Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 28

Vorschau ausblenden

Werbung

ÚDRŽBA BAZÉNU
Upozornění: Pokud nedodržíte zde uvedené pokyny pro údržbu,
můžete ohrozit své zdraví a zvláště zdraví svých dětí. Pro
bezpečnost uživatelů je důležité ošetření vody. Nesprávné
použití chemikálií může způsobit škody na majetku a úraz.
POZNÁMKA: Čerpadlo nutí vodu obíhat a filtruje drobné částice.
Abyste udrželi vodu v bazénu čistou a hygienickou, musíte přidat
chemikálie.
1. Nedoporučuje se plnit bazén dešťovou vodou nebo vodou ze
studny: tyto vody zpravidla obsahují organické látky, včetně
dusičnanů a fosfátů. Doporučuje se plnit bazén vodou z
vodovodu.
2. Bazén vždy čistěte a používejte správnou bazénovou chemii.
Nehygienická voda vážně ohrožuje zdraví. Pro úpravu vody
se doporučuje použít desinfekci, flokulační činidlo, kyselé
nebo zásadité chemikálie.
3. PVC bazénovou stěnu pravidelně čistěte neabrazivními
Parametry
Čistota vody
Barva vody
Zakalení v FNU/NTU
Koncentrace dusičnanů ve vodě, kterou je bazén plněn v mg/l
Celkem organický uhlík (TOC) v mg/l
Redukční potenciál vůči Ag/AgCl 3,5 KCI v mV
Hodnota pH
Volný aktivní chlór ( bez kyseliny kyanurové) v mg/l
Volný chlór v kombinaci s kyanurovou kyselinou v mg/l
Kyselina kyanurová v mg/l
Kombinovaný chlór v mg/l
UPOZORNĚNÍ: Během používání bazénu nezapínejte čerpadlo.
V sezóně aktivního používání bazénu je nutné zapínat filtrační systém každý den na dostatečně dlouhou vodu, aby se stačil
přefiltrovat celý objem bazénové vody.
Opravy
Kontrolujte průsaky u ventilů nebo spojů, zkontrolujte podložku na zem, zda není vidět viditelný úbytek vody. Před touto kontrolou
nepřidávejte chemikálie.
POZNÁMKA: V případě úniku vody opravte bazén pomocí přiložené opravné přilnavé záplaty pro vnitřní stranu bazénu.
Další informace naleznete v seznamu často kladených otázek.
Rozebrání
1. Z vnější strany bazénu odšroubujte proti směru hodinových ručiček krytku vypouštěcího ventilu a sejměte ji.
2. Připojte adaptér k hadici a druhou stranu hadice umístěte do prostoru, kam budete bazén vypouštět. (Ověřte si místní nařízení pro
vypouštění vody.)
3. Po směru hodinových ručiček našroubujte spojku adaptéru hadice na vypouštěcí ventil. Vypouštěcí ventil se otevře a voda bude
automaticky vypouštěna. Otevřete vypouštěcí ventil na maximum.
UPOZORNĚNÍ: Průtok vody je možné regulovat spojkou adaptéru hadice.
4. Po vypuštění odšroubujte ovládací kroužek, čímž uzavřete ventil.
5. Odpojte hadici.
6. Našroubujte zpět krytku vypouštěcího ventilu.
7. Nechte bazén uschnout na vzduchu.
UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku.
Skladování a příprava na zimu
1. Odstraňte z bazénu všechno příslušenství a náhradní díly, uskladněte je čisté a suché.
2. Jakmile je bazén úplně suchý, poprašte ho mastkovým práškem, který zabrání slepení stěn, a opatrně bazén složte. Pokud není
bazén úplně suchý, může na něm vzniknout plíseň, která poškodí výstelku bazénu.
3. Skladujte vnitřní vložku a příslušenství na suchém místě, kde je mírná teplota mezi 5 °C a 38 °C.
4. V průběhu deštivé sezóny skladujte bazén a příslušenství podle výše uvedených pokynů.
5. Nesprávné vypuštění bazénu může způsobit vážné zranění osob nebo škody na majetku.
6. Důrazně doporučujeme demontovat bazén v období mimo sezónu (v zimních měsících). Uložte na suché místo mimo dosah dětí.
kartáči nebo vysavačem bazénů.
4. Během sezóny musí filtrační systém běžet každý den
dostatečný počet hodin, aby vyčistil celý objem vody v
bazénu.
5. Pravidelně kontrolujte vložku filtru (nebo písek v pískovém
filtru) a znečištěnou vložku (nebo písek) vyměňte.
6. Pravidelně kontrolujte šrouby, matice a všechny kovové díly,
zda nereziví. Dle potřeby vyměňte.
7. Při dešti kontrolujte, zda hladina vody nestoupla nad určenou
výšku. Pokud dojde k přílišnému zvýšení hladiny, část vody
vypusťte.
8. Během používání bazénu nezapínejte čerpadlo.
9. Pokud bazén nepoužíváte, zakryjte ho.
10. Při úpravě vody je důležitá hodnota pH.
UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku.
Dobrou kvalitu vody zajišťují následující parametry.
Hodnoty
jasný pohled na dno bazénu
musí být bezbarvá
max. 1,5 (nejlépe méně než 0,5)
max. 20
max. 4,0
min. 650
6,8 až 7,6
0,3 až 1,5
1,0 až 3,0
max. 100
max. 0,5 (nejlépe 0,0 mg/l)
28

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel