Herunterladen Diese Seite drucken

Restrisiko; Betjening; Før Ibrugtagning; Montage - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Før gennemførelse af vedligehold,
z
justering og reparation skal man
altid først afbryde slangetromlens
forbindelse til trykluftforsyningen.
Det er forbudt at foretage
z
ændringer på slangetromlen.
Brug slangetromlen kun, når
z
den er i upåklagelig fejlfri stand.
I tvivlstilfælde kontakt en fagmand
inden første brug.
Lad reparationer kun blive gen-
z
nemført af kvalificerede fagfolk.
Transporter aldrig slangetromlen
z
ved at tage fat i slangerne.
Hold altid godt fast i slangen,
z
når du løsner den fra trykluftkilden
eller fra et trykluftværktøj.

Restrisiko

z
z
Også, når apparatet betjenes
forskriftsmæssigt, findes der altid
restrisici. Følgende farer kan opstå
i sammenhæng med denne trykluft-
tromles konstruktion og type:
Fare på grund af trykluftslanger
z
i ukontrolleret bevægelse.
Fare for at snuble over omkringlig-
z
gende trykluftslanger.
Mindsk restrisikoen ved at bruge
apparatet på omhyggelig og
forskriftsmæssig måde.
292166_Schlauchtrommel_content_LB6.indb 17
All manuals and user guides at all-guides.com

Betjening

Før ibrugtagning
z
z
Tag alle delene ud af emballagen og kontroller,
z
om trykluft-slangetromlen eller de enkelte dele
viser nogen tegn på skader. Hvis dette skulle
være tilfældet, må trykluft-slangetromlen ikke
anvendes. Henvend dig til fabrikanten via den
oplyste serviceadresse.
Fjern alle beskyttelsesfolier og al anden
z
transportindpakning.
Kontroller, om leveringen omfatter alle dele.
z

Montage

z
z
Finde et montagested
Monter slangetromlen til et egnet loft eller
z
på en egnet væg. Det er ikke tilladt at bruge
slangetromlen, når den ikke er fast monteret.
Vælg slangetromlens montagested således,
z
at det ikke udgør nogen forhindring.
Ved montage i loftet skal en montagehøjde
z
på mindst 2,5 m overholdes.
Til montage er der brug for følgende hjælpe-
z
midler: en boremaskine, et egnet bor og en
skruenøgle.
Montage af slangetromlen
FARE FOR TILSKADEKOMST!
Forkert montage af slangetromlen kan føre til
kvæstelser.
Sørg for, at der ikke er nogen ledninger eller
z
rør på montagestedet. Brug i givet fald en
detektor eller henvend dig til en fagmand.
Overhold de sikkerhedshenvisninger,
z
der gælder for den benyttede boremaskine.
BEMÆRK: Fare for beskadigelse!
Forkert montage kan føre til skader.
Betjening
DK
17
11.12.2017 17:16:23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDST 10 A1