Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 30

Vorschau ausblenden

Werbung

MEGJEGYZÉS: Tudakoljameg a helyi városi tanácsnál a kerítésekre,
korlátokra, világításra és biztonságra vonatkozó követelményeket, és
tartson beminden jogszabályi előírást.
MEGJEGYZÉS: Ha van szűrőszivattyúja, részletekért tekintsemeg a
szivattyú kézikönyvét.
MEGJEGYZÉS: A létrának amedenceméretéhez valónak kell lennie, és
azt csak amedencébe való beszállásra, illetve az abból való kiszállásra
szabad használni. Tilos a létrát amaximális teherbírásánál jobban terhelni.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a létramegfelelően van-e összeszerelve.
NEM MEGFELELŐ KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Az itt leírt karbantartási utasítások be nem tartása
veszélyezteti az Ön, és különösen a gyermekek egészségét. A medencevíz
kezelése alapvető fontosságú a használók biztonsága szempontjából. A
nem megfelelő vegyszerhasználat tárgyi kárt és személyi sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS:A szivattyú a víz keringtetésére és a kis részecskék
kiszűrésére szolgál. A víz tiszta és higiénikus állapotának megtartása
érdekében a vízhez vegyszereket is kell adnia.
1. Javasoljuk, hogy ne töltse fel a medencét csapadékgyűjtő, fúrt kút,
illetve megcsapoló kút vizével: ezek a vizek általában szerves
szennyezőanyagokat (pl. nitrátok és foszfátok) tartalmaznak. Tanácsos
közmű által szolgáltatott vizet használni.
2. Mindig tartsa tisztán a medencét, és használjon megfelelő medencei
Paraméterek
Víztisztaság
A víz színe
Zavarosság [FNU/NTU]
A töltővíz értékét meghaladó nitrátkoncentráció [mg/l]
Összes szerves szén (TOC) [mg/l]
Redoxpontenciál Ag/AgCI és 3,5 M KCl vizes oldatában [mV]
pH-érték
Szabad aktív klór (cianursav nélkül) [mg/l]
Szabad klór cianursavval kombinálva [mg/l]
Cianursav [mg/l]
Kombinált klór [mg/l]
Javítás
Ellenőrizze a medencét, hogy nincs-e szivárgás a szelepeknél vagy varratoknál, illetve ellenőrizze a padlószövetet, hogy nincs-e egyértelmű jele a
víz elfolyásának. Ne öntsön be vegyszereket addig, amíg ezt el nem végezte.
MEGJEGYZÉS: Szivárgás esetén a mellékelt víz alatti öntapadós javítótapasz segítségével ragassza meg a medencét. További információért
lásd: „GYIK" c. fejezet.
Szétszerelés
1. Csavarozza ki az óramutató járásával ellenkező irányban a vízleeresztő szelepnek a medencén kívül eső kupakját és vegye le.
2. A csatlakozót csatlakoztassa a tömlőhöz és a másik végét helyezze be arra a helyre, ahová a medence vizét leereszteni kívánja. (Ellenőrizze a
helyi szennyvízelvezetési előírásokat.)
3. Az óramutató irányában csavarja föl a tömlőadapter vezérlőgyűrűjét a leeresztőszelepre. A leeresztőszelep kinyit, a víz pedig automatikusan
folyni kezd.
VIGYÁZAT: A víz lefolyásának az erősségét a biztosító gyűrűvel lehet szabályozni.
4. Amikor a vizet leeresztette, csavarja le a biztosító gyűrűt, hogy a szelepet elzárja.
5. Vegye le a tömlőt.
6. Csavarozza fel vissza a vízleeresztő szelepre a kupakját.
7. A medencét szárítsa meg a levegőn.
VIGYÁZAT: A leeresztett medencét ne hagyja kint.
Tárolás és téliesítés
1. Távolítsa el a medence összes tartozékát és pótalkatrészét, majd tisztítás és szárítás után tegye el őket.
2. Ha a medence teljesen megszáradt, a medence részeinek egymáshoz ragadása ellen szórja be hintőporral, majd gondosan hajtogassa össze a
medencét. Ha a medencét nem teljesen szárazon teszi el, a medencén penész jelenhet meg, ami tönkreteheti a medencebevonatot.
3. Tárolja a bevonatot és a tartozékokat száraz, 5 ... 38 °C (41 ... 100 °F) hőmérsékletű helyen.
4. Esős időszakban a medencét és annak tartozékait szintén a fenti utasítások szerint kell tárolni.
5. A medence nem megfelelő leürítése súlyos személyi sérülést és/vagy tárgyi kárt okozhat.
6. Nagyon javasoljuk, hogy a holtszezonban (téli hónapok) szerelje szét a medencét. Tárolja száraz, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.
vegyszereket. Az egészségtelen víz komoly egészségügyi kockázatot
jelent. Javasoljuk, hogy a medence kezeléséhez használjon
fertőtlenítő, ülepítő, savas vagy lúgos hatású vegyszereket.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a PVC bevonatot nem dörzshatású kefével
vagy medencei porszívóval.
4. A szezon során a vízszűrőrendszernek minden nap elég hosszan kell
működnie ahhoz, hogy a teljes medencevizet megtisztítsa.
5. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőkazettát (vagy a homokszűrő
homoktartalmát), és cserélje le a piszkos kazettákat (vagy távolítsa el a
homokot).
6. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és az összes fémalkatrészt,
hogy nem rozsdás-e. Szükség esetén cserélje le őket.
7. Eső esetén ellenőrizze, hogy a vízszint nincs-e magasabban a
megadott szintnél.Ha a víz a megadott szint fölé megy, eressze le a
medencét a megadott szintig.
8. Ne használja a szivattyút, ha a medence használatban van.
9. Ha a medencét nem használja, fedje le.
10. A medencevíz kezelése szempontjából a víz pH-értéke nagyon
lényeges.
FIGYELEM: Ne hagyja a leürített medencét a szabadban.
Az alábbi paraméterekkel biztosítható a jó vízminőség.
Értékek
tisztán látni a medence alját
kifejezett szín nem tapasztalható
max. 1,5 (lehetőleg kevesebb mint 0,5)
max. 20
max. 4,0
min. 650
6,8 ... 7,6
0,3 ... 1,5
1,0 ... 3,0
max. 100
max. 0,5 (lehetőleg kevesebb mint 0,0 mg/l)
30

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro