Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 29

Vorschau ausblenden

Werbung

STEEL PRO™
MEDENCÉK
HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
Látogassa meg a Bestway YouTube-csatornáját
FIGYELMEZTETÉS
Az úszómedence telepítése és használata előtt gondosan olvassa el
ezt a kézikönyvet, és értse meg, valamint tartsa be a benne
foglaltakat. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági
irányelvek segítenek elhárítani a vízi rekreációval kapcsolatos néhány
általános kockázatot, de nem tudják lefedni az összes kockázatot és
veszélyt. A vízi tevékenységek végzése során mindig legyen óvatos,
megfontolt, és jó ítélőképességű. Tegye félre ezt a kézikönyvet, hogy a
jövőben bármikor belenézhessen.
Az úszni nem tudók biztonsága
- A gyengén úszóknak és úszni nem tudóknak mindig hozzáértő felnőtt
általi folyamatos, aktív és éber felügyeletet kell biztosítani (vegye
figyelembe, hogy az öt év alatti gyermekeknél a legnagyobb a
fulladásveszély).
- A medence minden egyes használata alkalmával jelöljön ki hozzáértő
felnőttet a medence felügyeletére.
- A gyengén úszóknak, illetve úszni nem tudóknak a medence
használatakor egyéni védőfelszerelést kell viselniük.
- Ha az úszómedence nincs használatban, távolítson el belőle és a
környezetéből minden játékot, hogy azok a gyermekeket nehogy a
medencébe csalogassák.
Biztonsági berendezések
- A gyermekek megfulladásának elkerülése érdekében ajánlatos a
medencéhez való hozzáférést védőeszközzel korlátozni. Annak
érdekében, hogy a gyermekek ne ugrálhassanak a bemeneti és
kimeneti szelepekről, tanácsos kerítéssel (és adott esetben az ajtók
és ablakok bezárásával) megakadályozni az illetéktelenek
medencéhez való hozzáférését.
- A kerítések, medencefedelek, medenceriasztók, illetve hasonló
biztonsági berendezések hasznos segítségek, de nem helyettesítik a
hozzáértő felnőtt általi folyamatos felügyeletet.
Biztonsági berendezések
- A medence mellett tanácsos mentőfelszerelést (pl. mentőöv) tartani.
- Tartson működőképes telefont és a segélyhívószám-listát a medence
mellett.
A medence biztonságos használata
- Biztasson minden felhasználót – különösen a gyermekeket – hogy
tanuljanak meg úszni.
- Tanulja meg az alapszintű elsősegélynyújtást (újraélesztés – CPR),
és rendszeresen frissítse ezen ismereteit. Ez vészhelyzetben életet
menthet.
- Tájékoztassa az összes medencehasználót, hogy mit kell csinálni
vészhelyzet esetén.
- Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz
vezethet.
- Ne használja az úszómedencét, ha alkohol vagy gyógyszer hatása
alatt áll, amely hatás hátrányosan befolyásolhatja a medence
biztonságos használatát.
- Medencefedél használata esetén a medencébe való beszállás előtt
teljesen távolítsa el azt a vízfelületről.
- A medencevíz kezelésével és jó higiéniai állapotának fenntartásával
védje a medence használóit a vízen keresztül elkapható
betegségektől. Tekintse meg a használati útmutatóban a vízkezelési
irányelveket.
- A vegyszerek (pl. vízkezelő szerek, tisztító vagy fertőtlenítő termékek)
a gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandók!
- Használja az alább leírt jelzést. A jelzést feltűnő helyen kell
elhelyezni, a medence 2 méteres környezetében.
A BOLTNAK
KÉRDÉSE VAN? PROBLÉMÁJA VAN?
HIÁNYZIK EGY ALKATRÉSZ?
Gyakran ismételt kérdések, kézikönyvek
és alkatrészek ügyében látogasson el a
bestwaycorp.com/support weboldalra.
Ne hagyja a gyermekeket a vizes környezetben felügyelet nélkül. Merülni
tilos!
- Az eltávolítható létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
