Herunterladen Diese Seite drucken

Důležité Bezpečnostní Pokyny - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

PŘED POUŽITÍM SVÉHO NAFUKOVACÍHO ČLUNU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU.
PONECHTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ.
#61099; #61100
Člun
Bezpečnostní lano
#61062
Člun
Komponenty:
• Opravná záplata
• Trubka pro vyfouknutí
#61078
Člun
• Měrka nafouknutí
Technické údaje
Položka
Velikost nafouknutého výrobku
Maximální hmotnost
Kapacita pasažérů
Nafukovací tlak
Konstrukce člunu
Vlečné lano
Úchyt pro velké zatížení
POZNÁMKA: 1.55m x 93cm (61'' x 37'') havlenky nejsou součástí lodí, úchyt pro velké zatížení.
POZNÁMKA: Obrázky slouží pouze pro účely ilustrace. Velikosti vyobrazení neodpovídají skutečnosti.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/捷
Komponenty:
• Opravná záplata
• Měrka nafouknutí
• Trubka pro vyfouknutí
Veslo
Nožní pumpa
• Měrka nafouknutí
Bezpečnostní lano
Komponenty:
• Opravná záplata
Veslo
• Trubka pro vyfouknutí
Bezpečnostní lano
61078 / 61099
61062 / 61100
1.55m. x 93cm (61'' x 37'')
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'')
80 kg (178 liber)
120 kg (264 liber)
1 dospělý
1 dospělý +1 dítě
0.03 bar (0.5 psi)
0.03 bar (0.5 psi)
Lanová průchodka
Tlaková škála
Ventil
Havlenka
Nafukovací podlážka
Veslová průchodka
Varování
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Při nedodržení těchto pokynů hrozí převrácení, roztržení člunu
a utonutí.
1. Nepřekračujte maximální doporučený počet osob. Bez ohledu na počet osob na palubě, nesmí celková
hmotnost lidí a vybavení překročit maximální doporučené zatížení. Vždy používejte k tomu určená
sedadla/místa k sezení.
2. Při nakládání člunu nepřekračujte max. povolenou zátěž: Člun vždy nakládejte pozorně, rozložte zátěž tak, aby
byla dodržena navržená vodoryska (člun musí být přibližně vodorovně). Neumisťujte těžké předměty nahoru.
POZNÁMKA: Max. doporučená zátěž zahrnuje všechny osoby na palubě, všechnu jejich výbavu a majetek,
jakékoli vybavení, které není zahrnuto v prázdné váze člunu, náklad (pokud jej převážíte) a všechny spotřební
materiály (voda, palivo atd.).
3. Záchranná zařízení, jako jsou záchranné vesty a bóje, je třeba vždy předem zkontrolovat a vždy je používat.
4. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte všechny části člunu, včetně vzduchových komor, provazů pro
bezpečná uchopení, vesel a vzduchových ventilů; vše musí být v dobrém stavu a řádně upevněno. Pokud
naleznete závadu, přestaňte produkt používat a opravte jej.
5. Pro případ vniknutí vody do člunu musí být na palubě vždy vědro, naběračka na vylévání vody a vzduchové
čerpadlo.
6. Při pohybu člunu musí všichni cestující sedět, aby nepřepadli přes palubu. Člun udržujte vyvážený.
Nerovnoměrné rozmístění osob nebo zátěže může vést k převrácení člunu a utonutí.
7. Tento člun používejte v blízkosti pobřeží a dávejte pozor na přírodní faktory jako je vítr, příliv a přílivové vlny.
DÁVEJTE POZOR NA POBŘEŽNÍ VĚTRY A PROUDY.
8. Pokud při plavbě dojde k proražení jedné komory, může být nutné plně nafouknout druhou komoru, aby se člun
nepotopil.
9. Při přistávání u břehu buďte opatrní. Ostré a drsné předměty, jako jsou kameny, beton, mušle, sklo atd. mohou
člun prorazit. Aby nedošlo k poškození člunu, nevlečte jej po drsném povrchu.
10. Při výběru přívěsného motoru nahlédněte do sekce Technické specifikace v této příručce a zjistěte, jaký
nejvýkonnější motor lze použít.
11. V případě elektromotorů napájených baterií dejte pozor na to, že elektrolyt v baterii může být žíravý a může
poškodit pokožku i materiály, z nichž je člun vyroben.
12. V případě motorů na plyn, naftu nebo motor je palivo hořlavé a je nutno je chránit před otevřeným ohněm.
Pokud dojde k potřísnění člunu palivem, okamžitě povrch omyjte. Mějte na paměti možné škodlivé účinky
kapalin jako je kyselina z baterií, olej nebo benzín. Tyto kapaliny mohou člun poškodit.
13. Nafoukněte v souladu s nominálním tlakem uvedeným na člunu. V opačném případě způsobíte přefouknutí
a/nebo výbuch. Překročení údajů uvedených na štítku s kapacitou může vést k poškození plavidla, převrácení a
potopení.
14. Pokud člun vlečete za vlečná oka, nevlečte nadměrnou rychlostí, jinak dojde k poškození.
15. Naučte se, jak s člunem zacházet. Dle potřeby si zjistěte informace a/nebo školení od někoho v okolí. Informujte
se o místních předpisech a nebezpečích souvisejících s plavbou na člunu a/nebo dalšími aktivitami na vodě.
TYTO POKYNY SI ULOŽTE
Smontování člunu
K NAFUKOVÁNÍ NEPOUŽÍVEJTE VYSOKOTLAKÝ VZDUCH. HROZÍ POŠKOZENÍ PRODUKTU A ZÁNIK
ZÁRUKY
• Nafoukněte vzduchové komory RUČNÍ pumpou.
Přímo na člunu je vytištěna měrka nafouknutí. Nafukujte do té doby, než bude stupnice vytištěné měrky stejně
dlouhá jako měrka dodávaná se člunem. (viz následující tabulka a obrázek)
Pozor: Podhuštění nebo přehuštění člunu znamená bezpečnostní riziko. Je vhodné zkontrolovat tlak nahuštění
před každým použitím. Pokud používáte tlakoměr, nesmí ukazovat vyšší tlak, než je uveden na štítku výrobce.
• Při huštění na člunu nestůjte ani na něj nic nepokládejte.
• Nafoukněte dolní komoru a další příslušenství, jako je sedátko, až budou pevné na dotek, NIKOLIV však tvrdé.
18

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100