Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 27

Vorschau ausblenden

Werbung

BASENY
STEEL PRO™
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Odwiedź stronę Bestway na YouTube
OSTRZEŻENIE
Przed montażem i użyciem basenu przeczytaj dokładnie i ze
zrozumieniem wszystkie informacje zawarte w instrukcji obsługi i
postępuj zgodnie z nimi. Ostrzeżenia, instrukcje i wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa obejmują niektóre z zagrożeń
powszechnych dla rekreacji wodnej, nie obejmują w żadnym razie
wszystkich możliwych zagrożeń. Przy każdej zabawie w wodzie należy
kierować się zdrowym rozsądkiem i oceną sytuacji. Zachowaj tą
informację do późniejszego wglądu.
Bezpieczeństwo osób nie umiejących pływać
- Wymagany jest zawsze ciągły, aktywny i czujny nadzór kompetentnej
osoby dorosłej jeśli w basenie znajdują się słabo pływające lub
nieumiejące pływać (pamiętaj, że dzieci poniżej 5 roku życia są
zagrożone w najwyższym stopniu utonięciem).
- Przed każdym użyciem basenu wyznacz kompetentną osobę dorosłą
w celu jego nadzoru.
- Osoby słabo pływające lub nieumiejące pływać, podczas korzystania
z basenu powinny zakładać środki ochrony indywidualnej.
- Kiedy basen nie jest używany lub pozostaje bez nadzoru, należy
usunąć z niego i jego otoczenia wszystkie zabawki, aby w ten sposób
nie przyciągać uwagi dzieci.
Środki ochrony osobistej
- Aby zapobiec utonięciu, zaleca się zabezpieczenie dostępu dzieci do
basenu przy pomocy odpowiednich urządzeń ochronnych. Aby
zapobiec wspinaniu się przez dzieci na zawór wlotowy i wylotowy,
zalecane jest zamontowanie bariery (i zabezpieczenie w razie
potrzeby wszystkich drzwi i okien) zapobiegającej
nieupoważnionemu dostępowi do basenu.
- Bariery, pokrywy na basen lub podobne zabezpieczenia stanowią
użyteczną pomoc, ale nie zastępują stałego i kompetentnego
nadzoru przez dorosłych.
Sprzęt ratunkowy
- Zaleca się posiadanie sprzętu ratunkowego (np. koła ratunkowego) w
pobliżu basenu.
- W pobliżu basenu należy mieć działający telefon oraz listę numerów
telefonów ratunkowych.
Bezpieczne korzystanie z basenu
- Zachęcaj wszystkich użytkowników, a szczególnie dzieci do nauki
pływania.
- Naucz się podstawowych technik ratowania życia (resuscytacji
krążeniowo-oddechowej – CPR) i regularnie odświeżaj tę wiedzę.
Może ona pomóc w uratowaniu życia w nagłym wypadku.
- Naucz wszystkich użytkowników basenu, w tym dzieci, co mają robić
w razie niebezpieczeństwa.
- Nigdy nie wskakuj na główkę do płytkiej wody. Może to spowodować
poważne obrażenia, a nawet śmierć.
- Nie korzystaj z basenu po spożyciu alkoholu lub leków, które mogą
negatywnie wpływać na zdolność bezpiecznego korzystania z
basenu.
- W przypadku używania pokryw na basen, przed wejściem do basenu
zdejmij je całkowicie z powierzchni wody.
- Chroń użytkowników basenu przed chorobami związanymi z wodą
uzdatniając wodę do basenu i zachowując zasady prawidłowej
higieny. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi uzdatniania wody w
instrukcji obsługi.
- Chemikalia (np. środki do uzdatniania wody, czyszczące i
dezynfekcyjne) trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Stosuj oznakowanie opisane poniżej. Oznakowanie należy ustawić w
widocznym miejscu w odległości nie większej niż 2 m od basenu.
DO SKLEPU
PYTANIA? PROBLEMY?
BRAKUJĄCE CZĘŚCI?
W celu zapoznania się z najczęściej zadawanymi
pytaniami, instrukcjami obsługi, filmami czy w celu zakupu
części zamiennych prosimy o odwiedzenie naszej strony
bestwaycorp.com/support
Nadzoruj dzieci w środowisku wodnym. Nie nurkować.
- Zdejmowane drabinki należy ustawiać na powierzchni poziomej.
- Aby uniknąć obrażeń, powierzchnie dostępne należy regularnie
sprawdzać, niezależnie od materiałów konstrukcyjnych basenu.
- Należy regularnie sprawdzać śruby i wkręty. Aby uniknąć obrażeń
należy usuwać odpryski i wszelkie ostre krawędzie.
- UWAGA: Po wypuszczeniu wody, nie pozostawiaj basenu na
zewnątrz. Pusty basen może zostać odkształcony i/lub
przemieszczony przez wiatr.
- W przypadku montażu pompy filtrującej, dla uzyskania wskazówek
należy zapoznać się z jej instrukcją obsługi.
OSTRZEŻENIE! Pompy nie wolno używać, kiedy w basenie
przebywają ludzie.
- W przypadku stosowania drabinki, dla uzyskania wskazówek należy
zapoznać się z jej instrukcją obsługi.
OSTRZEŻENIE! Używanie basenu jest równoznaczne z akceptacją i
przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukcji
obsługi i konserwacji. Aby uniknąć utonięć lub innych poważnych
obrażeń, należy zwracać szczególną uwagę na możliwość
niespodzianego wejścia do basenu przez dzieci w wieku poniżej 5 lat.
Należy w tym celu zabezpieczyć wejście do basenu, a kąpiące się
dzieci muszą być pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
Prosimy o dokładne przeczytanie i zachowanie tego dokumentu
do późniejszego wglądu.
Dziękujemy za zakup basenu firmy Bestway. Żeby zapewnić najlepszą
zabawę i pełne bezpieczeństwo podczas użytkowania basenu,
przestrzegaj poniższych instrukcji montażu załączonych na DVD w
opakowaniu sprzętu oraz ważnych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.
Montaż zazwyczaj zajmuje około 10-20 minut i wymaga 2-3 osób, z
wyłączeniem prac ziemnych i napełniania.
WYBRAĆ ODPOWIEDNIE UMIEJSCOWIENIE
UWAGA: Basen należy ustawić na zupełnie płaskiej i równej
powierzchni. Nie instaluj basenu, jeśli teren jest pochyły lub stromy.
Prawidłowe warunki do ustawienia basenu:
• Wybranemiejscemusi być w stanie równomiernie utrzymać ciężar
basenu przez cały okres jego instalacji. Ponadto teren tenmusi być
płaski i oczyszczony z wszelkich przedmiotów i gruzu, a także
kamieni i patyków.
• Zaleca się ustawienie basenu z dala od wszelkich przedmiotów,
dzięki którym dziecimogłyby wejść do basenu.
UWAGA: Basen umieścić w pobliżu odpowiedniego systemu
odwadniającego, aby poradzić sobie w przypadku jego przelania się
lub w razie opróżniania basenu.
Nieprawidłowe warunki do ustawienia basenu:
• Ustawienie basenu na nierównym podłożumoże spowodować jego
runięcie i zalanie, powodując poważne obrażenia ciała i/lub
wyrządzać szkodymaterialne oraz pociągnie za sobą utratę gwarancji
i praw do naprawy.
• Nie używać piasku do wyrównania podłoża, wykopać dół, jeśli jest to
konieczne.
• Bezpośrednio pod liniami elektrycznymi lub drzewami. Upewnij się,
czy pod basenem nie są poprowadzone podziemne rury, ani
jakiekolwiek inne przewody lub kable.
• Basenu nie ustawiać na podjazdach, pomostach, podwyższeniach,
żwirze lub asfalcie. Podłoże powinno być wystarczająco zwarte, aby
wytrzymać ciężar wody w basenie; błoto, piasek, miękka / luźna
gleba lubmokradła nie nadają się.
• Trawnik lub inne rośliny pod basenem zginą lub zgniją imogą
nieprzyjemnie pachnieć, dlatego zaleca się usunięcie wszystkich
roślin zmiejsca, gdziema stanąć basen.
• Unikaj stawiania basenu nad lub w pobliżu takichmiejsc, gdzie będzie
narażony na działanie agresywnych gatunków roślin i chwastów,
któremogą przebić się przez dno i ścianę basenu.
UWAGA: Sprawdź, jakie są obowiązujące przepisy lokalne dotyczące
stawiania ogrodzeń, barierek, oświetlenia oraz jakie są przepisy
27
PL

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro