Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 15

Vorschau ausblenden

Werbung

STEEL PRO™
-ALTAAT
KÄYTTÖOPAS
Käy katsomassa Bestwayn YouTube-kanavaa
VAROITUS
Lue huolellisesti, ymmärrä ja noudata kaikkia tämän käyttöoppaan
tietoja ennen uima-altaan asennusta ja käyttöä. Nämä varoitukset,
ohjeet ja turvallisuusohjeet koskevat yleisiä vedessä virkistäymisen
riskejä, mutta ne eivät pysty kattamaan kaikkia riskejä ja vaaroja
kaikissa tapauksissa. Ole aina varovainen, käytä tervettä järkeä ja
hyvää arvostelukykyä, kun olet vedessä. Säilytä nämä tiedot
myöhempää käyttöä varten.
Uimataidottomien turvallisuus
- Jatkuva, aktiivinen ja tarkkaavainen heikkojen uimareiden tai
uimataidottomien valvonta pätevän aikuisen toimesta vaaditaan
kaikkina aikoina (muistaen, että alle 5-vuotiaat lapset ovat
suurimmassa hukkumisvaarassa).
- Määrää pätevä aikuinen valvomaan allasta joka kerta, kun sitä
käytetään.
- Heikkojen uimareiden tai uimataidottomien tulisi käyttää
henkilönsuojauslaitteita altaassa.
- Kun allas ei ole käytössä tai se on vartioimaton, poista kaikki lelut
altaasta ja sen ympäristöstä, jotta lapsilla ei olisi houkutusta mennä
altaalle.
Turvalaitteet
- Jotta lapsia estettäisiin hukkumasta, suosittelemme sulkemaan
pääsyn altaalle suojalaitteella. Jotta lapsia estettäisiin kiipeämästä
sisään- ja ulostuloventtiiliin, suosittelemme asentamaan esteen (ja
lukitsemaan kaikki ovet ja ikkunat, kun sovellettavissa) luvattoman
pääsyn estämiseksi altaaseen.
- Reunat, allaspeitteet, allashälyttimet tai vastaavat turvalaitteet ovat
hyödyllisiä apuvälineitä, mutta ne eivät korvaa jatkuvaa ja pätevää
aikuisen valvontaa.
Turvalaitteisto
- Suosittelemme säilyttämään pelastuslaitteistoa (esim.
pelastusrengas) altaalla.
- Pidä toimiva puhelin ja luettelo hätäpuhelinnumeroista lähellä allasta.
Altaan turvallinen käyttö
- Kannusta kaikkia käyttäjiä, erityisesti lapsia opettelemaan uimaan
- Opi perusensiapu (paineluelvytys) ja päivitä tätä osaamista
säännöllisesti. Tämä voi pelastaa elämän hätätilanteessa.
- Ohjeista kaikkia altaan käyttäjiä, lapset mukaan lukien, mitä tehdä
hätätilanteessa
- Älä koskaan sukella altaan matalaan osaan. Tämä voi aiheuttaa
vakavan vamman tai kuoleman.
- Älä käytä uima-allasta, kun käytät alkoholia tai lääkitystä, jotka voivat
heikentää kykyäsi käyttää allasta turvallisesti.
- Kun allaspeitteitä käytetään, poista ne kokonaan altaan pinnalta
ennen altaaseen menoa.
- Suojaa altaan käyttäjiä veteen liittyviltä sairauksilta pitämällä altaan
vesi käsiteltynä ja noudattamalla hyviä hygieniakäytäntöjä. Katso
vedenkäsittelyohjeita käyttöoppaasta.
- Säilytä kemikaalit (esim. vedenkäsittely-, puhdistus- tai
desinfiointituotteet) poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä alla esitettyjä opasteita. Opasteet on sijoitettava näkyvälle
paikalle enintään 2 m altaasta.
MYYMÄLÄÄN
KYSYMYKSIÄ? ONGELMIA?
PUUTTUVIA OSIA?
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia, käyttöoppaita
ja tietoja varaosista löytyy sivustosta
bestwaycorp.com/support
Älä jätä lapsia ilman valvontaa, kun lähistöllä on vettä. Ei sukeltamista.
- Irrotettavat tikkaat on sijoitettava tasaiselle pinnalle.
- Riippumatta altaan rakentamiseen käytetyistä materiaaleista,
käytettävissä olevat pinnat on tarkastettava säännöllisesti vammojen
välttämiseksi.
- Tarkasta pultit ja ruuvit säännöllisesti. Poista tikut tai muut terävät
reunat vammojen välttämiseksi.
- HUOMIO: Älä jätä tyhjennettyä allasta ulos. Tyhjä altaan muoto voi
vääristyä ja/tai allas voi siirtyä paikaltaan tuulen vuoksi.
- Jos suodatinpumppu asennetaan, noudata pumpun ohjekirjan
ohjeita.
VAROITUS! Pumppua ei saa käyttää, kun altaassa on ihmisiä!
- Jos tikkaat asennetaan, noudata tikkaiden ohjekirjan ohjeita.
VAROITUS! Uima-altaan käyttö viittaa käyttö- ja huolto-oppaassa
kuvattujen turvallisuusohjeiden noudattamiseen. Hukkumisen tai
muiden vakavien vammojen estämiseksi kiinnitä erityistä huomiota
alle 5-vuotiaiden lasten odottamattomaan pääsyyn altaalle
lukitsemalla pääsy sille, ja uinnin aikana pätevän aikuisen on
valvottava heitä jatkuvasti.
Lue nämä tiedot huolellisesti ja säilytä mahdollista tulevaa
tarvetta varten.
Kiitos, että olet ostanut Bestway-altaan. Varmistaaksesi, että allas
tuottaa sinulle mahdollisimman paljon iloa ja että käytät sitä
mahdollisimman turvallisesti, noudata pakkaukseen sisältyvän
DVD-levyn asennusohjeita sekä käyttöoppaan tärkeitä
turvallisuusohjeita.
Asennus kestää yleensä noin 10-20 minuuttia, kun asennuksessa on
mukana 2-3 henkilöä. Aikaan ei lueta mukaan uima-altaan
sijoituspaikan maan käsittelyä ja altaan täyttämistä.
VALITSE ASIANMUKAINEN SIJOITUSPAIKKA
HUOMAA: Allas on asetettava täysin tasaiselle ja vaakasuoralle
pinnalle. Älä asenna allasta, jos pinta on kalteva.
Oikeat olosuhteet altaan asennukseen:
• Valitun sijainnin on pystyttävä tukemaan tasaisesti painoa koko
altaan asennuksen ajan. Lisäksi sijainnin on oltava tasainen ja se on
tyhjennettävä kaikista esineistä ja roskista mukaan lukien kivet ja
risut.
• Suosittelemme altaan sijoittamista pois sellaisista esineistä, joita
lapset voisivat käyttää altaaseen kiipeämiseen.
HUOMAA: Sijoita allas lähelle riittävää viemärijärjestelmää, joka
käsittelee ylivuodot tai altaan päästöt.
Virheelliset olosuhteet altaan asennukseen:
• Allas voi romahtaa epätasaisella alustalla aiheuttaen vakavia
henkilövammoja ja/tai omaisuusvaurioita. Tämä mitätöi takuun ja
estää huoltovaateet.
• Hiekkaa ei saa käyttää tasaisen pohjan luomiseen; alustaa on
kaivettava tarvittaessa.
• Suoraan sähkölinjojen tai puiden alle. Varmista, että sijoituspaikka ei
sisällä maanalaisia sähkö- ja vesi- tai lämmitysputkia, -letkuja tai
kaapeleita.
• Älä asenna allasta ajoteille, kansille, alustoille, sora- tai
asfalttipinnoille. Valitun sijoituspaikan on oltava riittävän kova
kestämään veden painetta. Muta, hiekka, pehmeä/irtonainen
maaperä tai piki eivät ole sopivia.
• Ruoho tai muu kasvillisuus altaan alla kuolee ja voi aiheuttaa hajujen
tai liejun kehittymistä. Siksi suosittelemme poistamaan kaiken ruohon
altaan valitusta sijoituspaikasta.
• Vältä alueita, joissa on aggressiivisia kasvi- tai rikkaruoholajikkeita,
jotka voivat kasvaa pohjakankaan tai allasmuovin läpi.
HUOMAA: Tarkasta paikalliselta rakennusviranomaiselta säännöt,
15
FI

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro