Herunterladen Diese Seite drucken

Viktiga Säkerhetsanvisningar - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DU TAR GUMMIBÅTEN I BRUK. BEVARA DEN FÖR
FRAMTIDA REFERENS.
#61099; #61100
Båt
Säkerhetsrep
#61062
Båt
Komponenter:
• Reparationskit
• Tömningsrör
#61078
Båt
• Uppblåsningsskala
Tekniska specifikationer
Produkt
Storlek uppblåst
1.55m. x 93cm (61'' x 37'')
Maxvikt
Passagerarkapacitet
Tryck vid uppblåsning
Båtens konstruktion
Rephandtag
Tåligt handtag
OBS: Båtar på 1.55m x 93cm (61'' x 37'') är inte utrustade med de tåliga handtagen och hakarna för åror.
OBS: Bilderna är endast illustrativa. Ej skalenliga.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/瑞
Komponenter:
• Reparationskit
• Uppblåsningsskala
• Tömningsrör
Åra
Fotpump
• Uppblåsningsskala
Säkerhetsrep
Komponenter:
• Reparationskit
Åra
• Tömningsrör
Säkerhetsrep
61078 / 61099
61062 / 61100
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'')
80 kg (178 lbs.)
120 kg (264 lbs.)
1 vuxen
1 vuxen + 1 Barn
0.03 bar (0.5 psi)
0.03 bar (0.5 psi)
Skyddshylsa för rep
Ventil
Tryckskala
Spärr för åra
Uppblåsbar botten
Hake för åra
Varning
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Följ alla anvisningar gällande säkerhet och drift. Om man inte följer anvisningarna kan båten tippa över eller
explodera och orsaka en drunkningsolycka.
1. Överskrid inte rekommenderat antal personer. Oberoende av hur många personer som befinner sig ombord får
personernas och utrustningens totala vikt aldrig överskrida rekommenderad maxvikt. Använd alltid de avsedda
sittplatserna.
2. När man lastar båten får man aldrig överskrida rekommenderad maxvikt: Var alltid noggrann när du lastar och
sprid ut lasten jämnt överallt. Undvika att placera tunga vikter högt upp.
OBS: Rekommenderad maxlast inkluderar sammanlagd vikt för personer som befinner sig ombord, all proviant
och personliga föremål, all utrustning som inte ingår i båtens vikt, eventuell frakt och vätskor som vatten, bränsle
eller liknande.
3. När du använder båten ska du först inspektera och alltid använda livräddningsanordningar som flytvästar och
livbojar.
4. Före varje användning ska du noga inspektera alla båtens delar inklusive luftkammare, rep, åror och luftventiler
för att se till att allt är i gott skick och ordentligt åtdraget. Om du påträffar skador, ska du utföra reparationer.
5. Hinkar, skopor och luftpumpar ska alltid finnas tillgängliga vid läckage eller om båten tar in vatten.
6. När båten är i rörelse, måste alla passagerare sitta för att undvika fall överbord. Se till att båten är väl
balanserad. Ett ojämn last av personer eller föremål i båten kan göra att båten tippar över vilket kan leda till en
drunkningsolycka.
7. Använd båten nära land och akta dig för naturliga faktorer som vindar, tidvatten och tidvågor. AKTA DIG FÖR
VINDAR OCH STRÖMMAR PÅ ÖPPET VATTEN.
8. Kan du behöva blåsa upp den andra luftkammaren helt för att förhindra att båten sjunker.
9. Var försiktig då du ska iland. Vassa och sträva föremål som klippor, cement, snäckor, glasbitar etc. kan punktera
båten. För att undvika skada ska du inte dra båten på sträva ytor.
10. När du väljer en utombordsmotor, se de Tekniska specifikationerna i denna handbok för att avgöra acceptabelt
hästkraftsvärde.
11. För elmotorer med batterier ska du observera att batteriets syra kan vara frätande vilket kan leda till skador på
hud och båtens material.
12. Till motorerna ska du använda bränsle som gas, olja, råolja, eftersom bränsle är ett lättantändligt ämne och bör
hållas på avstånd från eldslågor. Var medveten om de potentiellt skadliga effekterna hos vätskor som
batterisyra, olja och bensin. Vätskorna kan skada din båt.
13. Blås upp i enlighet med de numrerade luftkamrarna och det rekommenderade trycket för båten; i annat fall fylls
båten med för mycket luft varvid den kan explodera. Att överstiga de data som ges på kapacitetsplattan kan
orsaka att båten skadas eller välter och kan då leda till drunkning.
14. Om du använder bogseringsringar för att bogsera båten ska du gå långsamt för att undvika skador.
15. Lär dig hur man ska manövrera en båt. Undersök om det i ditt område finns information och/eller utbildning du
kan ha behov av. Informera dig om lokala föreskrifter och lär dig vilka risker som föreligger vad gäller olika
båtaktiviteter.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
Veneen kokoaminen
ANVÄND ALDRIG HÖGTRYCKSLUFT FÖR ATT PUMPA GUMMIBÅTAR. DETTA KAN SKADA DIN PRODUKT
OCH UPPHÄVA DIN GARANTI
• Fyll luftkamrarna med en HAND-pump.
En punpskala kommer med produkten. Pumpa produkten tills dess att dess skala är på samma nivå som den
medföljande skalan. (se följande tabell och illustration)
Huomio: Under- och överpumpning av båten kommer att orsaka säkerhetsbrister. Det är bäst att kontrollera båtens
tryck varje gång den skall användas. Om du använder en annan tryckmätare, ska båtens tryck inte vara högre än
den information som finns på tillverkarens typskylt.
• Ställ dig aldrig och placera aldrig föremål i båten under uppblåsningen.
• Pumpa nedre kammaren och andra tillbehör så som sätet tills det är stelt vid beröring men INTE hårt.
21

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100