Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 18

Vorschau ausblenden

Werbung

veiligheidsvoorschriften en zorg ervoor dat u met geen enkele van
deze regelgevingen in overtreding bent.
OPMERKING: Als u een filterpomp heeft, zie dan de handleiding van
de pomp voor instructies.
OPMERKING: De ladder moet overeenkomen met de afmeting van
het zwembad en mag alleen gebruikt worden om in en uit het
zwembad te gaan. Het is verboden om de nuttige belasting van de
trap te overschrijden. Controleer regelmatig of de trap goed is
gemonteerd.
ZWEMBADONDERHOUD
WAARSCHUWING: Als u zich niet houdt aan de onderhoudsrichtlijnen
hierin, kan uw gezondheid risico's lopen, vooral deze van kinderen. De
behandeling van zwembadwater is essentieel voor de veiligheid van
de gebruikers. Het niet correct gebruik van chemicaliën kan schade
aan eigendommen en persoonlijke verwondingen veroorzaken.
OPMERKING: De pomp wordt gebruikt om het water te circuleren en
om de kleine deeltjes te filteren. U moet ook chemicaliën toevoegen
om uw water proper en hygiënisch te houden.
1. Het is aanbevolen om het zwembad niet te vullen met
draineerwater, boorwater, of draineerwater van een waterput. Deze
waters bevatten in het algemeen vervuilde organische stoffen
inbegrepen nitraten en fosfaten. Het is aan te raden zwembaden te
vullen met water van het openbaar net.
Parameters
Waterhelderheid
Kleur van het water
Turbiditeit in FNU/NTU
Nitraatconcentratie boven die van vulwater in mg/l
Totaal organische koolstof (TOC) in mg/l
Redoxpotentiaal tegen Ag/AgCI 3,5 m KCl in mV
pH-waarde
Vrij werkzaam chloor (zonder cyanuurzuur) in mg/l
Vrij werkzaam chloor in combinatie met cyanuurzuurin mg/l
Cyanuurzuur in mg/l
Gecombineerd chloor in mg/l
Repareren
Controleer het zwembad op lekken van kleppen of naden, controleer het grondzeil op duidelijke waterlekken. Voeg geen chemicaliën toe tot dit
gecontroleerd werd.
OPMERKING: In het geval van een lek, repareer uw zwembad met behulp van de bijgeleverde klevende reparatiepatch voor onderwater.
Raadpleeg de FAQ's voor meer informatie.
Demonteren
1. Draai de dop van de drainageklep aan de buitenzijde van het zwembad rechtsom open en verwijder de dop.
2. Sluit de adapter aan op de tuinslang en schik het ander uiteinde in de zone waar u het water wilt laten afvloeien. (Controleer de lokale
regelgeving voor een wettelijke drainage).
3. Schroef de bedieningsring van de slangadapter met de klok mee op de afvoerklep. De afvoerklep zal open gaan en water zal automatisch
afgevoerd worden.
OPGELET: De waterstroom kan geregeld worden met de regelring.
4. Na de drainage, wordt de regelring losgedraaid om e klep te sluiten.
5. Koppel de slang los.
6. Draai de dop weer op de drainageklep.
7. Laat het zwembad drogen aan de lucht.
OPGELET: Laat het leeg zwembad niet buiten staan.
Opbergen en klaarmaken voor de winter
1. Verwijder alle accessoires en reserveonderdelen van het zwembad en berg ze proper en droog op.
2. Wanneer het zwembad volledig droog is, besprenkel met talkpoeder om te vermijden dat het zwembad samenkleeft en vouw het zwembad dan
zorgvuldig op. Als het zwembad niet volledig droog is, kan er schimmel ontstaan die de zwembadbekleding kan beschadigen.
3. Berg de bekleding en accessoires in een droge plaats op met een matige temperatuur tussen 5ºC / 41ºF and 38ºC / 100ºF.
4. Tijdens het regenseizoen moeten het zwembad en de accessoires ook volgens bovenstaande instructies worden opgeborgen.
5. Het zwembad op incorrecte wijze laten leeglopen kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendom veroorzaken.
6. We bevelen ten zeerste aan het zwembad te demonteren buiten het seizoen (tijdens de wintermaanden). Berg op in een droge plaats en buiten
het bereik van kinderen.
2. Houd uw zwembad proper en gebruik de juiste chemicaliën voor
zwembaden. Niet hygiënisch water is een ernstig
gezondheidsgevaar. Het is aanbevolen om ontsmettings-,
flocculatie, zure of alkali chemicaliën te gebruiken voor het
behandelen van uw zwembad.
3. Reinig regelmatig de PVC bekleding met niet-schurende borstels
of met een zwembadstofzuiger.
4. Het waterfiltratiesysteem moet heel het seizoen elke dag
voldoende lang werken om het volledige watervolume van het
zwembad te reinigen.
5. Controleer de filtercassette (of zand in een zandfilter) regelmatig
en vervang vuile cassettes (of zand).
6. Controleer regelmatig de schroeven, bouten en alle metalen
onderdelen op roest. Vervang indien nodig.
7. Als het regent, controleer dat het waterniveau niet hoger is dan het
opgegeven niveau. Als het waterniveau het opgegeven niveau
overschrijdt, voer dan water af tot het opgegeven niveau bereikt is.
8. Gebruik de pomp niet wanneer het zwembad in gebruik is.
9. Dek het zwembad af wanneer het niet in gebruik is.
10. Voor de behandeling van zwembadwater is de pH-waarde zeer
belangrijk.
AANDACHT: Laat het leeggelopen zwembad niet buiten staan.
De volgende parameters verzekeren een goede waterkwaliteit
Waarden
duidelijk zicht van de bodem van het zwembad
er mag geen kleur worden geobserveerd
max. 1,5 (bij voorkeur minder dan 0,5)
max. 20
max. 4,0
min. 650
6,8 tot 7,6
0,3 tot 1,5
1,0 tot 3,0
max. 100
max. 0,5 (bij voorkeur dicht bij 0,0 mg/l)
18

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro