Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Werbung

Verfügbare Sprachen
AIR HOSE REEL
PDST 10 A1
GB
IE
NI
AIR HOSE REEL
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
DE
DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 292166
292166_Schlauchtrommel_cover_LB6.indd 2
All manuals and user guides at all-guides.com
DK
TRYKLUFT-SLANGETROMLE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
GB
IE
NI
DK
DE
08.12.17 10:43

Werbung

loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PDST 10 A1

Inhaltszusammenfassung für Parkside PDST 10 A1

 • Seite 1 All manuals and user guides at all-guides.com AIR HOSE REEL PDST 10 A1 AIR HOSE REEL TRYKLUFT-SLANGETROMLE Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 292166 292166_Schlauchtrommel_cover_LB6.indd 2...
 • Seite 2 All manuals and user guides at all-guides.com Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 All manuals and user guides at all-guides.com Schlauchtrommel - Cover - LB1.indd 4 24.11.2017 10:13:47 292166_Schlauchtrommel_cover_LB6.indd 4 08.12.17 10:43...
 • Seite 4 All manuals and user guides at all-guides.com 292166_Schlauchtrommel_cover_LB6.indd 5 08.12.17 10:43...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  All manuals and user guides at all-guides.com Table of contents List of pictograms used ................... Page Introduction ......................Page Intended use ......................Page Features ........................Page Technical specifications ....................Page Package contents ......................Page Safety instructions for pneumatic tools ..........Page Residual risk .......................
 • Seite 6: List Of Pictograms Used Introduction

  Use protective gloves AIR-DRIVE HOSE DRUM safe place. Ensure you hand over all documenta- PDST 10 A1 tion when passing the product on to anyone else. Any use that differs to the intended use as stated above is prohibited and potentially dangerous.
 • Seite 7: Technical Specifications

  All manuals and user guides at all-guides.com Introduction/Safety instructions for pneumatic tools presents. Do not allow children to Technical specifications play with the product. Cleaning and user maintenance must not Rolling system Automatic Length of working hose 10 m be performed by children without Maximum work 10 bar supervision.
 • Seite 8 All manuals and user guides at all-guides.com Safety instructions for pneumatic tools informed about potential dangers. by more than 10 % is prevented The applicable accident preven- (e.g. by a pressure reducer). tion provisions must be correctly Always keep the compressed air „...
 • Seite 9: Residual Risk

  All manuals and user guides at all-guides.com Safety instructions for pneumatic tools / Operation Never transport the hose drum by Operation „ taking it by the hoses. Always hold the hose firmly „ Before starting up when you disconnect it from the compressed air source or a Take all parts from the packaging and check „...
 • Seite 10: Starting Up

  All manuals and user guides at all-guides.com Operation 1. Use the swivelling attachment bracket as a tem- The hose drum has a latching and return „ plate. For this, mark the position of the bores mechanism. This permits easy extension and on the carrier material with a pen.
 • Seite 11: Warranty And Service Information

  All manuals and user guides at all-guides.com Operation / Warranty and service informationty Never use any sharp and/or scraping cleaning replacement. The original warranty period is not „ agents or solvents. They may damage the plas- extended when a device is repair or replaced. tic parts of the air-driven hose drum.
 • Seite 12: Environmental Notes And Disposal Information Declaration Of Conformity

  Registered office: Germany Year of manufacture: 2018/04 Model: PDST 10 A1 *) Standard rate for calls to German fixed-line network IAN 292166 meets the essential protection requirements that are specified in the European directives and their Please note that the following address is not a changes.
 • Seite 13 All manuals and user guides at all-guides.com Indholdsfortegnelse Symbolforklaring ....................Seite Indledning ......................Seite Formålsbestemt anvendelse ...................Seite Udstyr ........................Seite Tekniske data ......................Seite Leveringsomfang ......................Seite Sikkerhedshenvisninger til trykluftredskaber ........Seite Restrisiko ........................Seite Betjening .........................Seite Før ibrugtagning ......................Seite Montage ........................Seite Ibrugtagning .......................Seite Vedligehold og rengøring .....................Seite Oplysninger om garanti og serviceafvikling ........Seite Garantibetingelser .......................Seite...
 • Seite 14: Symbolforklaring

  Bær beskyttelsesbriller Bær sikkerhedshandsker TRYKLUFT-SLANGETROMLE Opbevar denne vejledning omhyggeligt. PDST 10 A1 Giv venligst også alle disse papirer videre, hvis produktet gives videre. Enhver brug, der afviger fra den formålsbestemte anvendelse, er ikke tilladt og potentielt farlig. Farer på grund af manglende Indledning hensyntagen hertil eller på...
 • Seite 15: Tekniske Data

  All manuals and user guides at all-guides.com Indledning / sikkerhedshenvisninger for trykluftapparater apparatet. Rengøring og vedlige- Tekniske data holdelse fra brugerens side må ikke gennemføres af børn uden Oprulningssystem Automatik at være under opsyn. Længde arbejdsslange 10 m Maksimalt arbejdstryk 10 bar I forbindelse med en kompressor „...
 • Seite 16 All manuals and user guides at all-guides.com Sikkerhedshenvisninger for trykluftapparater Der må kun anvendes tilbehør, Brug kun tilbehør i fejlfri stand, „ „ som er egnet til dette produkt. som er beregnet til at blive Personer, som bruger trykluft- anvendt i forbindelse med slangetromlen og som i givet slangetromlen.
 • Seite 17: Restrisiko

  All manuals and user guides at all-guides.com Betjening Før gennemførelse af vedligehold, Betjening „ justering og reparation skal man altid først afbryde slangetromlens Før ibrugtagning forbindelse til trykluftforsyningen. Det er forbudt at foretage Tag alle delene ud af emballagen og kontroller, „...
 • Seite 18: Ibrugtagning

  All manuals and user guides at all-guides.com Betjening Sørg for, at holderens materiale på montage- Lad aldrig trykluftslangen bevæge sig tilbage „ „ stedet er i stand til at bære slangetromlens hurtigt og ukontrolleret. vægt. Ved spørgsmål henvend dig venligst til I tilfælde af en beskadiget returløbsmekanisme „...
 • Seite 19: Vedligehold Og Rengøring

  All manuals and user guides at all-guides.com Betjening / Oplysninger vedrørende miljøet og bortskafning Vedligehold og rengøring Hvis der inden for 3 år fra dette produkts købsdato opstår materiale- eller fabrikationsfejl, så repareres Bemærk: For at sikre en fejlfri funktion eller erstattes –...
 • Seite 20: Afvikling Af Garantisager

  2079 Telefon: +49 (0) 6894 9989752 Produktionsår: 2018/04 (normal takst tysk fastnet) Model: PDST 10 A1 Sæde: Tyskland opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, som er IAN 292166 fastlagt i de europæiske direktiver og i disses ændringer. Bemærk venligst, at den følgende adresse ikke er en serviceadresse.
 • Seite 21 All manuals and user guides at all-guides.com EF-konformitetserklæring St. Ingbert, 28-11-2017 ppa. Marc Uhle - ansvarlig for dokumenterne 292166_Schlauchtrommel_content_LB6.indb 21 11.12.2017 17:16:24...
 • Seite 22 All manuals and user guides at all-guides.com 292166_Schlauchtrommel_content_LB6.indb 22 11.12.2017 17:16:24...
 • Seite 23 All manuals and user guides at all-guides.com Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ........................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .................Seite Ausstattung .........................Seite Technische Daten ......................Seite Lieferumfang .......................Seite Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ........Seite Restrisiko ........................Seite Bedienung ......................Seite Vor der Inbetriebnahme ....................Seite Montage ........................Seite Inbetriebnahme ......................Seite Wartung und Reinigung ....................Seite Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite...
 • Seite 24: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Staubmaske Verwenden Sie Schutzhandschuhe DRUCKLUFT-SCHLAUCH- Druckluftwerkzeugen. Die Schlauchtrommel fungiert TROMMEL PDST 10 A1 ausschließlich zum Transport von Druckluft. Sie ist nicht dazu geeignet, Flüssigkeiten zu transportie- ren. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewah- Einleitung ren Sie diese Anleitung gut auf.
 • Seite 25: Technische Daten

  All manuals and user guides at all-guides.com Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge unterwiesen wurden und die Technische Daten daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit Aufrollsystem Automatik dem Gerät spielen. Reinigung und Länge Arbeitsschlauch 10 m Maximaler 10 bar Benutzerwartung dürfen nicht von Arbeitsdruck Kindern ohne Beaufsichtigung...
 • Seite 26 All manuals and user guides at all-guides.com Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Sicherheitshinweise sowie der Schlauchtrommel ist mit einer Montageanleitung. Für Schäden, Spannfeder für den Aufroll- die durch nicht bestimmungsge- mechanismus ausgestattet. Ein mäßen oder falschen Gebrauch sich aufrollender Schlauch kann entstanden sind übernimmt der bei nicht korrekter Verwendung Hersteller oder Händler keine Verletzungen hervorrufen.
 • Seite 27: Restrisiko

  All manuals and user guides at all-guides.com Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Verwenden Sie die Schlauchtrom- Lassen Sie Reparaturen nur „ „ mel nur in Verbindung mit einem von qualifizierten Fachleuten Kompressor. Der Betrieb mit durchführen. Pressluftflaschen ist untersagt. Transportieren Sie die „...
 • Seite 28: Bedienung

  All manuals and user guides at all-guides.com Bedienung Bedienung HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Unkorrekte Montage kann zu Beschädigungen führen. Vor der Inbetriebnahme Stellen Sie sicher, dass das Trägermaterial am „ Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und Montageort das Gewicht der Schlauchtrommel „...
 • Seite 29: Wartung Und Reinigung

  All manuals and user guides at all-guides.com Bedienung Schlauchtrommel verwenden Schlauchstopper einstellen VERLETZUNGSGEFAHR! Die Position des Schlauchstoppers kann eingestellt Die Schlauchtrommel ist mit einem Rücklauf- werden und unterbricht das Aufrollen des mechanismus ausgestattet. Dieser wird durch eine Arbeitsschlauches auf der gewünschten Länge. starke Feder betrieben.
 • Seite 30: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  All manuals and user guides at all-guides.com Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Hinweise zu Garantie und sind und daher als Verschleißteile angesehen Serviceabwicklung werden können oder Beschädigungen an zerbrech- lichen Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind. Garantie der Creative Marketing &...
 • Seite 31: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Serviceanschrift ist. Art.-Nr.: 2079 Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Herstellungsjahr: 2018/04 Servicestelle. Modell: PDST 10 A1 Adresse: den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, C. M. C. GmbH die in den Europäischen Richtlinien und deren Katharina-Loth-Str. 15 Änderungen festgelegt sind. DE-66386 St. Ingbert...
 • Seite 32 All manuals and user guides at all-guides.com C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update · Tilstand af information · Stand der Informationen: 11/2017 Ident.-No.: PDST10A1112017-6 IAN 292166 292166_Schlauchtrommel_cover_LB6.indd 1 08.12.17 10:43...