Herunterladen Diese Seite drucken

Svarbūs Saugos Nurodymai - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ PRIEŠ NAUDODAMI SAVO PRIPUČIAMĄ VALTĮ.
IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI ATEITYJE.
#61099; #61100
Valtis
Apsauginė virvė
#61062
Valtis
Komponentai:
• Lopas
• Oro išleidimo
vamzdis
#61078
Valtis
• Pripūtimo skalė
Techninės specifikacijos
Charakteristika
Išpūstos valties dydis
1.55m. x 93cm (61'' x 37'')
Maksimalus svoris
Keleivių skaičius
1 suaugęs žmogus
Oro slėgis
Valties konstrukcija
Virvė
Rankena
PASTABA: 1.55m x 93cm (61col. x 37col.) valtys yra be irklų sąsagų, .rankena.
PASTABA: Paveikslėliai skirti tik iliustruoti, o ne parodyti realia.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/立
Komponentai:
• Lopas
• Pripūtimo skalė
• Oro išleidimo
vamzdis
Irklas
Kojinė pompa
• Pripūtimo skalė
Apsauginė virvė
Komponentai:
• Lopas
Irklas
• Oro išleidimo
vamzdis
Apsauginė virvė
61078 / 61099
61062 / 61100
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'')
80 kg (178 sv.)
120 kg (264 sv.)
1 suaugęs + 1 vaikas
0.03 bar (0.5 psi)
0.03 bar (0.5 psi)
Guminė įvorė
Vožtuvas
Spaudimo skalė
įkaba irklui
Pripučiamos grindys
Irklo ąsa
Perspėjimas
SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI
Laikykitės naudojimo ir saugos instrukcijų. Jei nesilaikote instrukcijų, galima apsiversti, valtis gali sprogti ir žmonės
gali nuskęsti.
1. Neviršykite rekomenduojamo maksimalaus žmonių skaičiaus. Nepriklausomai nuo to, kiek žmonių yra valtyje, jų
ir įrangos bendras svoris niekada neturi viršyti maksimalios rekomenduojamos apkrovos. Visada sėdėkite ant
sėdynių / numatytų sėdėti vietų.
2. Kraunant valtį negalima viršyti maksimalios rekomenduojamos apkrovos: visada kraukite valtį atidžiai ir
paskirstykite svorį tolygiai (apytiksliai). Nekraukite sunkių krūvių vieno ant kito į aukštą krūvą.
PASTABA: maksimalus rekomenduojamas krūvis sudaro visų valtyje esančių asmenų, atsargų ir asmeninių
daiktų svorį, neįskaičiuotos į masę įrangos, krovinių (jei jų yra) ir suvartojamų skysčių (vandens, kuro ir pan.)
suma.
3. Naudojant valtį, reikia iš anksto patikrinti ir naudoti apsaugos priemones, tokias kaip pripučiamos gelbėjimo
liemenės ir plūdurai.
4. Prieš kiekvieną kartą naudodami atidžiai patikrinkite visus valties komponentus, įskaitant oro kameras, virves,
irklus ir oro vožtuvus, kad viskas būtų tinkamos darbinės būklės ir patikimai pritvirtinta. Jei aptikote pažeidimą,
sustokite ir suremontuokite.
5. Oro nuotėkio atveju arba jei į valtį prisemtų vandens, reikia visada turėti kibirų, semtuvų ir oro siurblių.
6. Kai valtis juda, keleiviai visada turi sėdėti, kad valtis neapsiverstų. Išlaikykite valties pusiausvyrą. Dėl nelygaus
žmonių arba svorių pasiskirstymo galima apsivesti ir nuskęsti.
7. Naudokitės valtimi netoli kranto ir atkreipkite dėmesį į tokius gamtos reiškinius kaip vėjas, pakrantės vandenys ir
bangos nuo kranto. NEPAMIRŠKITE APIE VĖJUS IR SROVES.
8. Jei praduriama viena kamera, kai valtis yra ant vandens, gali reikėti iki galo pripūsti kitas oro kameras, kad valtis
nenuskęstų.
9. Ant kranto lipkite atsargiai. Tokie aštrūs daiktai kaip akmenys, cementas, kriauklės, stiklas ir pan., gali perdurti
valtį. Kad valties nepažeistumėte, nevilkite jos per nelygius paviršius.
10. Kai renkatės valtyje montuojamą variklį, patikrinkite leistiną galingumą šios instrukcijos techninėje specifikacijoje.
11. Elektriniams varikliams su akumuliatoriais reikia nepamiršti, kad akumuliatoriaus rūgštis gali ėsdinti ir pažeisti
valties medžiagas bei odą.
12. Varikliams naudokite tokį kurą kaip dujos, alyva, benzinas, nes kuras yra degus ir jį reikia saugoti nuo atvirų
liepsnos šaltinių. Iš karto išvalykite valtį, jei ant jos paviršiaus užtiško kuro. Saugokitės potencialiai kenksmingų
skysčių, pvz., akumuliatorių rūgšties, alyvos ir benzino, poveikio. Šie skysčiai gali sugadinti jūsų valtį.
13. Pripūskite pagal oro kamerų skaičių ir valties numatytąjį spaudimą, priešingu atveju galima pripūsti per daug ir
valtis gali sprogti. Netolygiai paskirsčius apkrovą ant talpos plokštės, valtis gali apvirsti ir nuskęsti.
14. Jei velkate valtį laikydami už žiedų, judėkite lėtai, kad jos nepažeistumėte.
15. Žinokite, kaip reikia valtį valdyti. Patikrinkite informaciją, jei reikia, pasirūpinkite apmokymais. Sužinokite apie
vietines taisykles ir pavojus, susijusiais su plaukiojimu ir kitokia veikla vandenyje.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
Valties surinkimas
NIEKADA NENAUDOKITE AUKŠTO SLĖGIO ORO PRIPUČIAMOMS DALIMS PRIPŪSTI. TAI GALI NULEMTI
GAMINIO PAŽEIDIMĄ IR GARANTIJOS PANAIKINIMĄ.
• Pripūskite oro kameras RANKINE oro pompa.
Su šiuo gaminiu pateikta pripūtimo skalė. Pūskite gaminį, kol bus pasiektas skalėje nurodytas lygis (žr. toliau
pateiktą lentelę ir iliustraciją).
Įspėjimas: nepakankamas ir per didelis valties pripūtimas kelia pavojų saugumui. Rekomenduojama prieš kiekvieną
naudojimą patikrinti valties slėgį. Jei naudojat kitokį slėgio matuoklį, valties slėgis neturėtų būti didesnis, nei
nurodytas pavadinimo plokštelėje.
• Niekada nestovėkite ant valties ir nedėkite ant jos daiktų, kai pučiate valtį.
• Pūskite dugno oro kameras ir kitus priedus, tokius kaip sėdynė, kol jie taps tvirti, tačiau ne per kieti.
30

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

  Verwandte Inhalte für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100