Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 38

Vorschau ausblenden

Werbung

długi czas, aby zapewnić co najmniej jednorazowe
oczyszczanie całej objętości wody.
A medence feltöltése vízzel
HU
VIGYÁZAT: A víz töltése közben a medencét ne hagyja
felügyelet nélkül.
1. Töltse fel a medencét a vízleeresztő szelepig.
STOP
2. Zárja el a vizet. Ellenőrizze, hogy a víz szintje a
medencében mindenhol egyenlő-e. Ha a víz szintje nem
egyenlő, eressze le a vizet és egyengesse ki a talajt ásóval.
Sohasem próbálja a medencét arrébb vinni, ha abban víz
van, mivel az testi sérülést vagy a medence károsodását
okozhatja.
MEGJEGYZÉS: Az Ön medencéje nagy nyomást
tartalmazhat. Ha a medence fala dudorodik vagy
egyenetlen az oldala, az azt jelenti, hogy a medence nincs
vízszintben. Ilyen esetben a medence oldalai
kihasadhatnak, és a víz hirtelen kiáramolhat, ami súlyos
személyi sérülést és/vagy tárgyi kárt okozhat.
3. Ha a medence egyenletes talajon áll, töltse meg vízzel a
legalsó felfújó-szelepig.
STOP
4. Zárja el a vizet. Ellenőrizze, hogy a szelepek biztonságosan
illeszkednek-e.
5. A medencét a térfogatának a 90%-ig töltse meg. NE
TÖLTSE TÚL, mivel az a medence szétesését okozhatja.
Intenzív esőzések esetén szükség lehet bizonyos
mennyiségű víz leeresztésére, hogy biztosítva legyen a
megfelelő vízszint.
6. Ellenőrizze a medencét a szelepeknél és varratainál, hogy
nem szivárog-e, ellenőrizze a medence alátétjét is, hogy
nem látszik-e rajta a víz kiszivárgása. A medencéhez ne
adjon semmiféle vegyszert mindaddig, míg ezt nem
ellenőrzi.
7. Szivárgás esetén a mellékelt víz alatti öntapadós
javítótapasz segítségével ragassza meg a medencét.
További információért lásd: „GYIK" c. fejezet.
FIGYELEM: Az ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak.
Nem feltétlenül az eredeti terméket mutatják be. A
méretarányok a valóditól eltérhetnek.
VIGYÁZAT: Ne használja a szivattyút a medence használata
idején.
Az úszómedence felhasználási időszaka alatt a szűrő
rendszert minden nap be kell indítani és megfelelően hosszú
ideig üzemeltetni, hogy legalább egyszer a víz egész
mennyisége áthaladjon rajta.
SV
Att fylla poolen med vatten
OBS: Lämna inte poolen utan tillsyn då den är fylld med
vatten.
1. Fyll poolen genom tömningsventilen.
STOP
2. Stäng av vattnet. Kontrollera att vattnet inte samlas på
någon av sidorna för att se till att poolen är jämn. Om
poolen inte är jämn ska du tömma ut vattnet och göra
marken jämn genom att gräva ut den. Försök aldrig flytta
poolen om den innehåller vatten. Annars kan allvarliga
personskador eller materiella skador uppstå.
OBS! Din pool kan innehålla en stor mängd tryck. Om din
pool har någon utbuckling eller en ojämn sida, då är inte
poolen nivellerad, sidorna kan brista och vattnet som rinner
ut kan orsaka allvarliga personliga skador och/eller
egendomsskador.
3. Om den är jämn, ska du fylla poolen till den lägsta
pumpventilen.
STOP
4. Stäng av vattnet. Kontrollera ventilerna för en säker
installation.
5. Fyll poolen tills vattenkapaciteten är 90%. FYLL den INTE
FÖR MYCKET eftersom det kan göra så att poolen
kollapsar. Vid häftiga regnfall kan du behöva tömma ut lite
vatten för att se till att nivån är korrekt.
6. Kontrollera om det finns läckage vid ventilerna eller
sömmarna och kontrollera underlagsduken för att upptäcka
eventuella ymniga vattenförluster. Tillsätt inga kemikalier
innan du gjort detta.
7. I händelse av en läcka, lappa din pool med hjälp av
reparationslappen med undervattensklister som
tillhandahålls. Se avsnittet med vanliga frågor för ytterligare
information.
OBS: Ritningarna är endast illustrativa. De kanske inte visar
den aktuella produkten. Ej skalenliga.
VARNING: Använd inte pumpen då poolen används.
Under säsongen då poolen används måste filtreringssystemet
sättas igång varje dag, under tillräckligt lång tid för att hela
vattenvolymen ska förnyas.
38

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro