Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 37

Vorschau ausblenden

Werbung

d'évidentes pertes d'eau. N'ajoutez pas de produits
chimiques avant ce contrôle.
7. En cas de fuite, réparez votre piscine au moyen de la
rustine résistante fournie. Reportez-vous aux FAQ pour de
plus amples informations.
REMARQUE : Dessins uniquement pour illustration. Ils
pourraient ne pas correspondre à l'appareil actuel. Ils ne sont
pas à l'échelle.
ATTENTION : Ne faites pas fonctionner la pompe quand la
piscine est utilisée.
Pendant la saison d'utilisation de la piscine, le système de
filtration doit nécessairement être fonction chaque jour,
suffisamment longtemps pour assurer le renouvellement
complet de l'eau.
GR
ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.
1. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΩΣ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ
2. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕ
ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ. ΑΝ Η
ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΤΕ ΤΟ
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΙΣΙΩΣΤΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΗ.
ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ
ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ
ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 'H ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ
ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ. ΕΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΓΚΩΜΑ Η ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΠΛΕΥΡΑ, ΤΟΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΟΙ
ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ
ΕΚΤΟΝΩΘΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ/Η ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.
3. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ WΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΛΙΑΣ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ
4. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ
ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
5. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΝΕΡΟ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ 90%, ΜΗΝ ΥΠΕΡΓΕΜΙΖΕΤΕ ΓΙΑΤΙ
ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΡΙΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ.
6. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ
ΒΑΛΒΙΔΕΣ Η ΑΡΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΦΑΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΝΕΡΟΥ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΧΗΜΙΚΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΓΙΝΕΙ
ΑΥΤΟ.
7. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟÏΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΣΩΣΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ
ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. -ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ) ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ.
Наполнение бассейна водой
RU
ВНИМАНИЕ: Не оставляйте бассейн без внимания, когда
он наполняется водой.
1. Наполните бассейн до сливного клапана.
СТОП
2. Остановите подачу воды. Убедитесь в том, что бассейн
установлен ровно, проверьте, не перетекает ли вода к
одному краю. Если бассейн установлен неровно, слейте
воду и выровняйте площадку, подкопав землю. Никогда
не пытайтесь передвигать бассейн с находящейся в нем
водой, можно получить травму или повредить бассейн.
ПРИМЕЧАНИЕ: Внутри бассейна может накапливаться
высокое давление. Если на поверхности бассейна
присутствуют бугры или неровности, это означает, что
давление внутри бассейна неравномерно или он
установлен неровно, стенки бассейна могут внезапно
прорваться и вода выльется из бассейна, становясь
причиной серьезных травм и/или нанося материальный
ушерб.
3. После того как бассейн выровнен, наполните бассейн до
уровня самого нижнего клапана, ведущего к насосу.
СТОП
4. Остановите подачу воды. Проверьте, надежно ли
установлены клапаны.
5. Наполните бассейн водой на 90%, НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ
бассейн водой, потому что от этого он может
разрушиться. Во время сильных дождей, возможно,
понадобится отливать часть воды, чтобы сохранить
нужный уровень воды в бассейне.
6. Проверьте бассейн на отсутствие протечек по швам и в
местах установки клапанов, проверьте подстилку, нет ли
на ней явных следов протекающей воды. Не добавляйте
химикаты в бассейн, пока вы не убедитесь в отсутствии
протечек.
7. В случае протечки заклейте бассейн клейкой заплатой
для ремонта поверхности, находящейся под водой,
которая входит в комплект поставки. Обратитесь к
разделу часто задаваемых вопросов для получения
более подробной информации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для
иллюстрации. Они могут отличаться от фактического
изделия. Чертежи не в масштабе.
ВНИМАНИЕ: Не включайте насос, когда бассейном кто-то
пользуется.
Во время сезона пользования бассейном фильтрующую
систему следует обязательно включать в работу каждый
день на время, достаточное для того, чтобы
профильтровать всю воду в бассейне как минимум один
раз.
Napełnianie basenu
PL
OSTRZEŻENIE: Podczas napełniania basenu wodą nie
zostawiaj go bez nadzoru.
1. Napełnij basen do wysokości zaworu odpływu.
STOP
2. Zakręć wodę. Sprawdź, czy woda nie zbiera się po bokach,
co oznacza, że basen stoi równo. Jeżeli basen nie stoi
równo, spuść wodę i wyrównaj ponownie podłoże,
podkopując ziemię. Nigdy nie próbuj przesuwać basenu z
wodą, ponieważ to grozi poważnymi obrażeniami ciała lub
może spowodować uszkodzenie basenu.
UWAGA: Woda może wywierać na basen wysokie
ciśnienie. Jeśli na powierzchni basenu występuje
wybrzuszenie lub którakolwiek z jego ścian nie jest
wyrównana z innymi, ściany mogą pęknąć co spowoduje
gwałtowne wylanie się wody z basenu i może spowodować
poważne obrażenia i/lub uszkodzenie mienia osobistego.
3. Jeśli basen stoi równo, napełnij go do poziomu najniższego
zaworu do nadmuchiwania.
STOP
4. Zakręć wodę. Sprawdź, czy zawory są mocno zamknięte.
5. Napełnij basen wodą do 90% jego objętości, NIE
PRZEPEŁNIAJ GO, gdyż może to spowodować runięcie
basenu. W razie intensywnych opadów deszczu może być
konieczne spuszczenie pewnej ilości wody z basenu, żeby
utrzymywać odpowiedni poziom wody.
6. Sprawdź, czy nie ma przecieków przy zaworach lub na
szwach, sprawdź na podkładce pod basenem, czy nie jest
ona mokra, co wskazywałoby na wyciek wody. Nie dodawaj
do wody żadnych środków chemicznych, póki nie wykonasz
tego.
7. W przypadku wycieku załataj basen przy pomocy
dołączonej samoprzylepnej łaty podwodnej. W celu
uzyskania dodatkowych informacji patrz Najczęściej
zadawane pytania.
UWAGA: Rysunki mają tylko charakter ilustracyjny. Mogą
odbiegać od właściwego produktu. Wymiary na rysunku nie są
wymiarami rzeczywistymi.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj pompy w czasie korzystania z
basenu.
Podczas sezonu używania basenu pływackiego, układ
filtracyjny należy uruchamiać codziennie, na wystarczająco
37

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro