Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 31

Vorschau ausblenden

Werbung

MANUALUL
DEȚINĂTORULUI
Vizitați canalul YouTube Bestway
AVERTISMENT
Citiți cu atenție, înțelegeți și respectați toate informațiile din acest
manual al utilizatorului înainte de instalarea și utilizarea piscinei.
Aceste avertismente, instrucțiuni și indicații de siguranță
abordează o serie de riscuri frecvente ale recreerii în apă, dar nu
pot acoperi toate riscurile și pericolele din toate situațiile.
Adoptați întotdeauna o atitudine atentă, bun simț și rațiune
atunci când vă bucurați de activități acvatice. Salvați aceste
informații pentru utilizări viitoare.
Siguranța non-înotătorilor
- Este necesară în permanență supravegherea continuă, activă
și vigilentă a înotătorilor slabi și non-înotătorilor de către un
adult competent (nu uitați că copiii cu vârste mai mici de cinci
ani sunt cei mai expuși la riscul de înec).
- Desemnați un adult competent pentru a supraveghea piscina
de fiecare dată când este utilizată.
- Înotătorii slabi sau non-înotătorii trebuie să poarte echipament
de protecție personală la utilizarea piscinei.
- Atunci când piscina nu este utilizată sau nesupravegheată,
scoateți toate jucăriile din piscină și împrejurimi pentru a evita
atragerea copiilor la piscină.
Dispozitive de siguranță
- Pentru a preveni înecarea copiilor, se recomandă să securizați
accesul la piscină cu un dispozitiv de protecție. Pentru a
împiedica copiii să se cațere de pe robinetul de admisie și
evacuare, se recomandă instalarea unei bariere (si securizarea
tuturor ușițelor și ferestrelor, unde este cazul) pentru a preveni
accesul neautorizat la piscină.
- Barierele, foliile de acoperire a piscinei, alarmele de piscină
sau alte dispozitive de siguranță similare sunt ajutor, dar nu pot
înlocui supravegherea continuă și competentă a unei persoane
adulte.
Echipament de siguranță
- Se recomandă păstrarea echipamentului de salvare (de ex., un
colac de salvare) în apropierea piscinei.
- Păstrați un telefon funcțional și o listă cu numere de telefon de
urgență în apropierea piscinei.
Utilizarea în siguranță a piscinei
- Încurajați toți utilizatorii, în special copiii, să învețe cum să
înoate.
- Învățați manevrele de resuscitare de bază (resuscitare
cardiopulmonară - RCP) și reîmprospătați aceste informații
periodic. Acest lucru poate face diferența în eventualitatea unei
urgențe.
- Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii, ce să facă în caz
de urgență.
- Nu vă scufundați niciodată în ape lipsite de adâncime. Acest
lucru poate duce la vătămări grave sau deces.
- Nu utilizați piscina atunci când consumați alcool sau
medicamente care vă pot afecta capacitatea de a utiliza în
siguranță piscina.
- Atunci se utilizează foliile de acoperire ale piscinei, scoateți-le
complet de pe suprafața apei înainte de a intra în piscină.
- Protejați ocupanții piscinei de bolile aferentei apei menținând
apa curată, tratată și practicând o bună igienă. Consultați
indicațiile de tratare a apei din manualul utilizatorului.
- Depozitați substanțele chimice (de ex., de tratare a apei,
produse de curățare sau dezinfectare a apei) pentru a nu fi la
îndemâna copiilor.
- Utilizați semnalele conform celor descrise mai jos. Semnalele se
vor afișa într-o poziție vizibilă la 2 m de piscină.
MAGAZINULUI
ÎNTREBĂRI? PROBLEME?
PIESE LIPSĂ?
Pentru ÎNTREBĂRI FRECVENTE, manuale, videoclipuri sau
piese de rezervă, vă rugăm să vizitați
bestwaycorp.com/support
Ţineţi copiii sub supraveghere în mediul acvatic. Nu vă
scufundaţi.
- Scările detașabile vor fi amplasate pe o suprafață orizontală.
- Indiferent de materialele utilizate pentru fabricarea piscinei,
suprafețele accesibile trebuie verificate cu regularitate pentru a
evita vătămările.
- Monitorizați periodic șuruburile; scoateți așchiile sau orice
suprafețe ascuțite pentru a evita vătămările.
ATENŢIE: Nu lăsaţi afară piscina golită. Piscina goală se poate
deforma și/sau fi deplasată datorită vântului.
- Dacă aveţi pompă cu filtru, consultaţi manualul pompei pentru
instrucţiuni.
AVERTISMENT! Pompa nu poate fi utilizată când sunt oameni în
piscină!
- Dacă aveţi o scară, consultaţi manualul pompei pentru
instrucţiuni.
AVERTISMENT! Utilizarea unei piscine implică conformitatea cu
instrucțiunile de siguranță descrise în ghidul de operare și
întreținere. Pentru a preveni înecarea sau alte vătămări grave, fiți
extrem de atenți la posibilitatea accesului neașteptat la piscină al
copiilor cu vârste sub 5 ani securizând accesul la aceasta, și, în
timpul perioadei de baie, mențineți-i sub supravegherea
constantă a adulților.
Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați pentru a consulta
pe viitor.
De regulă, instalarea durează aproximativ 20-30 de minute cu
2-3 persoane exclusiv lucrarea la sol și umplerea.
ALEGEŢI LOCAŢIA CORECTĂ
NOTĂ: Piscina trebuie instalată pe o suprafaţă complet plată
şi nivelată. Vă rugăm să nu instalaţi piscina în cazul în care
suprafaţa este înclinată sau în pantă.
Condiţii adecvate pentru instalarea piscinei:
• Suprafaţa selectată trebuie să' poată susţine uniform greutatea
pe întreaga durată a menţinerii piscinei instalate; mai mult,
suprafaţa trebuie să fie plată şi curăţată de toate obiectele şi
reziduurile inclusiv de pietre şi ramuri.
• Vă recomandăm poziţionarea piscinei departe de orice obiecte
pe care copii le pot folosi pentru a se urca în piscină.
NOTĂ: Amplasaţi piscina în apropierea unui sistem de drenare
adecvat pentru a gestiona debitul în exces sau pentru a goli
piscina.
Condiţii adecvate pentru instalarea piscinei:
• Pe suprafeţe neregulate, piscina se poate prăbuşi şi provoca
vătămare corporală gravă şi / sau daune materiale şi va anula
garanţia şi solicitările de service.
• Nu trebuie folosit nisip pentru crearea unei baze nivelate, dacă
este necesar trebuie săpat pământul.
• Direct sub liniile de tensiune sau copaci. Asiguraţi-vă că
suprafaţa nu conţine ţevi, linii îngropate sau orice fel de cabluri.
• Nu montaţi piscina pe căile de acces cu automobilul, pe terase,
platforme, pietriş sau asfalt. Suprafaţa trebuie să fie suficientă
de solidă pentru a susţine presiunea apei, nu sunt adecvate
noroiul, nisipul, solul moale / mişcător sau smoala.
• Gazonul sau altă vegetaţie aflată sub piscină va muri şi poate
da naştere la mirosuri neplăcute şi mâl, prin urmare
recomandăm îndepărtarea ierbii din locul în care va fi
amplasată piscina.
• Evitaţi suprafeţele predispuse la creşterea plantelor agresive
sau speciilor de buruieni, deoarece acestea pot creşte prin folia
protectoare la sol sau material.
NOTĂ: Contactaţi consiliul dvs. orăşenesc local pentru
reglementările cu privire la cerinţele de împrejmuire, bariere,
iluminat şi siguranţă şi asiguraţi-vă că respectaţi toate legile.
NOTĂ: Dacă aveţi pompă cu filtru, consultaţi manualul pompei
pentru instrucţiuni.
NOTĂ: Scara trebuie să fie adecvată pentru dimensiunea
piscinei şi trebuie utilizată numai pentru intrarea şi ieşirea din
piscină. Este interzisă depăşirea sarcinii utile permise a scării.
Verificaţi periodic dacă scara este montată corect.
31
RO

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel