Przechowywanie Urządzenia; Oczyszczani; Konserwacja - Parkside PAPK 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
4. Odłącz ładowarkę (3) od
sieci.
5. Po wykonanym ładowaniu
wyciągnij akumulator (1) z
ładowarki (3).
Przechowywanie
urządzenia
• Podczas składowania unikać
ekstremalnych mrozów bądź
gorąca, aby akumulator nie
stracił swojej pojemności.
• Przed dłuższym okresem nie-
używania urządzeniem wyj-
mij akumulator z urządzenia
i całkowicie go naładuj.
66
• Temperatura przechowywa-
nia akumulatora wynosi od
0 °C do 45 °C. Podczas
przechowywania unikaj
ekstremalnie niskich lub
wysokich temperatur, aby
zapobiec utracie wydajności
akumulatora.

Oczyszczani

Oczyść ładowarkę i akumula-
tor suchą szmatką lub pędz-
lem. Nie używaj wody ani
metalowych przedmiotów.

Konserwacja

• Urządzenie jest bezobsługo-
we.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 v b2Ian 338177_2001

Inhaltsverzeichnis