Herunterladen Diese Seite drucken

Ibrugtagning - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Betjening
Sørg for, at holderens materiale på montage-
z
stedet er i stand til at bære slangetromlens
vægt. Ved spørgsmål henvend dig venligst til
en fagmand.
1. Brug den drejelige montagebøjle som skabe-
lon. Marker ved hjælp af en pen boringernes
position på det bærende materiale.
2. Bor de nødvendige huller til montage i det
bærende materiale.
3. Fastgør slangetromlen med egnet
montagemateriale.

Ibrugtagning

z
z
Tilslutning af slangetromlen til en
trykluftkilde
1. Tætningsbånd (følger ikke med leveringen)
vikles rundt om gevindet på slangetromlens
bagside. (se afb. B).
2. Skru stiknippelen på gevindet.
3. Sæt en forbindelsesslange til trykluftkilden
på stiknippelen.
Tilslutning af slangetromlen til
et trykluftværktøj
Bemærk: Fare for beskadigelse!
Forkert håndtering af trykluft-slangetrom-
len kan føre til beskadigelser.
Tag altid hensyn til trykluft-slangetromlens
z
maksimale arbejdstryk og de benyttede tilslut-
ningsdeles kompatibilitet. Med arbejdsslangens
lynkobling kan slangen straks forbindes med et
trykluftværktøj via dets luftindsdslip.
Brug af slangetromlen
FARE FOR TILSKADEKOMST!
Slangetromlen er udstyret med en returløbs-
mekanisme. Den styres af en kraftig fjeder.
Ved forkert opruling af trykluftslangen er der
fare for kvæstelser.
18
DK
292166_Schlauchtrommel_content_LB6.indb 18
All manuals and user guides at all-guides.com
Lad aldrig trykluftslangen bevæge sig tilbage
z
hurtigt og ukontrolleret.
I tilfælde af en beskadiget returløbsmekanisme
z
skal trykluft-slangetromlen straks tages ud af
brug. Få den opståede skade repareret af en
fagmand.
Slangetromlen har en låse- og en returløbs-
z
mekanisme. Således er det muligt at trække
slangen ud og at føre den tilbage igen på nem
måde.
Låsemekanismen bevirker ved op- og afrulning
z
en knirkende lyd. Dette er ikke nogen fejl.
Hvis lyden skulle ændre sig efter hyppig brug
og/eller ved problemer med mekanismen,
skal du tilkalde fagkyndig hjælp eller henvende
dig til kundeservice.
Afrulning af slangen
Træk arbejdsslangen omhyggeligt ud af trom-
z
lekabinettet i den for trykluftværktøjet ønskede
arbejdslængde. Når du slipper trykluftslangen
efter en kliklyd, falder låsemekanismen i hak
ved denne længde.
Oprulning af slangen
1. Med et kort træk i arbejdsslangen kan du løsne
låsemekanismen.
2. Pas på, at arbejdsslangen rulles tilbage og op
i tromlekabinettet på kontrolleret måde.
Indstilling af slangestopper
Slangestopperens position kan indstilles.
Den stopper oprulningen af arbejdsslangen ved
den ønskede længde. Til justering af slangestoppe-
ren har du brug for en stjerneskruetrækker.
1. Løsn montageskruerne med
stjerneskruetrækkeren (se afb. E).
2. Skub slangestopperen langs med
arbejdsslangen til den ønskede position.
3. Spænd montageskruerne fast igen.
11.12.2017 17:16:23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDST 10 A1

  Verwandte Inhalte für Parkside PDST 10 A1