Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLV 1500 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-vertikutierer/ rasenlüfter
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC SCARIFIER / AERATOR PLV 1500 A1
SCARIFICATOR ELECTRIC/MAŞINĂ
ELECTRICĂ PENTRU AFÂNAREA
GAZONULUI
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ELEKTRO-VERTIKUTIERER/
RASENLÜFTER
Originalbetriebsanleitung
IAN 310320
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРТИКУЛАТОР/
АЕРАТОР
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLV 1500 A1

 • Seite 1 ELECTRIC SCARIFIER / AERATOR PLV 1500 A1 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРТИКУЛАТОР/ SCARIFICATOR ELECTRIC/MAŞINĂ АЕРАТОР ELECTRICĂ PENTRU AFÂNAREA Превод на оригиналното ръководство GAZONULUI за експлоатация Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale ELEKTRO-VERTIKUTIERER/ RASENLÜFTER Originalbetriebsanleitung IAN 310320...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 10 9...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Cuprins Introducere Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- Introducere ........4 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă și aţi achi- Domeniul de aplicare ....4 Descriere generală .......5 ziţionat un produs valoros. Acest aparat a fost veriicat din punct de Lieferumfang........5 Descrierea modului de funcţionare ..
 • Seite 5: Descriere Generală

  un tambur aerator din plastic dur, cu dinţi Dispozitivul trebuie utilizat doar de perso- ane adulte. Este interzisă utilizarea acestui rotativi vertical cu arc şi un tambur scarii- aparat de către copii și persoane nefamilia- care cu cuţite montate vertical. rizate cu instrucțiunile de utilizare.
 • Seite 6: Date Tehnice

  Scarii cator electric/ ciclului de exploatare, de exemplu maşină electrică pentru momentele în care scula electrică este afanarea gazonului ..PLV 1500 A1 decuplată și cele în care, deși este cuplată, funcționează fără sarcină). Puterea motorului ....... 1500 W Tensiunea de rețea ....230 V~, 50 Hz Instrucţiuni de siguranţă...
 • Seite 7: Instrucţiuni Generale De Siguranţă

  Instrucţiuni generale de Pericol de electrocutare siguranţă atunci când cablul de ali- mentare este deteriorat! Țineți cablul de alimentare Acest aparat poate provoca departe de sculele de tăiere răniri grave în cazul utilizării și de aparat! necorespunzătoare. Înainte de a lucra cu aparatul trebuie să Precauție - sculă...
 • Seite 8 de protecție cu o talpă anti-alun- tiicați nici o problemă, returnați ecare, pantaloni rezistenți, lungi, aparatul la un centru service. protecție pentru urechi și ochelari • Atunci când cuțitul nu taie de protecție. Nu folosiți aparatul corect sau dacă motorul este atunci când sunteți desculț...
 • Seite 9 deplasare pe o pantă. Nu lucrați și până când aceștia nu s-au pe pante extrem de abrupte. oprit complet. Pericol de rănire Astfel puteţi controla mai bine datorită sculei ascuțite. aparatul în situaţii neaşteptate. • Îndepărtați resturile de plante • Evitați o poziție anormală a cor- doar atunci când aparatul este orit.
 • Seite 10 Întreținerea aparatului pentru lucrări grele. Nu folosiţi • Opriți aparatul și ridicați-l atunci aparatul în scopuri pentru care când îl transportați pe scări. acesta nu este prevăzut. • Efectuați o inspecție vizuală a Securitatea electrică: aparatului înainte de iecare utilizare. Nu utilizați aparatul dacă...
 • Seite 11: Instrucţiuni De Montare

  braţului, în cazul în care apara- deteriorat poate provoca cont- tul este folosit pentru o perioadă actul cu componentele active. • Asigurați-vă că tensiunea rețelei mai îndelungată de timp sau corespunde cu cea indicată pe dacă este operat şi întreţinut în plăcuța de caracteristici.
 • Seite 12: Montarea/Golirea Sacului Colector

  Operare dispozitivul de eliberare rapidă, partea zimțată spre aparat. 3. Montați dispozitivul de prindere Respectați protecția contra zgomotu- a cablului de alimentare (14) în lui și dispozițiile locale. mânerul superior (3). Reglare poziții de lucru 4. Înșurubați mânerul superior (3) cu șuruburi, dispozitive de elibe- rare rapidă...
 • Seite 13: Lucrul Cu Aparatul

  Lucrați întotdeauna transver- 1. Puneţi aparatul pe o suprafață sal pe pante. Aveți grijă deo- de gazon plană. sebită atunci când vă depla- 2. Faceți legătura între prelungitor și sați cu spatele și când trageți priza aparatului (18). aparatul. Există pericol de 3.
 • Seite 14: Transportul

  • După lucru îndepărtați resturile de plan- încât dispozitivul de prindere a cablului de alimentare de pe mâner să ie întot- te de pe roți, din oriiciile de ventilație, deauna îndreptat spre partea prelucrată. din oriiciul de evacuare și de pe tam- •...
 • Seite 15: Reciclare/Protecţia Mediului Înconjurător

  Reciclare/Protecţia fără suport de perete: mediului înconjurător Pentru a economisi spațiu mânerul po- ate i pliat după slăbirea dispozitivului Predaţi aparatul, accesoriile şi ambalajul căt- de prindere rapidă. Cablul de alimen- re o unitate de reciclare ecologică. tare nu trebuie să ie prins. Dispozitivele electrice nu trebuie cu suport de perete: aruncate în deşeurile casnice.
 • Seite 16: Identiicare Defecţiuni

  Identiicare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Eliminare eroare Corpuri străine în tambur Îndepărtaţi corpurile străine 16/17) Dinții cu arc ai tamburului aerator 16) sau cuțitul tamburului de Schimbare tambur Sunete, scariicare ( 17) sunt deteriorate zgomote sau vibrații anor- Montare corectă a tamburului Tambur ( 16/17) care nu este male...
 • Seite 17: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte și este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero- aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 18: Reparaţii-Service

  Service-Center • Dacă apar erori funcţionale sau alte lipsuri, contactaţi imediat, telefonic sau Service România prin e-mail, departamentul de service menţionat mai jos. Veţi primi informaţii Tel.: 0800896637 suplimentare referitoare la modalitatea E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 310320 de soluţionare a reclamaţiei Dvs. •...
 • Seite 19: Увод

  Съдържание Увод Увод ............ 19 Сърдечно Ви честитим закупуването Употреба по предназначение ..19 на Вашия нов уред. По такъв начин Общо описание ......... 20 Вие сте избрали един висококачествен Обем на доставката ....... 20 продукт. Описание на функциите ....20 По...
 • Seite 20: Общо Описание

  Описание на функциите Уредът е предназначен за употреба от пълнолетни лица. Деца, както и въз- растни, които не са запознати с това Вертикутирът и аераторът разполага с ръководство, не трябва да използват два лесно заменяеми работни валяка: уреда. Употребата на уреда при дъжд и един...
 • Seite 21: Технически Данни

  Технически данни начина на употреба на електри- ческия инструмент. Електрически Необходимо е да се определят вертикулатор/аератор ..PLV 1500 A1 предохранителни мерки за защи- Консумирана мощност ....1500 W та на обслужващото лице въз ос- Мрежово напрежение ...230 V~, 50 Hz нова...
 • Seite 22: Надписи Върху Уреда

  Знак за упътване с инфор- Данни за нивото на шума мация за по-добра работа в dB. с уреда. Клас защита II надписи върху уреда Електрическите уреди не Внимание! бива да се изхвърлят като Прочетете ръководството битови отпадъци. за обслужване. Дръжте далече от други Включване/ хора.
 • Seite 23 • Не работете с повреден, непъ- Подготовка: • Уредът не е предназначен за лен уред или уред преработен употреба от деца. без съгласието на производи- • Никога не трябва да се раз- теля. Не работете с повреде- решава употребата на маши- ни...
 • Seite 24 сменете износените части. тете по прекалено стръмни Ако е необходим по-сериозен наклони. Така ще можете да ремонт, обърнете се към от- контролирате по-добре уреда дел за сервизно обслужване. в неочаквани ситуации. • Избягвайте неестествена по- зиция на тялото. Употреба: • Внимание...
 • Seite 25 ни вибрации. В този случай Прекъсване на работа: • След изключване на уреда проверете уреда за повре- валякът се върти още някол- ди и ако е необходимо го ко секунди. Пазете ръцете и предайте за ремонт. краката си. • Съхранявайте уреда на сухо •...
 • Seite 26 • Не се опитвайте да ремонти- Ако удължителният кабел рате уреда, освен ако нямате бъде повреден по време на необходимото за целта обра- употреба, незабавно го изклю- зование. Всички работи, които чете от мрежата. не са посочени в това ръковод- НЕ...
 • Seite 27: Остатъчни Рискове

  чени за употреба на откри- c) Увреждане на здравето, то. Напречното сечение на произтичащо от вибрации проводника на удължаващия ръка-рамо, ако уредът се кабел трябва да е минимум използва за по-дълъг период 2,5 кв.мм. Преди употреба от време или не се използва винаги...
 • Seite 28: За Управление

  Монтиране на дръжката за 1. Изтеглете събирателната торба управление чрез лостовия механизъм. 2. Издърпайте пластмасовите уши 1. Вкарайте долната дръжка (6) на торбата за събиране над върху корпуса на уреда (8) и я лостовия механизъм на събира- завинтете с двете приспособле- телна...
 • Seite 29: Включване И Изключване

