Herunterladen Diese Seite drucken

Instrucţiuni Importante Privind Siguranţa - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
Respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă şi de funcţionare. Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, puteţi cauza
răsturnarea, explozia bărcii şi înecul.
1. Nu depăşiţi numărul maxim de persoane recomandat. Indiferent de numărul de persoane de la bord, greutatea
totală a acestora şi a echipamentului nu trebuie niciodată să depăşească sarcina maximă recomandată. Utilizaţi
întotdeauna locurile/spaţiile furnizate.
2. La încărcarea bărcii, nu depăşiţi niciodată sarcina utilă maximă recomandată: Încărcaţi întotdeauna barca cu
atenţie şi distribuiţi sarcina în mod adecvat pentru a menţine design-ul echilibrat (nivel aproximativ). Evitaţi
amplasarea de greutăţi mari la înălţime.
NOTĂ: Sarcina maximă recomandată include greutatea tuturor persoanelor de la bord, toate proviziile şi
efectele personale, orice echipament neinclus în masa ambarcaţiunea uşoară, marfa (dacă este cazul) şi toate
lichidele consumabile (apă, combustibil, etc.).
3. La utilizarea bărcii, dispozitivele de salvare a vieţii, cum ar fi vestele şi colacii de salvare, trebuie verificate în
avans şi utilizate în permanenţă.
4. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi cu atenţie toate componentele bărcii inclusiv camerele cu aer, frânghiile de
prindere, vâslele şi valvele de aer, pentru a vă asigura că totul este în bună condiţie şi fixate strâns. Vă rugăm să
opriţi reparaţiile în cazul în care descoperiţi semne de avariere.
5. Găleţile, paletele pentru apă şi pompele de aer trebuie să fie întotdeauna la dispoziţie în cazul unei scurgeri de
aer sau dacă intră apă în barcă.
6. Când barca este în mişcare, toţi pasagerii trebuie să rămână aşezaţi în permanenţă pentru a evita răsturnarea
peste bord. Menţineţi barca echilibrată. Distribuţia inegală de persoane sau sarcina din barcă poate cauza
răsturnarea bărcii şi înecul.
7. Utilizaţi barca în apropierea liniei de coastă şi fiţi atenţi la factorii naturali, cum ar fi vântul, mareele şi valurile de
maree. FIŢI ATENŢI LA VÂNTURILE ŞI CURENŢII DE COASTĂ.
8. Dacă se perforează o cameră în timp ce barca este în apă, poate fi necesară umflarea completă a celeilalte
camere pentru a preveni scufundarea bărcii.
9. Fiţi atenţi la acostarea pe mal. Obiectele ascuţite şi dure, cum ar fi pietrele, cimentul, scoicile, sticla, etc. pot
perfora barca. Pentru a evita avarierea, nu trageţi barca pe suprafeţele dure.
10. La alegerea unui motor extern, consultaţi secţiunea de specificaţii tehnice a acestui manual pentru a determina
ratele de cai putere acceptabile.
11. Pentru motoarele electrice dotate cu baterii, reţineţi că acidul de baterie poate fi coroziv, fapt care poate dăuna
pielii şi materialelor din care este confecţionată barca.
12. Pentru motoare, utilizaţi combustibil cum ar fi ulei, carburant, întrucât combustibilul este o substanţă inflamabilă
şi trebuie păstrată la distanţă de flacăra deschisă. Mai mult, curăţaţi materialul bărcii imediat dacă cad picături de
combustibil pe suprafaţa bărcii. Luaţi la cunoştinţă de efectele potenţial dăunătoare ale lichidelor, cum ar fi acidul
de baterie, uleiul, carburantul. Lichidele vă pot deteriora barca.
13. Umflaţi conform camerelor cu aer numerotate şi presiunii cotate a bărcii, sau veţi efectua o umflare în exces şi
explozia bărcii. Dacă depăşiţi datele furnizate pe foaia de capacitate, puteţi avaria ambarcaţiunea, răsturnarea şi
înecul.
14. Dacă utilizaţi inelele de remorcare pentru a trage barca, mergeţi încet pentru a evita tragerea în exces întrucât
pot apărea avariile.
