Parkside PAPK 12 A3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3 +
2.4A CHARGER PLGK 12 A2
GENOPLADELIGT 12 V BAT-
TERI, 2 Ah + OPLADER, 2,4 A
Oversættelse af den originale driftsvejledning
12-V-AKKU, 2 Ah +
LADEGERÄT, 2,4 A
Originalbetriebsanleitung
IAN 351913_2007
12 V-ACCU, 2 Ah +
OPLADER, 2,4 A
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAPK 12 A3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAPK 12 A3

 • Seite 1 2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3 + 2.4A CHARGER PLGK 12 A2 GENOPLADELIGT 12 V BAT- 12 V-ACCU, 2 Ah + TERI, 2 Ah + OPLADER, 2,4 A OPLADER, 2,4 A Oversættelse af den originale driftsvejledning Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 12-V-AKKU, 2 Ah + LADEGERÄT, 2,4 A...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle appara- tets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 Cell Balancing – longer battery life, increased battery lifespan. Higher battery resources due to evenly used cells. Maximises the charge potential. All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1/A2/B2/ PDSLG 12 A1 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1/A2/A3/B1 battery pack.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonisk bestilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 6: Indledning

  Anvendelsesområde Denne oplader er udelukkende beregnet til opladning af batterier fra serien PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 . Dette genopladelige batteri passer til: Dette genopladelige batteri er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug . Enhver anden anvendelse eller ændring af produktet anses for at være uden for anvendelsesområdet og indebærer betydelige farer for uheld .
 • Seite 7: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold 1 batteri 2 Ah 1 oplader 1 betjeningsvejledning Tekniske data Genopladeligt 12 V batteri, 2 Ah PAPK 12 A3 Type LITHIUM-ION Mærkespænding 12 V (jævnstrøm) Kapacitet 2000 mAh/24 Wh Celler Oplader, 2,4 A PLGK 12 A2 INDGANG/input Mærkespænding 220–240 V ∼...
 • Seite 8: Generelle Sikkerheds Anvisninger

  Skyl efter med vand, hvis du alligevel kommer i kontakt med væsken. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du søge læge. Batteri væske, der løber ud, kan medføre hudirritationer eller forbrændinger . ■ 4  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 9: Supplerende Sikkerhedsanvisninger

  Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge brandfaren . ADVARSEL! ■ Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af PARKSIDE . Det kan føre til elektrisk stød og brand . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 10: Sikkerhedsanvisninger For Opladere

  . OBS! ♦ Denne oplader kan kun oplade følgende batterier: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ♦ Der findes en opdateret liste over batteri kompatibiliteten på www .lidl .de/Akku . ■...
 • Seite 11: Før Ibrugtagning

  . ♦ Sæt batteripakken ind i produktet . ♦ Sluk hurtigopladeren i mindst 15 minutter mellem opladninger, der foretages lige efter hinanden . Træk hertil stikket ud . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  7 ■...
 • Seite 12: Vedligeholdelse Og Opbevaring

  Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt pro- dukt retur . Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garanti- periode . ■ 8  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 13 Normalt forbrug af batteriets kapacitet ■ Erhvervsmæssig anvendelse af produktet ■ Beskadigelser eller ændringer på produktet udført af kunden ■ Manglende overholdelse af sikkerheds- og vedligeholdelsesforskrifter, betjeningsfejl ■ Skader som følge af naturkatastrofer PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  9 ■...
 • Seite 14 . Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden (www .lidl-service .com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 351913_2007 . ■ 10  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 15: Service

  IAN 351913_2007 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse . Kontakt først det nævnte servicested . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  11 ■...
 • Seite 16: Bortskaffelse

  (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer . Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter . ■ 12  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 17: Info Om Eu-Overensstemmelses Erklæringen

  . Den ovenfor beskrevne genstand i erklæringen opfylder forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8 . juni 2011 om begræns- ning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │...
 • Seite 18: Bestilling Af Reservebatteri

  For at sikre hurtig behandling af din bestilling, bedes du have produktets varenummer (f .eks . IAN 351913) klar ved forespørgsler . Varenummeret kan findes på typeskiltet eller på titelbladet i denne vejledning . ■ 14  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 19 Telefonisch bestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 NL │...
 • Seite 20: Inleiding

  Gebruik in overeenstemming met bestemming Deze oplader is uitsluitend bedoeld voor het opladen van accu's uit de reeks PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 .Deze accu is geschikt voor: Deze accu is niet bestemd voor bedrijfsmatig gebruik . Elk ander gebruik of elke wijziging van het apparaat geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en brengt ernstig gevaar voor ongelukken met zich mee .
 • Seite 21: Inhoud Van Het Pakket

  Inhoud van het pakket 1 accu 2 Ah 1 oplader 1 gebruiksaanwijzing Technische gegevens 12 V-accu, 2 Ah PAPK 12 A3 Type LITHIUM-ION Nominale spanning 12 V (gelijkstroom) Capaciteit 2000 mAh/24 Wh Cellen Oplader, 2,4 A PLGK 12 A2 INGANG / Input Nominale spanning 220–240 V ∼...
 • Seite 22: Algemene Veiligheidsvoorschriften

  Spoel bij onbedoeld contact met accuvloeistof de vloeistof weg met water. Raadpleeg bovendien een arts als er accuvloeistof in de ogen komt. Lekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie en brandwonden . ■ 18  │   NL │ BE PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 23: Uitgebreide Veiligheidsvoorschriften

  . WAARSCHUWING! ■ Gebruik geen accessoires die niet door PARKSIDE worden aanbevolen . Dit kan een elektrische schok en brand tot gevolg hebben . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 NL │...
 • Seite 24: Veiligheidsvoorschriften Voor Opladers

  . LET OP! ♦ Met deze oplader kunnen alleen de volgende accu's worden opgeladen: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ♦ Een actuele lijst met compatibele accu's is te vinden op www .lidl .de/Akku .
 • Seite 25: Vóór De Ingebruikname

  Schuif het accupack in het apparaat . ♦ Schakel de snellader tussen twee opeenvolgende laadprocessen minstens 15 minuten uit . Haal daartoe de stekker uit het stopcontact . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 NL │ BE   │  21 ■...
 • Seite 26: Onderhoud En Opslag

  . Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden . ■ 22  │   NL │ BE PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 27 . Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 NL │ BE   │...
 • Seite 28 Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www .lidl-service .com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 351913_2007 de gebruiksaanwijzing openen . ■ 24  │   NL │ BE PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 29: Service

  Let op: het volgende adres is geen serviceadres . Neem eerst contact op met het opgegeven service adres . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DUITSLAND www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 NL │ BE   │  25 ■...
 • Seite 30: Afvoeren

  1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composiet materialen . Meer informatie over het afvoeren van het afgedankte product kunt u inwinnen bij de gemeentereiniging . ■ 26  │   NL │ BE PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 31: Opmerkingen Over De Eu- Conformiteitsverklaring

  Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde ge- vaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 NL │ BE  ...
 • Seite 32: Vervangende Accu Bestellen

  (bijv . IAN 351913) van het apparaat bij de hand te hebben . Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het apparaat of op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing . ■ 28  │   NL │ BE PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 33 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │...
 • Seite 34: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus . Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen von Akkus der PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 Serie bestimmt . Dieser Akku ist passend zu: Dieser Akku ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsge-...
 • Seite 35: Lieferumfang

  220–240 V ∼ (Wechselstrom), 50–60 Hz Bemessungsaufnahme 50 W Sicherung (innen) AUSGANG/Output Bemessungsspannung 12 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom 2,4 A Ladedauer ca . 60 min Schutzklasse II / (Doppelisolierung) PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 36: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 37: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . WARNUNG! ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht von PARKSIDE empfohlen wurde . Dies kann zu elektrischen Schlag und Feuer führen . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 38: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden . ACHTUNG! ♦ Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ♦ Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/Akku .
 • Seite 39: Vor Der Inbetriebnahme

  Gerät ein . ♦ Schalten Sie das Schnell-Ladegerät zwischen aufeinanderfolgenden Ladevorgängen für mindestens 15 Minuten ab . Ziehen Sie dazu den Netzstecker . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 40: Wartung Und Lagerung

  Dreijahresfrist das defekte Ge- rät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 41 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Ge- brauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  37...
 • Seite 42 Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikel nummer (IAN) 351913_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 43: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 44: Entsorgung

  Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 45: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 46: Ersatz-Akku Bestellung

  Anfragen die Artikelnummer (z . B . IAN 351913) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 47 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 11 / 2020 · Ident.-No.: PAPK12A3+PLGK12A2-102020-1 IAN 351913_2007...

Diese Anleitung auch für:

Plgk 12 a2

Inhaltsverzeichnis