  -3 mm : Работна позиция 3. За предпазване от огъване, оф- При работа с уреда в безупречно със- ормете от края на удължаващия тояние изберете тази настройка. кабел клуп и го окачете в прис- пособлението за предпазване - от 3 до -12 мм : от...
 • Seite 30: Транспорт

  При наклони работете винаги работните повърхности трябва напречно на наклона. Бъдете винаги да се препокриват няколко особено внимателно при обра- сантиметра. Прекалено голямото тен ход и теглене на уреда. Има забавяне на едно място при рабо- опасност от стъпване накриво! тещ...
 • Seite 31: Общи Дейности При Почистване И Техническа Поддръжка

  Изключвайте уреда преди всички 1. Обърнете уреда. дейности по техническа поддръж- 2. Разхлабете крилчатия винт ка и почистване, изваждайте (19) и издърпайте фиксиращия щепсела от контакта и изчаквайте елемент на лагера нагоре. пълното спиране на валяка. 3. Повдигнете валяка ( 16/17) напречно...
 • Seite 32: Изхвърляне/Защита На Околната - Като Градински Аератор За Изкоре- Среда

  Изхвърляне/Защита на Окачете уреда на долната му околната среда дръжка (6). Проверявайте редовно стабилното положение на Подложете уреда, принадлежностите стойката за стена. и опаковката на рециклиране, което не вреди на околната среда. Електрическите уреди не бива да се изхвърлят като битови отпадъ- ци.
 • Seite 33: Търсене На Грешки

  Търсене на грешки Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема Чужди тела върху валяка Отстранете чуждите тела 20/21) Повредени пружинни зъбци 20) или нож на валяк Сменете валяка Необичайни шу- мове, Монтирайте правилно валяка (вижте Валякът ( 20/21) не е мон- Тракане...
 • Seite 34: Гаранция

  Гаранция Гаранционен срок и законови претен- ции при дефекти Уважаеми клиенти, Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за този уред получавате 3 години гаран- ция от датата на покупката. В случай за сменените и ремонтирани части. За на...
 • Seite 35: Ремонтен Сервиз

  Процедура при гаранционен случай Внимание: Изпратете Вашия уред на За да се гарантира бърза обработка клона на нашия сервиз почистен и с ука- на Вашия случай, следвайте следните зание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транс- указания: • За всички запитвания подгответе портни...
 • Seite 36 вото използване налага разходи на продавача, решаването на рекламацията по чл. 113 , които в сравнение с другия начин на обезщетя- той има право на избор между една от след- ване са неразумни, като се вземат предвид: ните възможности: 1. разваляне на договора и...
 • Seite 37: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........37 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Bestimmungsgemäße Verwendung ......37 ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Allgemeine Beschreibung ...38 Gerät wurde während der Produktion auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Lieferumfang........38 Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 38: Allgemeine Beschreibung

  Das Gerät ist zum Gebrauch durch Erwach- Funktionsbeschreibung sene bestimmt. Kinder sowie Personen, die mit dieser Betriebsanleitung nicht vertraut Der Elektro-Vertikutierer/Rasenlüfter besitzt sind, dürfen das Gerät nicht benutzen. zwei leicht austauschbare Arbeitswalzen: eine Lüfterwalze aus Hart-Kunststoff mit vertikal Die Benutzung des Gerätes bei Regen oder feuchter Umgebung ist verboten.
 • Seite 39: Technische Daten

  Technische Daten Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. Elektro-Vertikutierer/ Es besteht die Notwendigkeit, Si- Rasenlüfter ....PLV 1500 A1 cherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf Aufnahmeleistung des Motors ..1500 W Netzspannung ....230 V~, 50 Hz einer Abschätzung der Aussetzung Schutzklasse ........
 • Seite 40: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile. Um- Transport- und Arbeitspositionen stehende Personen von dem Gerät fernhalten. Gefahr durch Stromschlag bei Beschädigung des Netz- kabels! Netzkabel von den Allgemeine Schneidwerkzeugen und Sicherheitshinweise dem Gerät fernhalten! Dieses Gerät kann bei unsach- gemäßem Gebrauch ernsthaf- Tragen Sie Augen- und Ge- hörschutz.
 • Seite 41 • Setzen Sie das Gerät niemals Gegenstand oder Ast in der ein, während Personen, beson- Messeröffnung eingeschoben ders Kinder, und Haustiere in ist, dass das Gerät stabil steht der Nähe sind. und der Arbeitsbereich aufge- • Überprüfen Sie das Gelände, räumt und nicht blockiert ist.
 • Seite 42 terung, in feuchter Umgebung • Kippen Sie das Gerät beim Anlassen nicht, es sei denn, es oder nassem Rasen. Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder guter muss als Anlaufhilfe angehoben Beleuchtung. Es besteht Unfall- werden. In diesem Fall kippen gefahr. Sie das Gerät nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist, •...
 • Seite 43 heben oder kippen wollen und durch. Benutzen Sie das Gerät wenn andere Flächen als Gras nicht, wenn Sicherheitseinrichtun- überquert werden. gen (z. B. Prallschutz), Teile der • Hinterlassen Sie das Gerät nie Schneideinrichtung oder Bolzen unbeaufsichtigt am Arbeitsplatz. fehlen, abgenutzt oder beschä- Kinder dürfen nicht mit dem Ge- digt sind.
 • Seite 44 Elektrische Sicherheit: eine beschädigte Leitung nicht berühren, bevor sie vom Netz Vorsicht! So vermeiden Sie getrennt ist. Eine beschädigte Leitung kann zum Kontakt mit Unfälle und Verletzungen durch elektrischen Schlag: aktiven Teilen führen. • Achten Sie darauf, dass die • Nehmen Sie vor jeder Inbetrieb- Netzspannung mit den Angaben nahme eine Sichtprüfung der des Typenschildes übereinstimmt.
 • Seite 45: Montageanleitung

  b) Gehörschäden, falls kein geeigne- 2. Schrauben Sie die beiden Mit- ter Gehörschutz getragen wird. telholme (5) mit den Schrauben, c) Gesundheitsschäden, die aus Schnellspannern und Beilege- Hand-Arm-Schwingungen resul- scheiben (4) an den unteren Holm tieren, falls das Gerät über einen (6) an.
 • Seite 46: Bedienung

  5. Lassen Sie die Prallschutzklappe Die Wahl einer Nachstell-Position (13) los, sie hält den Fangsack ohne entsprechenden Verschleiß (12) in Position. kann zur Überlastung des Motors und Beschädigung der Walze führen. Fangsack abnehmen/entleeren: 6. Heben Sie die Prallschutzklappe Ein- und Ausschalten (13) an und nehmen Sie den Achten Sie vor dem Einschal- Fangsack (12) heraus.
 • Seite 47: Arbeiten Mit Dem Gerät

  Achtung! Walze läuft nach führt zur Beschädigung des Gerätes. dem Ausschalten nach. Kip- • Wählen Sie eine geeignete Arbeits- pen oder tragen Sie das Ge- bzw. Nachstell-Position (bei Ver- rät nicht bei laufendem Motor schleißerscheinungen der Walze), so und berühren Sie die laufen- dass das Gerät nicht überlastet wird.
 • Seite 48: Reinigung/Wartung

  Reinigung/Wartung Wir haften nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden, sofern diese durch Lassen Sie Arbeiten, die nicht unsachgemäße Reparatur oder den Einsatz in dieser Betriebsanleitung von Nicht-Originalteilen bzw. durch nicht beschrieben sind, von einer bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht von uns ermächtigten Kun- werden.
 • Seite 49: Entsorgung/Umweltschutz

  mit Wandhalterung: Entsorgung/ Umweltschutz Sie können das zusammengeklappte Gerät mit Hilfe der Handhalterung aufhängen. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Schrauben Sie die Wandhalterung (21) mit den beiliegenden Schrauben Elektrogeräte gehören nicht in den (22) ggf. mit Hilfe von Dübeln (nicht Hausmüll.
 • Seite 50: Fehlersuche

  Fehlersuche Mögliche Ursache Fehlerbehebung Problem Fremdkörper auf der Walze Fremdkörper entfernen 16/17) Federzinken der Lüfterwalze 16) oder Walzenmesser Walze austauschen Abnormale Geräu- der Vertikutierwalze ( sche, beschädigt Klappern oder Walze korrekt einbauen (siehe Walze ( 16/17) nicht rich- Vibrationen „Auswechseln der Walze“) tig montiert Gerät abschalten und Netzstecker Rutschender Zahnriemen...
 • Seite 51: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Gerätes stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 52: Reparatur-Service

  Serviceabteilung telefonisch oder per Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 310320 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 54: Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Електрически вертикулатор/аератор серия PLV 1500 A1 Сериен номер 201810000001 - 201810064295 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани норми и...
 • Seite 55: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta conirmăm că Scariicator electric/maşină electrică pentru afanarea gazonului seriei PLV 1500 A1 Numărul serial 201810000001 - 201810064295 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme...
 • Seite 56: Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Gerät Elektro-Vertikutierer/Rasenlüfter Baureihe PLV 1500 A1 Seriennummer 201810000001 - 201810064295 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 57: Schemă De Explozie

  Explosionszeichnung · Schemă de explozie Технически чертеж 20181102_rev02_sh...
 • Seite 60 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Stand der Informationen: 10/ 2018 Ident.-No.: 76007363102018-RO /BG IAN 310320...