Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 17

Vorschau ausblenden

Werbung

STEEL PRO™
ZWEMBADEN
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Bezoek het Bestway YouTube-kanaal
WAARSCHUWING
Lees, begrijp en volg zorgvuldig alle informatie in deze
gebruikershandleiding vooraleer het zwembad te installeren en te
gebruiken. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen
gaan over sommige courante risico's van waterrecreatie, maar ze
omvatten niet alle risico's en gevaren in alle gevallen. Wees altijd
voorzichtig en gebruik gezond verstand en beoordelingsvermogen
wanneer u van wateractiviteiten geniet. Bewaar deze informatie voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van niet-zwemmer
- Continu, actief en waakzaam toezicht van zwakke zwemmers en
niet-zwemmers door een competente volwassene is altijd vereist
(denk eraan dat kinderen onder de vijf jaar oud het hoogste risico op
verdrinking lopen).
- Duid een competente volwassene aan om toezicht te houden op het
zwembad telkens wanneer het gebruikt wordt.
- Zwakke zwemmers of niet-zwemmers zouden persoonlijke
beschermingsuitrusting moeten dragen wanneer ze het zwembad
gebruiken.
- Wanneer het zwembad niet in gebruik is of er geen toezicht is,
verwijder alle speelgoed uit het zwembad en zijn omgeving om te
vermijden kinderen aan te trekken naar het zwembad.
Veiligheidsmiddelen
- Ten einde verdrinking van kinderen te vermijden, is het aanbevolen
om de toegang tot het zwembad te beveiligen met een
beschermingselement. Ten einde te voorkomen dat kinderen van de
invoer- en afvoerkleppen klimmen, is het aanbevolen een barrière te
installeren (en alle deuren en vensters waar van toepassing te
beveiligen) om onbevoegde toegang tot het zwembad te voorkomen.
- Barrières, zwembadafdekkingen, zwembadalarmen of gelijkaardige
veiligheidsmiddelen zijn nuttige hulpmiddelen, maar het zijn geen
vervangingen voor een continu en competent toezicht door
volwassenen.
Veiligheidsapparatuur
- Het is aanbevolen om reddingsapparatuur (bijv. een ring-boei) nabij
het zwembad te hebben.
- Houd ook een werkende telefoon en een lijst met noodnummers nabij
het zwembad.
Veilig gebruik van het zwembad
- Moedig alle gebruikers vooral kinderen aan om te leren zwemmen
- Leer om te reanimeren (cardiopulmonaire reanimatie - CPR) en
vernieuw deze kennis regelmatig. Dit kan een levensreddend verschil
uitmaken in een noodgeval.
- Onderricht alle zwembadgebruikers, inbegrepen kinderen, wat te
doen in een noodgeval
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen
of tot de dood.
- Gebruik het zwembad niet wanneer u alcohol of medicatie gebruikt
die uw vermogen om het zwembad veilig te gebruiken, zou kunnen
aantasten.
- Wanneer zwembadafdekkingen gebruikt worden, verwijder deze
volledig uit het wateroppervlak voor u in het zwembad gaat.
- Bescherm de zwembadgebruikers tegen met water verband
houdende ziekten door het zwembadwater behandeld te houden en
goede hygiëne in acht te nemen. Raadpleeg de richtlijnen voor
waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemicaliën (bijv. voor waterbehandeling of reinigings- en
ontsmettingsproducten) buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de aanduidingsborden zoals hieronder aangegeven. Er
moeten aanduidingsborden staan in een prominente positie binnen
de 2m van het zwembad.
NAAR DE WINKEL
VRAGEN? PROBLEMEN?
ONTBREKENDE DELEN?
Voor FAQ, Handleidingen, Video's of
Reserveonderdelen, ga naar
bestwaycorp.com/support
Houd de kinderen onder toezicht in de wateromgeving. Niet duiken.
- Er moeten verwijderbare ladders staan op een horizontaal oppervlak.
- Ongeacht de gebruikte materialen voor de zwembadconstructie,
moeten de toegankelijke oppervlakken regelmatig gecontroleerd
worden om verwondingen te vermijden.
- Controleer regelmatig bouten en schroeven, verwijder splinters of
andere scherpe randen om verwondingen te vermijden.
- AANDACHT Laat het leeggelopen zwembad niet buiten staan. Het
lege zwembad kan vervormd en/of verplaatst worden omwille van de
wind.
- Als u een filterpomp hebt, raadpleeg de handleiding van de pomp
voor instructies.
WAARSCHUWING! De pomp kan niet worden gebruikt wanneer er
zich mensen in het zwembad bevinden!
- Als u een ladder hebt, raadpleeg de handleiding van de ladder voor
instructies.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een zwembadkit impliceert het
naleven van de veiligheidsin structies beschreven in de gebruiks- en
onderhoudshandleiding. Ten einde verdrinking of andere ernstige
verwondingen te vermijden, moet u bijzondere aandacht verlenen
aan de mogelijkheid van een onverwachte toegang tot het zwembad
door kinderen jonger dan 5 jaar door de toegang ertoe te beveiligen
en de kinderen tijdens het zwemmen voortdurend onder toezicht te
houden van volwassenen.
Zorgvuldig lezen en bewaren voor toekomstige referentie.
Wij danken u voor de aankoop van een zwembad Bestway. Om zo
veel mogelijk plezier te beleven aan uw zwembad en het op veilige
manier te gebruiken, volg de aanwijzingen voor de installatie op de
DVD die u in de verpakking vindt. Lees ook de belangrijke
veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
De installatie vergt meestal ongeveer 10-20 minuten met 2-3 mensen
exclusief grondwerken en vullen.
KIES DE CORRECTE LOCATIE
OPMERKING: Het zwembad moet op een volledig vlak en effen
oppervlak opgesteld worden. Stel het zwembad niet op als de
ondergrond helt of oneffen is.
Correcte omstandigheid om het zwembad op te zetten:
• De geselecteerde locatie moet in staat zijn tot het uniform
ondersteunen van het gewicht gedurende de hele tijd dat het
zwembad geïnstalleerd is. Bovendien moet de locatie plat zijn en vrij
van voorwerpen en rommel, zoals bijvoorbeeld steentjes en takjes.
• Wij adviseren het zwembad te plaatsen op een afstand van
voorwerpen die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te
klimmen.
OPMERKING: Plaats het zwembad bij een goed
afwateringssysteem, zodat het water kan overlopen of het zwembad
geleegd kan worden.
Incorrecte omstandigheden om het zwembad op te zetten:
• Op een oneffen ondergrond kan het zwembad omslaan, met
persoonlijk letsel en/off schade aan eigendommen tot gevolg.
Bovendien vervalt hierdoor de garantie en serviceaanvragen.
• Zand mag niet gebruikt wordeno m een ondergrond te creëren; indien
nodig moet de grond moet worden uitgegraven.
• Direct onder hoogspanningsleidingen of bomen. Zorg ervoor dat de
locatie geen ondergrondse pijpleidingen, bedradingen of welk soort
kabels dan ook bevat.
• Zet het zwembad niet op op opritten, bootdekken, platforms, of op
grind of asfalt. De gekozen locatie moet stevig genoeg zijn om de
druk van het water aan te kunnen; modder, zand, zachte of losse
aarde of teer zijn niet geschikt.
• Gras of andere vegetatie onder het zwembad gaat dood en kan stank
veroorzaken en slijm ontwikkelen. Daarom adviseren wij al het gras
te verwijderen van de gekozen zwembadlocatie.
• Vermijd gebieden die vatbaar zijn voor agressieve planten- of
onkruidsoorten die uit de grond zouden kunnen komen.
OPMERKING: Controleer bij uw plaatselijke gemeente of er
regelgevingen zijn voor schuttingen/afscheidingen/ belichting en
17
NL

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro