Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 16

Vorschau ausblenden

Werbung

jotka koskevat aitoja, esteitä, valaistusta ja turvavaatimuksia, ja
varmista, että noudatat kaikkia lakeja.
HUOMAA: Jos sinulla on suodatinpumppu, lue pumpun käyttöohjeet.
HUOMAA: Tikkaiden on sovittava altaan kokoon, ja niitä saa käyttää
vain altaaseen siirtymiseen tai sieltä poistumiseen. Tikkaiden sallitun
hyötykuorman ylittäminen on kiellettyä. Tarkasta säännöllisesti,
ovatko tikkaat asianmukaisesti koottu.
ALTAAN HUOLTO
VAROITUS: Jos et noudata tässä annettuja kunnossapito-ohjeita,
terveytesi ja erityisesti lapsiesi terveys voi vaarantua. Allasveden
käsittely on oleellista käyttäjien turvallisuuden kannalta. Kemikaalien
epäasianmukainen käyttö aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja
henkilövammoja.
HUOMAA: Pumppua käytetään kierrättämään vettä ja suodattamaan
pienhiukkaset. Altaan veden pitämiseksi puhtaana ja hygieenisenä
siihen on lisättävä kemikaaleja.
1. Suosittelemme, että allasta ei täytetä valumavedellä,
porausvedellä tai viemärivedellä. nämä vedet yleisesti sisältävät
saastuneita orgaanisia aineita mukaan lukien nitraatit ja fosfaatit.
Altaiden täyttöä vedellä julkisesta verkosta suositellaan.
2. Pidä allas aina puhtaana ja käytä oikeita allaskemikaaleja.
Parametrit
Veden kirkkaus
Veden väri
Sameus FNU/NTU:ssa
Nitraattipitoisuus enemmän kuin täyttövedessä mg/l
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) mg/l
Redoksipotentiaali vastaan Ag/AgCI 3,5 m KCl mV:ssä
pH-arvo
Vapaa aktiivinen kloori (ilman syanurihappoa) mg/l
Vapaa kloori käytettynä yhdessä syanuri-hapon kanssa mg/l
Syanurihappoa mg/l
Yhdistetty kloori mg/L
Korjaus
Tarkasta allas vuotojen varalta venttiileistä tai saumoista. Tarkasta maakangas näkyvän veden menetyksen varalta. Älä lisää kemikaaleja, ennen
kuin tämä on tehty.
HUOMAA: Mikäli vuotoja on, paikkaa altaasi käyttämällä mukana toimitettua vedessä käytettävää korjauspaikkaa. Katso usein kysyttyjä
kysymyksiä saadaksesi lisätietoja.
Purkaminen
1. Avaa tyhjennysventtiilin korkki altaan ulkopuolella kiertämällä vastapäivään ja irrota se.
2. Liitä puutarhaletkun toinen pää letkusovittimeen ja sijoita letkun toinen pää valittuun tyhjennyskohtaan. (Tarkista paikalliset vesimääräykset).
3. Kruvige voolikuadapteri juhtrõngas päripäeva äravooluklapile. Äravooluklapp avaneb ja vesi hakkab automaatselt välja voolama.
HUOMAA: Veden virtausta voidaan hallita ohjausrenkaan avulla.
4. Kun tyhjentäminen on valmis, sulje venttiili kiertämällä ohjausrengas irti.
5. Irrota letku.
6. Kierrä korkki takaisin tyhjennysventtiiliin.
7. Anna altaan kuivua.
HUOMAA: Älä jätä tyhjentynyttä allasta ulos.
Varastointi ja talvikuntoon laittaminen
1. Poista kaikki lisävarusteet ja varaosat altaasta. Varastoi ne puhtaana ja kuivana.
2. Kun allas on täysin kuiva, ripottele talkkijauhetta estääksesi allasta liimautumasta yhteen. Taita allas varovaisesti. Jos allas ei ole täysin kuiva,
hometta voi muodostua. Se vaurioittaa allasmuovia.
3. Varastoi allasmuovi ja lisävarusteet kuivassa paikassa kohtuullisessa lämpötilassa 5 ºC / 41ºF ‒ 38 ºC / 100 ºF.
4. Sateisella säällä allas ja lisätarvikkeet on varastoitava yllä annettujen ohjeiden mukaisesti.
5. Altaan virheellinen tyhjennys voi aiheuttaa vakavia henkilövammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
6. Suosittelemme vahvasti altaan purkamista käyttösesongin ulkopuolella (talvikuukausiksi). Säilytä kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Epähygieeninen vesi on vakava terveysriski. Suosittelemme
käyttämään desinfiointiainetta, hiutaloitamisainetta, happamia tai
emäksisiä kemikaaleja altaan käsittelyyn.
3. Puhdista PVC-allasmuovi säännöllisesti hankaamattomilla harjoilla
tai allasimurilla.
4. Vedensuodatusjärjestelmää on käytettävä koko kauden ajan
päivittäin riittävän pitkään, jotta se ehtii puhdistaa kaiken altaassa
olevan veden.
5. Tarkasta suodatinpatruuna (tai hiekka hiekkasuodattimessa)
säännöllisesti ja vaihda likaiset patruunat (tai hiekka).
6. Tarkista ruuvit, pultit ja kaikki metalliosat säännöllisesti ruostumisen
varalta. Vaihda tarvittaessa.
7. Jos sataa, tarkista, ettei veden pinta ole korkeammalla kuin
ohjeiden mukaisella tasolla. Jos veden pinta ylittää ohjeiden
mukaisen tason, tyhjennä allasta ohjeiden mukaiselle tasolle.
8. Älä käytä pumppua altaan ollessa käytössä.
9. Peitä allas, kun sitä ei käytetä.
10. Allasveden käsittelyn kannalta pH-arvo on erittäin tärkeä.
HUOMIO: Älä jätä tyhjennettyä allasta ulos.
Seuraavat parametrit varmistavat hyvän vedenlaadun
Arvot
selkeä näkyvyys altaan pohjaan
mitään väriä ei saisi havaita
maks 1,5 (mieluiten alle 0,5)
maks. 20
maks. 4,0
väh. 650
6,8 - 7,6
0,3 - 1,5
1,0 - 3,0
maks. 100
maks. 0,5 (mieluiten lähellä 0,0 mg/l)
16

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro