Herunterladen Diese Seite drucken

Ważne Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przestrzegaj zasad dotyczących bezpieczeństwa i obsługi. W razie nieprzestrzegania niniejszych wskazówek,
ponton może się przewrócić, eksplodować i może być przyczyną zatonięcia.
1. Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej liczby osób. Bez względu na liczbę osób znajdujących się na pontonie,
łączna waga osób I wyposażenia nie powinna przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Zawsze
używaj siedzeń / ławek znajdujących się w wyposażeniu sprzętu.
2. Przy załadowywaniu pontonu nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia: Załadunku
zawsze dokonuj ostrożnie i rozkładaj ciężar równomiernie, aby zachować równowagę (mniej więcej równy
poziom) pontonu. Nie kładź ciężkich rzeczy wysoko w górę na pontonie.
UWAGA: Maksymalne dopuszczalne obciążenie obejmuje łączną wagę wszystkich osób znajdujących się na
pontonie, oraz wagę prowiantu i rzeczy osobistych, wagę dodatkowego wyposażenia pontonu, ładunku (jeśli są
jakieś), a także wagę płynów do picia lub innych (woda, paliwo itp.).
3. Za każdym razem, przed korzystaniem z pontonu, sprzęt ratowniczy, jak kamizelki czy koła ratunkowe powinny
być sprawdzane I używane.
4. Przed każdorazowym korzystaniem z pontonu należy dokładnie sprawdzić wszystkie części pontonu, wśród nich
komory powietrzne, linki do trzymania, wiosła i zawory powietrza, żeby mieć pewność, że wszystko jest w
dobrym stanie i jest szczelne. Jeżeli okaże się, że coś jest uszkodzone, natychmiast zatrzymaj się, żeby go
naprawić.
5. Na wypadek wycieku powietrza lub nalania się wody do pontonu, wiadra, czerpaki i pompki zawsze powinny
znajdować się pod ręką.
6. Kiedy ponton jest w ruchu, żeby uniknąć możliwości wypadnięcia za burtę, wszyscy pasażerowie powinni
siedzieć. Utrzymaj ponton w pozycji stabilnej. Nierówne rozłożenie osób lub ładunku w pontonie może
spowodować jego przewrócenie się I zatonięcie.
7. Nie odpływaj pontonem daleko od brzegu i zawsze uważaj na zjawiska przyrodnicze, jak wiatr, przypływy oraz
fale pływowe. UWAŻAJ NA PRZYBRZEŻNE WIATRY I PRĄDY WODY.
8. Gdy ponton znajduje się na wodzie, by nie dopuścić do jego zatonięcia, pełne nadmuchiwanie drugiej komory
może okazać się niezbędne.
9. Zachowaj wszelką ostrożność przy wychodzeniu na brzeg. Ostre i wystające przedmioty, jak kamienie, kawałki
betonu, muszle, szkło itd. mogą spowodować przedziurawienie pontonu. Żeby nie uszkodzić pontonu, nie
ciągnij go po nierównej powierzchni.
10. Przy wyborze silnika zaburtowego kieruj się informacjami zawartymi w instrukcji obsługi w części pt.
Specyfikacja Techniczna, żeby określić dopuszczalną moc, podaną w koniach mechanicznych.
11. W przypadku silników elektrycznych wyposażonych w akumulatory pamiętaj, że kwas akumulatorowy może być
żrący, który może być szkodliwy zarówno dla skóry, jak również dla materiałów pontonu.
12. Do silników używaj takich paliw jak gaz, olej apędowy, benzyna, a ponieważ paliwo jest substancją łatwopalną,
trzymaj je z dala od otwartego ognia. Ponadto, jeśli paliwo wyleje się na powierzchnię pontonu, miejsce to
należy natychmiast oczyścić. Należy mieć świadomość ewentualnych szkodliwych efektów działania płynów,
takich jak kwas akumulatorowy, ropa naftowa, benzyna. Płyny te mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa
łódki.
13. Pompowanie pontonu wykonaj według numeracji komór powietrznych i wartości nominalnej ciśnienia widocznej
na pontonie, bo ponton może być nadmiernie napompowany, a to może spowodować jego eksplozję.
Niestosowanie się do danych wskazanych na tabliczce znamionowej może doprowadzić do uszkodzeń,
wywróceń i zatopień.
14. Jeśli korzystasz z Pierścienia holowniczego, ciągnij ponton powoli, żeby nie przeciążyć, co może spowodować
jego uszkodzenie.
15. Zapoznaj się z instrukcją obsługi pontonu. Sprawdź w okolicy, czy są jakieś kursy pływania pontonem i czy są
one wymagane. Dowiedz się, jakie są lokalne przepisy i niebezpieczeństwa związane z pływaniem na pontonie
i/lub z uprawianiem innych sportów wodnych.
Montowanie pontonu
NIGDY NIE UŻYWAJ POWIETRZA POD WYSOKIM CIŚNIENIEM DO NADMUCHIWANIA PRZEDMIOTÓW, GDYŻ
MOŻE TO SPOWODOWAĆ ICH ZNISZCZENIE I NARUSZYĆ GWARANCJĘ
• Napompuj komory powietrza przy użyciu RĘCZNEJ pompki powietrza.
Produkt ten został zaopatrzony w skalę. Napompuj do momentu aż na skali widoczna będzie przewidziana wartość
(zapoznaj się z Tabelą i Rysunkiem poniżej).
Uwaga: Niewystarczające lub nadmierne napompowanie łódki może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
Zaleca się sprawdzać ciśnienie w łódce przed każdym użyciem. W przypadku używania ciśnieniomierza, ciśnienie
łódki nie powinno być wyższe od danych podanych na tabliczce znamionowej.
• Podczas pompowania nie wolno na pontonie stawać ani umieszczać żadnych przedmiotów.
• Napompuj komorę dolną i inne akcesoria, jak np. siedzenie, do momentu aż będą sztywne, ale NIE twarde.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/波
Ostrzeżenie
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ
Rozmiar produktu
Rozmiar przed
Sprzęt
po napompowaniu
pompowaniem
61078 / 61099
1.55m x 93cm (61'' x 37'')
10cm
61062 / 61100
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'')
10cm
Montaż wioseł
1. #61062, #61078
Uwaga: Kiedy nie korzysta się z wioseł, zabezpiecz je dulką, żeby uniknąć ich uszkodzenia.
UWAGA: Rysunki mają tylko charakter ilustracyjny. Mogą odbiegać od właściwego produktu.
Przechowywanie
1. Wyjmij Wiosła z mocowań.
Uwaga: Zachowaj akcesoria do ich wykorzystania w przyszłości.
2. Starannie umyj ponton czystą wodą, używając łagodnego mydła.
Uwaga: Do czyszczenia nie używaj acetonu, roztworów kwasowych i/lub alkalicznych.
3. Użyj szmatki, aby delikatnie osuszyć wszystkie powierzchnie.
Uwaga: Nie susz produktu na słońcu. Nigdy nie susz również za pomocą dmuchawy elektrycznej. W przeciwnym
razie można doprowadzić do uszkodzenia I skrócenia jego żywotności.
4. Wypuść powietrze z komór kadłuba. Spuść powietrze ze wszystkich komór kadłuba jednocześnie, żeby ciśnienie
spadało równomiernie. W ten sposób zapobiega się uszkodzeniu wewnętrznej budowy pontonu. Następnie spuść
powietrze z Kilu.
5. Złóż ponton zaczynając od jego tylnej strony i usuń z niego resztę powietrza. Można korzystać również z pompy
do spuszczenia reszty powietrza.
Naprawy
1. W przypadku niewielkiego przebicia, napraw je zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na łatce.
2. Jeśli dziura jest zbyt duża do naprawy przy pomocy dołączonej do zestawu łatki, należy kupić zestaw naprawczy
Bestway lub wysłać łódkę do specjalistycznego sklepu zlecając naprawę.
Rejestracja produktu (Tylko w przypadku klientów z USA/Kanady)
Jeśli chcesz zarejestrować swój ponton, zapisz sobie Numer Identyfikacyjny Kadłuba oraz nazwę modelu, a
następnie odwiedź stronę internetową www.bestwaycorp.com/support, aby uzyskać Świadectwo pochodzenia, lub
wyślij je e-mailem na adres service@bestwaycorp.us, aby otrzymać Świadectwo pochodzenia.
PRZECHOWUJ INSTRUKCJE OBSŁUGI W BEZPIECZNYM MIEJSCU, I PRZEKAŻ JE NOWEMU
WŁAŚCICIELOWI PO SPRZEDAŻY SPRZĘTU.
26
Rozmiar po
Rozmiar po
napompowaniu Komora 2
napompowaniu Komora 3
5.4cm
11.3cm
5.4cm
11cm

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100