Herunterladen Diese Seite drucken

Symbolforklaring; Indledning; Formålsbestemt Anvendelse; Udstyr - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Symbolforklaring / Indledning

Symbolforklaring

Læs betjeningsvejledningen
Bemærk
Bær høreværn
Bær støvmaske
Bær sikkerhedshandsker
TRYKLUFT-SLANGETROMLE
PDST 10 A1

Indledning

Hjerteligt tillykke! Du har valgt et produkt
af høj kvalitet. Læs venligst brugsvejlednin-
gen grundigt igennem, og tag hensyn til
de beskrevne henvisninger. Lær ved hjælp af denne
brugsvejledning apparatet og dets rigtige brug
at kende og læs alle sikkerhedshenvisningerne.
På typeskiltet står alle tekniske data for denne
slangetromle. Informer dig venligst om dette
apparats tekniske forhold.
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN!
Formålsbestemt anvendelse
z
z
Trykluft-slangetromlen bruges i forbindelse med en
kompressor til energiforsyning af trykluftværktøjer.
Slangetromlen tjener udelukkende til transport af
trykluft. Den er ikke egnet til transport af væsker.
Anvend produktet udelukkende som beskrevet og
til de oplyste anvendelsesområder.
14
DK
292166_Schlauchtrommel_content_LB6.indb 14
All manuals and user guides at all-guides.com
Læs og overhold alle
sikkerhedsanvisningerne
Bortskaf trykluftapparater
og emballage miljøvenligt
Bær beskyttelsesbriller
Opbevar denne vejledning omhyggeligt.
Giv venligst også alle disse papirer videre, hvis
produktet gives videre. Enhver brug, der afviger
fra den formålsbestemte anvendelse, er ikke tilladt
og potentielt farlig. Farer på grund af manglende
hensyntagen hertil eller på grund af forkert brug
dækkes ikke af garantien og ligger uden for fabri-
kantens ansvarsområde. Apparatet blev konstrueret
til privat brug og må ikke anvendes i erhvervsmæs-
sige eller industrielle sammenhænge.

Udstyr

z
z
1
Tromlekabinet
2
Drejelig montagebøjle
3
Arbejdsslange til trykluftværktøj
4
Slangestopper
5
Tryklufttilslutning:
6
Krog til ophængning eller vægmontage
7
Lynkobling
8
Stiknippel
11.12.2017 17:16:23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDST 10 A1