Herunterladen Diese Seite drucken

Olulised Ohutusjuhised - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

PALUME LUGEDA HOOLIKALT SELLE KASUTUSJUHENDI ENNE TEIE TÄISPUHUTAVA PAADI KASUTAMIST.
JÄTKE KASUTUSJUHEND ALLES.
#61099; #61100
Paat
Turvaköis
#61062
Paat
Koostisosad:
• Remondilapp
• Tühjendustoru
#61078
Paat
• Täitumismäära joonlaud
Tehnilised andmed
Nr
Suurus täisseisundis
1.55m x 93cm (61'' x 37'' )
Maksimaalne kaal
80 kg (178 naela)
Reisijate arv
Õhusurve
0,03 bar (0,5 psi)
Paadi konstruktsioon
Hoiuköis
Eriti tugevad sangad
MÄRKUS: 1.55m x 93cm (61'' x 37'') paatidel ei ole aeruklambreid, eriti tugevad sangad.
MÄRKUS: Pildid on ainult illustreerimiseks Mitte mõõtmiseks.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/爱
Koostisosad:
• Remondilapp
• Täitumismäära joonlaud
• Tühjendustoru
Aer
Jalgpump
• Täitumismäära joonlaud
Turvaköis
Koostisosad:
• Remondilapp
Aer
• Tühjendustoru
Turvaköis
61078 / 61099
61062 / 61100
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'' )
120 kg (264 naela)
1 täiskasvanu
1 täiskasvanu + 1 laps
0,03 bar (0,5 psi)
Köierõngas
Klapp
Rõhuskaala
Tull
Täispuhutav phi
Aeruklamber
Hoiatus

OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige ohutus- ja kasutusjuhiseid. Kui te juhiseid eirate, võib paat ümber minna, lõhkeda ja põhjustada sellega
uppumise.
1. Ärge ületage soovitatud kasutajate arvu. Sõltumata paadis sõitvate inimeste arvust ei tohi nende kogukaal koos
varustusega mingil juhul ületada maksimaalset soovitatud kandevõimet. Kasutage alati ettenähtud
istmeid/istekohti.
2. Paadi lastimisel ärge mingil juhul ületage suurimat soovitatavat kandevõimet. Olge lastimisel ettevaatlik ja jaotage
last nii, et paat on tasakaalus (ligikaudu horisontaalne). Vältige raskete esemete paigutamist kõrgematele
kohtadele.
MÄRKUS. Maksimaalne soovitatud koormus hõlmab kõikide paadisolijate kaalu, kogu toiduvaru ja isiklikud asjad
ning varustuse, mis ei ole paadi nimimassi sisse arvutatud, laadung ning kuluvedelikud (vesi, kütus jne).
3. Päästevahendid, näiteks päästevestid ja ujukid peavad olema eelnevalt kontrollitud ja need peavad paadisõidul
alati kaasas olema.
4. Enne iga kasutuskorda vaadake üle kõik paadi osad, kaasa arvatud õhukambrid, haardenöörid, aerud ja õhuklapid
ning veenduge, et kõik on heas töökorras ja turvaliselt kinnitatud. Kui leiate mingi vigastuse, ärge paati
edasikasutage.
5. Kopad, veekühvlid ja õhupumbad peavad olema alati käepärast, et neid õhulekke korral või vee paati sattumisel
kasutada.
6. Kui paat on liikumises, peavad kõik paadisolijad jääma oma kohtadele, et ümberminekut vältida. Hoidke paati
tasakaalus. Paadisolijate või lasti ebaühtlane jaotus võib põhjustada paadi ümbermineku ja uppumise.
7. Sõitke paadiga kalda lähedal ja võtke arvesse tuult, tõusuvett ja loodetest mõjutatavat veeala. JÄLGIGE
MAATUULI JA HOOVUSI.
8. Kui mõni kamber on läbi torgatud ja paat on vees, võib olla vaja mõni teine õhukamber täielikult täis puhuda, et
vältida paadi uppumist.
9. Olge maale randumisel ettevaatlik. Teravad ja karedad objektid näiteks kivid, betoon, merekarbid, klaasikillud jne
võivad paadi seina läbi torgata. Vigastuste vältimiseks ärge vedage paati konarlikel pindadel.
10. Rippmootori valimisel juhinduge selle juhendi tehniliste andmete osas esitatud suurustest, et määrata sobiv
võimsus.
11. Kui kasutate akutoitega elektrimootorit, võtke arvesse, et akuhape on sööbiv ja võib vigastada nii nahka kui paadi
materjale.
12. Gaasi, diiselkütust ja bensiini kasutavate mootorite juures olge ettevaatlik, sest need kütused on tuleohtlikud ja
neid tuleb hoida eemal lahtise tule eest. Kui kütus satub paadi pindadele, pühkige see kohe ära. Olge ettevaatlik
võimalike mõjudega, mis on tingitud vedelikest, näiteks akuhape, õli, bensiin. Need vedelikud võivad teie paati
vigastada.
13. Pumbake vastavalt numbritele paadi sisse ettenähtud nimirõhk ja jälgige, et ei toimuks ülesurvestamist ja
lõhkemist. Kandevõime sildil esitatud suuruse ületamisel võib veesõiduk vigastada saada, ümber minna või
põhjustada uppumise.
14. Kui kasutate paadi liigutamiseks vedamisaasasid, tehke seda aeglaselt, et vältida liigseid jõudusid, mis võivad
paati vigastada.
15. Õppige paati kasutama. Vajaduse korral vaadake üle kohalik ja/või väljaõppealane teave. Võtke teadmiseks
kohalikud reeglid ja ohud, mis on seotud paadisõidu ja/või vees tehtavate tegevustega.
HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES
Paadi lahtivõtmine
ÄRGE MINGIL JUHUL KASUTAGE TÄISPUMPAMISEKS SURUÕHKU. SEE VÕIB PAATI VIGASTADA JA
GARANTII KAOTAB KEHTIVUSE
• Pumbake õhukambrid täis KÄSIPUMBAGA.
Paadi komplektis on täispumpamise määra kindlaksmääramiseks joonlaud. Pumbake kuni paadile trükitud skaala
on sama pikk kui komplektis oleva joonlaua skaala (juhinduge allolevast tabelist ja joonisest).
Ettevaatust. Paadi ala- või ülepumpamine tingib õnnetuse ohu. Kontrollige paadi õhurõhku alati enne igat
kasutuskorda. Kui kasutate mõnda teist manomeetrit, jälgige et paadi õhurõhk ei ole suurem kui tehasesildil näidatud.
• Ärge paadi pumpamise ajal sellel mingil juhul seiske ega pange sellele mingeid esemeid.
• Pumbake paadi põhi ja teised kambrid, näiteks iste õhku täis, kuni see on puudutamisel jäik, kuid MITTE liiga kõva.
39

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100