Herunterladen Diese Seite drucken

Tärkeitä Turvallisuusohjeita - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Noudata kaikkia tämän turva- ja käyttöohjeita. Jos ohjeita ei noudateta, vene voi kaatua tai puhjeta ja seurauksena
voi olla hukkuminen.
1. Älä ylitä suositeltua henkilöiden enimmäismäärää. Henkilöiden määrästä riippumatta henkilöiden ja laitteiden
kokonaispaino ei saa ylittää suositeltua enimmäiskuormaa. Käytä aina toimitettuja istuimia / istuintiloja.
2. Kun alusta lastataan, älä koskaan ylitä suositeltua enimmäiskuormaa. Lastaa alus aina varovaisesti ja jaa
kuorma tasaisesti, jotta säilytetään suunniteltu kulkuasento (likimääräinen taso). Vältä raskaiden painojen
sijoittamista korkealle.
MUISTUTUS: Suositeltu enimmäiskuorma sisältää kaikkien veneessä olevien henkilöiden, kaikkien
matkaeväiden ja henkilökohtaisten tavaroiden painon lisäksi myös painon kevyeen massaan kuulumattomille
varusteille, lastille (jos mitään) ja kaikille kulutettaville nesteille (vesi, polttoaine, jne.).
3. Venettä käytettäessä hengenpelastusvälineet kuten liivit ja kellukkeet tulee aina tarkastaa etukäteen ja niitä
tulee käyttää aina.
4. Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa huolellisesti kaikki veneen osat, mukaan lukien ilmaontelot, vetoköydet,
airot ja ilmaventtiilit varmistaaksesi, että kaikki ovat hyvässä kunnossa ja lujasti kiinnitettyjä. Pysähdy
korjaamaan havaitsemasi vahingot.
5. Ämpäreitä, äyskäreitä ja ilmapumppuja tulee aina olla käytettävissä vuotojen tai vedellä täyttymisen varalta.
6. Veneen ollessa liikkeessä kaikkien matkustajien tulee aina pysyä istuallaan välttääkseen veden varaan
joutumisen. Pidä vene tasapainossa. Henkilöiden tai kuorman epätasainen sijoittaminen veneeseen voi
aiheuttaa veneen kaatumisen ja henkilöiden hukkumisen.
7. Käytä venettä rannan läheisyydessä ja varo luonnonvoimia kuten tuulta, vuorovettä ja vuorovesiaaltoja. VARO
MAALTA PUHALTAVIA TUULIA JA VIRTAUKSIA.
8. Voi olla tarpeen täyttää toinen ilmaontelo täysin, jotta vene ei uppoa.
9. Laske vene varovasti maihin. Terävät ja karkeat esineet kuten kivet, betoni, simpukankuoret, lasi jne. Voivat
puhkaista veneen. Vahinkojen välttämiseksi älä vedä venettä karkeilla pinnoilla.
10. Kun valitset perämoottoria, katso hevosvoimarajoitukset tämän oppaan osasta Tekniset tiedot.
11. Jos käytät akulla varustettua sähkömoottoria, huomaa, että akkuhappo voi olla syövyttävää ja vahingoittaa sekä
ihoa että veneen materiaaleja.
12. Polttoainemoottorien yhteydessä tulee muistaa, että polttoaine on herkästi syttyvä aine, joka tulee pitää avotulen
ulottumattomissa. Muista myös puhdistaa vene välittömästi, jos polttoainetta roiskuu veneen pinnalle. Huomioi
nesteiden, kuten akkuhapon, öljyn ja bensiinin mahdollisesti haitalliset vaikutukset. Nesteet saattavat
vahingoittaa venettäsi.
13. Täytä vene numeroitujen ilmakammioiden ja veneen nimellispaineen mukaan. Muuten ylipaine voi puhkaista
veneen. Kapasiteettikilvessä annettujen rajojen ylittäminen saattaa aiheuttaa aluksen vahingoittumisen tai
kaatumisen ja johtaa hukkumiseen.
14. Jos hinaat venettä hinausrenkaista, hinaa hitaasti välttääksesi vahingot.
15. Opettele veneen käyttö. Tarkista paikallisesti vaadittavat tiedot ja/tai koulutus. Ota selvää paikallisista
määräyksistä ja vaaroista, jotka liittyvät veneilyyn ja/tai muihin vesillä tapahtuviin toimintoihin.
Veneen kokoaminen
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KORKEAPAINEILMAA PUHALLETTAVIEN OSIEN TÄYTTÖÖN. TÄMÄ VOI
VAURIOITTAA TUOTETTASI JA MITÄTÖIDÄ TAKUUN
• Täytä ilmakammiot KÄSIpumpulla.
Täyttöasteikko toimitetaan tuotteen mukana. Täytä tuote, kunnes painettu asteikko latautuu samalla tasolle kuin
toimitettu asteikko. (katso seuraava taulukko ja kuva)
Huomio: Veneen ali- ja ylitäyttö aiheuttaa turvallisuusvaaroja. On parempi tarkastaa veneen paine joka kerta ennen
käyttöä. Jos käytät jotain muuta painemittaria, veneen paineen tulee vastata korkeintaan valmistajan merkinnässä
olevia tietoja.
• Älä koskaan seiso tai pidä esineitä veneen päällä täytön aikana.
• Täytä alakammio ja muut lisävarusteet kuten istuin, kunnes se on kosketettaessa jäykkä, mutta EI kova.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/芬
Varoitus
SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
Tuote
Tuotteen koko täytettynä
Koko tyhjennettynä
61078 / 61099
1.55m x 93cm (61'' x 37'')
61062 / 61100
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'')
Airojen asennus
1. #61062, #61078
Huomaa: Kun airot eivät ole käytössä, lukitse ne vahinkojen välttämiseksi airopidikkeisiin.
HUOMAA: Piirrokset on tehty vain havainnollistamistarkoituksessa. Ne voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
Säilytys
1. Irrota airot hankaimista.
Huomaa: Säilytä kaikki lisävarusteet myöhempää käyttöä varten.
2. Puhdista vene huolellisesti käyttämällä mietoa saippuaa ja puhdasta vettä.
Huomaa: Älä käytä asetonia tai happamia ja/tai emäksisiä liuoksia.
3. Kuivaa varovaisesti liinalla kaikki pinnat.
Huomaa: Älä kuivaa tuotetta suorassa auringonvalossa. Älä myöskään koskaan kuivaa apulaitteilla kuten
sähkökuivaimilla. Se vahingoittaa venettä ja lyhentää sen käyttöikää.
4. Tyhjennä kaikki rungon kammiot. Tyhjennä kaikki rungon onkalot samalla kertaa niin, että ilmanpaine laskee
samanaikaisesti. Tämä estää veneen sisärakenteita vahingoittumasta. Tyhjennä seuraavaksi köli.
5. Taita vene edestä taaksepäin ja poista jäljelle jäänyt ilma. Voit poistaa veneeseen jääneen ilman myös pumpulla.
Korjaukset
1. Jos reikä on pieni, korjaa se ohjeiden mukaisesti korjauspaikalla.
2. Jos reikä on liian suuri korjattavaksi mukana tulleella paikalla, osta Bestway-paikkasetti tai lähetä vene
korjattavaksi alan liikkeeseen.
Rekisteröinti (Vain asiakkaille Yhdysvalloissa/Kanadassa)
Jos sinun tulee rekisteröidä vene, käytä veneen rungon tunnistenumeroa ja mallinimeä sekä katso verkkosivustoa
www.bestwaycorp.com/support saadaksesi alkuperätodistuksen tai vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia
osoitteeseen service@bestwaycorp.us ja pyytää alkuperätodistuksen.
SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS VARMASSA PAIKASSA JA ANNA SE UUDELLE OMISTAJALLE, JOS MYYT ALUKSEN.
23
Koko täytettynä:
Koko täytettynä:
Kammio 2
Kammio 3
10cm
5.4cm
11.3cm
5.4cm
11cm
10cm

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100