Bezpečnostní Pokyny; Symboly V Návodu; Piktogram Na Akumulátoru - Parkside PAPK 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Tyto akumulátory se smí nabíjet
následujícími nabíječkami:
PAPK 12 A1, PAPK 12 A2,
PAPK 12 B1, PAPK 12 B2.
Aktuální seznam kompa-
tibility akumulátorů naj-
dete na:
www.lidl.de/akku
Bezpečnostní
pokyny
Symboly v návodu
Výstražné znač-
ky s údaji pro
zabránění ško-
dám na zdraví
anebo věcným
škodám.
Označení ne-
bezpečí s infor-
macemi o za-
bránění zranění
osob v důsledku
zasažení elek-
trickým prou-
dem.
74
Informační značky
s informacemi pro
lepší zacházení s
nástrojem.
Piktogram na
akumulátoru
Akumulátor je
součástí série
Parkside X 12 V TEAM
Lesen Sie die Be-
triebsanleitung auf-
merksam durch.
do domovního odpadu
ani do ohně či do vody.
Akumulátor nevy-
stavujte po delší
dobu silnému slu-
nečnímu záření a
nepokládejte jej na
topná tělesa (max.
50 °C).
Akumulá-
tor neod-
hazujte

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 v b2Ian 338177_2001

Inhaltsverzeichnis