- Az úszómedencéhez használt anyagoktól függetlenül, a sérülések
elkerülése érdekében a hozzáférhető felületeket rendszeresen ellenőrizni
kell.
- A sérülések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze a csavarok
állapotát, távolítsa el a sorjákat, illetve szüntesse meg az éles peremeket.
FIGYELEM: Ne hagyja a leürített medencét a szabadban. A medence
üres állapotban könnyen deformálódhat, illetve a medencét könnyen
arrébb fújhatja a szél.
- Ha van szűrőszivattyúja, részletekért tekintse meg a szivattyú
kézikönyvét.
FIGYELMEZTETÉS! A szivattyú nem használható, ha ember van a
medencében!
- Ha van létrája, részletekért tekintse meg a létra kézikönyvét.
FIGYELMEZTETÉS! Az úszómedence használata során tartsa be a
használati és karbantartási útmutatójában foglalt biztonsági utasításokat.
A fulladás, illetve egyéb súlyos sérülések megelőzése érdekében
különösen figyeljen oda az úszómedence 5 éven aluli gyermekek általi
nem várt hozzáférésének lehetőségére, és gondoskodjon arról, hogy a
gyermekek ne férhessenek a medencéhez, valamint a fürdőzés ideje alatt
folyamatosan felügyelje őket, vagy gondoskodjon felnőtt általi
felügyeletükről.
Alaposan olvassa el, és tegye félre, hogy a jövőben bármikor
belenézhessen.
Köszönjük szépen, hogy a Bestway medencéjét vásárolta. A maximális
kedvtelés és a medence biztonságos használatának a biztosítása
érdekében a termék kereskedelmi forgalmi dobozában mellékelt DVD-n
található utasítások, valamint a kezelési utasításban foglalt fontos
biztonsági előírások szerint járjon el.
A beszerelés általában 10-20 percet vesz igénybe, ha 2-3 ember végzi a
földmunkákat és a feltöltést.
AMEGFELELŐ HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA
MEGJEGYZÉS: Amedencét teljesen sima és lapos felületre állítsa. Ne
állítsa fel amedencét olyan helyen, ahol a talaj nem egyenletes vagy lejtős.
Amedence helyes felállításának körülményei:
• A kiválasztott helynek a használat teljes időtartamában képesnek kell
lennie egyenletesenmegtar tania amedence tömegét, továbbá a
helyszínnek vízszintesnek ésminden tárgytól és törmeléktől (pl. kövek és
ágak) kell lennie.
• Amedencét tanácsosminden olyan tárgytól távol elhelyezni, amelyeket a
gyermekek amedencébe ugrásra felhasználhatnak.
MEGJEGYZÉS: Helyezze amedencét a túlfolyás vagy amedenceleürítés
esetén elfolyó vizet befogadni képes, megfelelő csatornarendszermellé.
Amedencefelállítás nemmegfelelő körülményei:
• Egyenetlen talajon amedence összedőlhet, ami súlyos személyi sérülést
és/vagy tárgyi kárt okozhat, egyúttal a garancia, valamint a
szervizjogosultság elvesztésével jár.
• A szintezéshez ne használjon homokot; szükség esetén a talajt
kimarással kell elegyengetni.
• Közvetlenül felső erősáramú vezetékek vagy fák alá. Győződjönmeg
arról, hogy a helyszínen nincsenek föld alatti közüzemi hálózati csövek,
vezetékek vagy bármilyen kábelek.
• Ne állítsa fel amedencét kocsibehajtókon, fedélzeteken, emelvényeken,
kavics- vagy aszfaltfelületeken. A kiválasztott helyszínnek elég szilárdnak
kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon a víz nyomásának – a saras, homokos,
puha/laza talaj vagy kátrány nemmegfelelő.
• Amedence alatti fű vagy egyéb növények szag és nyálka
képződésemellett el fognak pusztulni, ezért tanácsos a füvet eltávolítani
amedence kiválasztott helyszíne alól.
• Kerülje a talajtakaró szövetet vagy betétet áttörni képes agresszív
növényeknek és gyomoknak kitett területeket.
29
HU

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro