Spotřebované Akumulátory; Skladování; Čištění; Údržba - Parkside PAPK 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
červená-žlutá-zelená => aku-
mulátor je zcela nabitý
červená-žlutá => akumulátor je
nabitý circa do poloviny
rot => akumulátor je nutné
dobít
Spotřebované
akumulátory
• Jestliže se významně zkrátí
provozní doba, i když je
akumulátor nabitý, znamená
to, že akumulátor je u konce
své životnosti a je nutné jej
vyměnit. Používejte pouze
náhradní akumulátory, které
zakoupíte v zákaznickém
servisu.
• V každém případě vždy
dbejte bezpečnostních
pokynů a také předpisů a
upozornění týkajících se
ochrany životního prostředí
(viz část „Likvidace / ochra-
na životního prostředí").
78
Skladování
• Během delší doby sklado-
vání zkontrolujte cca každé
3 měsíce stav nabití akumu-
látoru a podle potřeby jej
dobijte.
• Během delší doby skladování
zkontrolujte cca každé 3 mě-
síce stav nabití akumulátoru a
podle potřeby jej dobijte.
• Skladovací teplota aku-
mulátoru je mezi 0 °C až
45 °C. Během skladování
zabraňte extrémnímu chladu
nebo teplu, aby akumulátor
neztratil výkon.
Čištění
Vyčistěte nabíječku a akumu-
látor suchým hadříkem nebo
štětcem.
Nepoužívejte vodu ani kovové
předměty.
Údržba
Přístroj je bezúdržbový.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 v b2Ian 338177_2001

Inhaltsverzeichnis