Herunterladen Diese Seite drucken

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOOR HET GEBRUIK VAN DE OPBLAASBARE BOOT.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
#61099; #61100
Roeiboot
Veiligheidstouw
#61062
Roeiboot
Onderdelen:
• Reparatie Plakker
Bijgesloten
• Ontluchtingspijp
#61078
Roeiboot
• Opblaasgrootte
Technische kenmerken
Item
Afmetingen indien opgeblazen
Maximaal gewicht
Aantal inzittenden
Opblaasdruk
Constructie van de boot
Grijptouw
Robuuste handgreep
OPMERKING: Boten met een afmeting van 1.55m x 93cm (61'' x 37'') zijn niet uitgerust met robuuste handgrepen
en dolbevestigingen.
OPM.: De tekeningen dienen louter als illustratie. Niet op schaal.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/荷
Onderdelen:
• Reparatie Plakker
• Opblaasgrootte
Bijgesloten
• Ontluchtingspijp
Roeispaan
Voetpomp
• Opblaasgrootte
Veiligheidstouw
Onderdelen:
• Reparatie Plakker
Roeispaan
Bijgesloten
• Ontluchtingspijp
Veiligheidstouw
61078 / 61099
61062 / 61100
1.55m x 93cm (61'' x 37'')
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'')
80 kg (178 pond)
120 kg (264 pond)
1 volwassene
1 volwassene +1 kind
0.03 bar (0.5 psi)
0.03 bar (0.5 psi)
Drukschaal
Klep
Dol
Opblaasbare bodem
Dolbevestiging

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg alle Veiligheidsvoorschriften en Gebruiksaanwijzingen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot overbelasting,
ontploffen van de boot en verdrinking.
1. Overschrijdt het maximaal toegelaten aantal inzittenden niet. Ongeacht het aantal personen aan boord, moet het
total gewicht van de personen en uitrustingen nooit meer bedragen dan de maximaal aanbevolen last. Gebruik
altijd de zittingen / zitplaatsen die voorzien zijn.
2. Bij het laden van het vaartuig mag de maximaal aanbevolen last niet overschreden worden: Laad het vaartuig
voorzichtig en verdeel het gewicht zodat de boot het evenwicht niet verliest. Zware gewichten worden het best
niet rechtopstaand geplaatst.
OPMERKING: De maximaal aanbevolen last behelst het gewicht van alle personen aan boord, de provisies en
persoonlijke bezittingen, alle uitrustingen die niet begrepen zijn in de massa van het vaartuig, cargo (indien
aanwezig) en alle consumables zoals water, brandstof, enz.
3. Wanneer de boot gebruikt wordt, moeten de veiligheidsinrichtingen zoals zwemvesten en boeien vooraf
gecontroleerd worden en altijd gebruikt worden.
4. Vóór elk gebruik worden alle onderdelen van de boot grondig nagekeken, inclusief de luchtkamers, de
grijptouwen, de roeispanen en luchtkleppen, om erover te waken dat alles in goede conditie verkeert en stevig
vast zit. Voer de nodige reparaties uit wanneer u schade vaststelt.
5. Emmers, waterschoppen en luchtpompen moeten altijd beschikbaar zijn in geval van een luchtlek of wanneer de
boot water opneemt.
6. Wanneer de boot in beweging is, moeten alle inzittenden blijven zitten om niet in het water te vallen. Houd de
boot in evenwicht. Een ongelijke verdeling van de personen of lasten in de boot kan de boot doen kantelen en
zal leiden tot verdrinking.
7. Gebruik de boot dichtbij de kust en let op natuurlijke verschijnselen zoals de wind, eb en vloed en golven. LET
OP AFLANDIGE WIND EN STROMEN.
8. Kan het noodzakelijk zijn de overige kamers wat meer op te blazen om te voorkomen dat de boot gaat zinken.
9. Scherpe en ruwe voorwerpen zoals rotsen, cement, schelpen, glas enz. kunnen de boot doorboren. Om schade
te voorkomen, de boot niet slepen ober ruwe oppervlakken.
10. Bij de keuze van een buitenboordmotor, raadpleeg de Technische Kenmerken in de instructies om de correcte
paardenkracht te raadplegen.
11. Voor elektrische motoren op batterijen dient opgemerkt dat het zuur van de batterijen bijtend kan zijn en schade
kan veroorzaken aan de huiden het materiaal van de boot.
12. Voor de motor die draait op brandstof zoals gas, olie of benzine moet voorzichtig te werk gegaan worden. Deze
ontvlambare producten moeten uit de buurt van naakte vlammen gehouden worden. Maak het materiaal van de
boot onmiddellijk schoon als er brandstofspatten op zitten. Wees u bewust van de potentieel schadelijke
effecten van zulke vloeistoffen als batterijzuur, olie en benzine. De vloeistoffen kunnen uw boot beschadigen.
13. Blaas op volgens de genummerde luchtkamers en nominale waarde aangegeven op de boot, want als te veel
opgeblazen wordt kan de boot ontploffen. Overschrijding van de hoeveelheden die op het typeplaatje staan
aangegeven kan leiden tot beschadiging, kapseizen en zinken.
14. Als u de Sleepringen gebruikt om de boot te slepen, ga dan langzaam te werk om geen schade te voorkomen.
15. Raak vertrouwd met het gebruik van een boot. Controleer in uw buurt of een opleiding nodig is. Informeer uzelf
over plaatselijke regels en gevaren verbonden met varen en/of andere wateractiviteiten.
Assemblage van de boot
GEBRUIK NOOIT HOGE DRUKLUCHT VOOR HET OPBLAZEN. DIT KAN UW PRODUCT BESCHADIGEN EN
ERVOOR ZORGEN DAT DE GARANTIE VERVALT
Touwoog
• Blaas de luchtkamers op met een HANDluchtpomp.
Een opblaasschaal wordt meegeleverd met het product. Blaas het product op totdat de geprinte schaal tot
hetzelfde niveau als dat van de meegeleverde schaal is geladen. (zie de volgende tabel en illustratie)
Opgelet: Als de boot te weinig of teveel is opgeblazen, zal dit leiden tot gevaar voor de veiligheid. Het is beter elke
keer voor gebruik de druk van de boot te controleren. Als u een andere manometer gebruikt, zou de bootdruk niet
hoger mogen zijn dan de gegevens vermeld op het typeplaatje van de fabrikant.
• Ga niet op de boot staan en zet er ook geen voorwerpen op tijdens het opblazen.
• Blaas de onderste kamer op en andere accessoires zoals de zitting, totdat deze stijf zijn bij aanraking maar NIET
hard.
9
Waarschuwing
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100