling
af dit anliggende bedes du følge disse anvisninger:
Opbevar kassebonen og artikelnummeret
(f.eks. IAN) som købsbevis, så disse kan fremlæg-
ges på forespørgsel. Artikelnummeret er angivet
på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af
vejledningen (nederst til venstre) eller på en mærkat
på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer
funktionsfejl eller andre mangler, skal du først
kontakte den forneden nævnte serviceafdeling tele-
fonisk eller via e-mail. Et produkt, der er registreret
som defekt, kan du derefter sende portofrit til den
meddelte serviceadresse sammen med købsbeviset
(kassebon) og oplysning om, hvori manglen består,
og hvornår den er opstået.
Henvisning:
På www.lidl-service.com kan du
downloade denne og mange andre
håndbøger, produktvideoer og software.
Kontaktinformationer:
DK
Navn:
C. M. C. GmbH
Internetadresse:
www.cmc-creative.de
E-Mail:
service.dk@cmc-creative.de
Telefon:
+49 (0) 6894 9989752
(normal takst tysk fastnet)
Sæde:
Tyskland
IAN 292166
Bemærk venligst, at den følgende adresse ikke er
en serviceadresse.
Kontakt først ovenstående serviceafdeling.
Adresse:
C. M. C. GmbH
Katharina-Loth-Str. 15
DE-66386 St. Ingbert
TYSKLAND
20
DK
292166_Schlauchtrommel_content_LB6.indb 20
All manuals and user guides at all-guides.com
138180
Miljøhenvisninger
og oplysninger vedrørende
bortskafning
Apparat, tilbehør og emballage skal
afleveres til miljøvenlig genbrug.
Trykluftredskaber må ikke smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald! Hvis det er muligt,
skal apparater, der ikke længere fungerer, bortskaf-
fes, så materialet kan genbruges. Spørg om råd
hos din lokale forhandler.
EF-konformitetserklæring
Vi, virksomheden
C. M. C. GmbH
Dokumentansvarlig: Marc Uhle
Katharina-Loth-Str. 15
66386 St. Ingbert
erklærer som eneansvarlig, at produktet
Trykluft-slangetromle
med tilbagetræksfunktion
IAN:
292166
Art.-nr.:
2079
Produktionsår:
2018/04
Model:
PDST 10 A1
opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, som er
fastlagt i de europæiske direktiver og i disses
ændringer.
Maskindirektiv:
2006/42/EF
og i disses ændringer.
Til evaluering af konformiteten blev følgende
harmoniserede normer anvendt:
EN 12100:2010
11.12.2017 17:16:24

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDST 10 A1