Herunterladen Diese Seite drucken

Dôležité Bezpečnostné Pokyny - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

PRED POUŽITÍM NAFUKOVACIEHO ČLNA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE.
ODLOŽTE SI HO PRE ĎALŠIE POUŽITIE.
#61099; #61100
Loď
Bezpečnostné lano
#61062
Loď
Komponenty:
• Záplata na opravu
• Vyfukovacia hadička
#61078
Loď
• Stupnica nafukovania
Technické údaje
Položka
Veľkosť po nafúknutí
1.55m. x 93cm (61'' x 37'')
Maximálna hmotnosť
80 kg (178 libier)
Maximálny počet osôb
Inflačný tlak
0,03 barov (0,5 psi)
Konštrukcia člna
Záchytný povraz
Držadlo pre veľkú záťaž
POZNÁMKA: 1.55m x 93cm (61'' x 37'') člny neobsahujú úchytky na veslá, držadlo pre veľkú záťaž.
POZNÁMKA: Nákresy sú len na ilustračné účely. Nie na kalibrovanie.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/斯洛伐克
Komponenty:
• Záplata na opravu
• Stupnica nafukovania
• Vyfukovacia hadička
Veslo
Nožné čerpadlo
• Stupnica nafukovania
Bezpečnostné lano
Komponenty:
• Záplata na opravu
Veslo
• Vyfukovacia hadička
Bezpečnostné lano
61078 / 61099
61062 / 61100
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'')
120 kg (264 libier)
1 dospelý
1 dospelý + 1 dieťa
0,03 barov (0,5 psi)
Držiak a povraz
Mierka tlaku
Ventil
Silné oká na veslá
Nafukovacia podlaha
Držiaky na veslá
Výstraha
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Dodržujte bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Pokiaľ nebudete tieto pokyny dodržiavať, môže to spôsobiť
prevrátenie, výbuch lodi a to môže viesť k utopeniu.
1. Neprekračujte maximálny odporúčaný počet osôb. Bez ohľadu na počet osôb na palube nesmie celková
hmotnosť osôb a vybavenia prekročiť maximálnu nosnosť. Vždy používajte sedačky/miesta na sedenie vo
výbave.
2. Pri nakladaní lode nikdy neprekračujte odporúčanú nosnosť: Loď vždy nakladajte opatrne a náklad rovnomerne
rozložte, aby ste zachovali predpokladaný presah (približná úroveň). Ťažké predmety nedávajte hore.
POZNÁMKA: Maximálna odporúčaná záťaž zahŕňa hmotnosť všetkých osôb na palube, všetky zásoby a
osobné potreby, všetko vybavenie, ktoré nie je zahrnuté v hmotnosti bez záťaže, náklad (v príslušnom prípade),
ani spotrebné kvapaliny (voda, palivo atď.).
3. Pokiaľ používate loď, je treba vopred skontrolovať a vždy používať záchranné prostriedky ako sú záchranná
vesta a kruh.
4. Pred každým použitím starostlivo skontrolujte všetky diely lode, vrátane vzduchových komôr, lán na prenášanie,
vesiel a vzduchových ventilov, aby ste sa ubezpečili, že všetko je v dobrom stave a dobre pripevnené. V prípade
zistenia poškodenia postup prerušte a urobte opravu.
5. V prípade úniku vzduchu alebo pokiaľ loď naberá vodu by mali byť vždy po ruke vedrá, naberačky na vodu a
vzduchové pumpy.
6. Pokiaľ sa loď pohybuje, všetci cestujúci musia po celý čas sedieť, aby z lode nevypadli. Loď udržujte v
rovnováhe. Nerovnomerné rozloženie osôb či nákladu v lodi môže spôsobiť prevrátenie lode a utopenie.
7. Loď používajte pri pobreží a dávajte pozor na prírodné faktory, ako sú vietor, príliv a prílivové vlny. DÁVAJTE
POZOR NA VETRY A PRÚDY NA POBREŽÍ.
8. Pokiaľ sa prederaví jedna komora, keď je loď na vode, môže byť treba úplne nafúknuť inú vzduchovú komoru,
aby sa zabránilo potopeniu.
9. Pri pristávaní na brehu dávajte pozor. Ostré a tvrdé predmety ako skaly, betón, lastúry, sklo atď. môžu loď
prederaviť. Aby ste zabránili poškodeniu, neťahajte loď po drsných povrchoch.
10. Pokiaľ vyberáte palubný motor, prečítajte si technické špecifikácie v tomto návode, kde nájdete vhodné limity
výkonu.
11. V prípade elektrických motorov na batériu dávajte pozor, pretože kyselina do batérie môže byť leptavá a môže
spôsobiť poškodenie pokožky aj materiálov lode.
12. Do motorov používajte palivo ako benzín, naftu, plyn, pretože palivo je horľavá látka a je treba ho udržovať
mimo dosah otvoreného ohňa. V prípade, že sa palivo rozleje na povrch lodi, okamžite ho umyte. Dávajte pozor
na potenciálne škodlivé účinky kvapalín, ako je kyselina z batérie, olej, benzín. Tieto kvapaliny môžu poškodiť
vašu loď.
13. Nafukujte podľa číslovaných vzduchových komôr a menovitého tlaku na lodi. V opačnom prípade môže nastať
nadmerné nafúknutie a výbuch lode. Prekročenie údajov uvedených na štítku s údajmi o kapacite môže
spôsobiť poškodenie výrobku, jeho prevrátenie a to môže viesť k utopeniu.
14. Pokiaľ používate ťažné krúžky na ťahanie lode, postupujte pomaly, aby ste zabránili nadmernému napätiu. V
opačnom prípade môžete spôsobiť škody.
15. Naučte sa loď ovládať. Podľa potreby si v miestnej oblasti zistite informácie a/alebo zabezpečte školenie.
Informujte sa o miestnych predpisoch a nebezpečenstvách súvisiacich s plavbou na lodi a/alebo inými vodnými
aktivitami.
TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE
Montáž lode
NA NAFUKOVANIE NAFUKOVACÍCH PREDMETOV NIKDY NEPOUŽÍVAJTE VZDUCH POD VYSOKÝM
TLAKOM. TO MÔŽE SPÔSOBIŤ POŠKODENIE VÝROBKU A ZNEPLATNIŤ VAŠU ZÁRUKU
• Nafúknite vzduchové komory RUČNOU vzduchovou pumpou.
Na výrobku je stupnica nafukovania. Výrobok nafukujte, dokiaľ vytlačená stupnica nedosiahne rovnakú úroveň ako
dodaná stupnica. (Odkazujeme na nižšie uvedenú tabuľku a ilustráciu)
Pozor: Nedostatočné či nadmerné nafúknutie lodi spôsobí bezpečnostné riziká. Pred každým použitím lode je
dobré skontrolovať tlak. Pokiaľ používate iný prístroj na meranie tlaku, nesmie tlak v lodi prekročiť údaj uvedený na
identifikačnom štítku výrobcu.
• V priebehu nafukovania lodi na nej nestojte ani na ňu nepokladajte predmety.
• Nafúknite dolnú komoru a ďalšie doplnky, ako napr. sedačku, dokiaľ nebudú na dotyk pevné, ale NIE tvrdé.
24

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100