15. Familiarizaţi-vă cu modul de funcţionare al bărcii. Verificaţi în regiunea dvs. informaţiile şi/sau formare, dacă este
cazul. Informaţi-vă cu privire la regulamentele locale şi pericolele aferente navigării şi/sau altor activităţi acvatice.
SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Montarea bărcii
NU UTILIZAŢI NICIODATĂ AER CU PRESIUNE ÎNALTĂ PENTRU A UMFLA PRODUSELE INFLATABLES.
ACEST LUCRU POATE AVARIA PRODUSUL DVS. ŞI POATE ANULA GARANŢIA DVS.
• Umflaţi camerele de aer cu o pompă de aer MANUALĂ.
Împreună cu produsul este furnizată o scală de umflare. Umflaţi produsul până se umple scala imprimată la
acelaşi nivel ca şi scala furnizată. (consultaţi tabelul şi imaginea de mai jos)
Atenţie: Umflarea slabă sau în exces a bărcii poate duce la pericole de siguranţă. Este mai bine să verificaţi
presiunea bărcii de fiecare dată înainte de utilizare. Dacă utilizaţi manometrul de presiune, presiunea bărcii nu
trebuie se depăşească datele inscripţionate pe placa producătorului.
• Nu staţi niciodată sau nu puneţi obiecte pe barcă în timpul umflării.
• Umflaţi camera de jos şi alte accesorii, cum ar fi scaunul până când este rigid la atingere, dar NU foarte tare.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/罗
Atenţie
Articol
Dimensiunea produsului umflat
61078 / 61099
1.55m x 93cm (61'' x 37'')
61062 / 61100
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'')
Instalarea vâslelor
1. #61062, #61078
Notă: Când nu utilizaţi vâslele, fixaţi vâslele în cataramele pentru vâsle pentru a evita avarierea.
OBSERVAŢIE: Toate desenele sunt numai pentru ilustrare. Ele ar putea să nu reflecte produsul actual.
Depozitare
1. Scoateţi vâslele din suporturi pentru rame.
Notă: Păstraţi toate accesoriile pentru utilizarea viitoare.
2. Curăţaţi cu atenţie barca utilizând un săpun moale cu apă curată.
Notă: Nu utilizaţi acetonă, acid şi/sau soluţii alcaline.
3. Utilizaţi o lavetă pentru a usca uşor toate suprafeţele.
Notă: Nu uscaţi produsul la lumina soarelui. De asemenea, nu uscaţi niciodată cu echipamente precum foenuri.
Procedând astfel veţi avaria şi scurta durata de viaţă a bărcii.
4. Dezumflaţi camerele carcasei. Dezumflaţi toate camerele cocii în acelaşi timp pentru ca presiunea aerului să
scadă în mod egal. Astfel veţi preveni daunele aduse structurilor interne. Apoi dezumflaţi podeaua.
5. Pliaţi barca din faţă spre spate pentru a elimina aerul suplimentar. De asemenea, puteţi utiliza o pompă pentru a
scurge aerul rămas.
Reparaţii
1. Dacă există o perforaţie mică, reparaţi-o conform instrucţiunilor de pe peticul de reparaţii.
2. Dacă orificiul este prea mare pentru a fi reparat cu peticul furnizat, achiziţionaţi un set de reparaţii Bestway sau
trimiteţi barca la un magazin de specialitate pentru reparaţii.
Înregistrare (Numai pentru clienţii din SUA/Canada)
Dacă trebuie să vă înregistraţi barca, este necesar numărul de identificare a corpului şi numele modelului, apoi
vizitaţi www.bestwaycorp.com/support pentru a obţine Certificatul de origine sau puteţi trimite un e-mail la
service@bestwaycorp.us pentru Certificatul de origine.
VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAŢI ACEST MANUAL ÎNTR-UN LOC SIGUR ŞI SĂ ÎL PREDAŢI NOULUI PROPRIETAR
ATUNCI CÂND VINDEŢI AMBARCAŢIUNEA.
35
Dimensiune
Dimensiune umflată
Dimensiune umflată
dezumflată
Camera 2
Camera 3
10cm
5.4cm
11.3cm
10cm
5.4cm
11cm

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100