Herunterladen Diese Seite drucken

Важни Инструкции За Безопасност - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОЯТА НАДУВАЕМА ЛОДКА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО.
ЗАПАЗЕТЕ ГО ЗА СПРАВКА В БЪДЕЩЕ.
#61099; #61100
Лодка
Обезопасително въже
#61062
Лодка
Компоненти:
• Лепенка за
Поправка
• Тръбичка за
Изпускане
#61078
Лодка
• Скала на Надуване
Технически спецификации
Продукт
Големина при надуто състояние
1.55м x 93см (61'' x 37'')
Максимално тегло
Рой пасажери
1 Възрастно лице
Налягане при надуван
0,03 bara (0,5 psi)
Конструкция на лодката
Въже за хващане
Здрава ръкохватка
ЗАБЕЛЕЖКА: Лодките с размери 1.55м х 93см (61'' x 37'') са без скоби за весла, здрава ръкохватка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Фигурите служат само за илюстрация. Без мащаб.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/保
Компоненти:
• Лепенка за
• Скала на Надуване
Поправка
• Тръбичка за
Изпускане
Гребло
Крачна помпа
• Скала на Надуване
Обезопасително въже
Компоненти:
• Лепенка за
Поправка
Гребло
• Тръбичка за
Изпускане
Обезопасително въже
61078 / 61099
61062 / 61100
1.88м x 98см (6'2'' x 39'')
80 кг
120 кг
1 възрастно лице + 1 дете
0,03 bara (0,5 psi)
Пръстен за въже
Клапан
Скала
Ключалка за весло
Надуваемо дъно
Скоба за весло
Предупреждение
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
Следвайте всички инструкциите за безопасност и експлоатация. Ако не спазвате тези инструкции, може да
настъпи преобръщане, лодката да експлодира и да доведе до удавяне.
1. Не превишавайте препоръчания максимален брой лица. Независимо от броя на лицата на борда, общото
тегло на лица и екипировката, никога не трябва да превишава максималното препоръчително натоварване.
Винаги използвайте предвидените седалки /места за сядане.
2. При товарене на плавателния съд, никога не превишавайте максималното препоръчително натоварване:
Винаги натоварвайте внимателно плавателния съд и разпределяйте товара подходящо, за да се запази
формата по проект (приблизително ниво). Избягвайте да поставяте високо големите тежести.
ЗАБЕЛЕЖКА: Максималното препоръчително натоварване включва теглото на всички лица на борда, всички
провизии и лични вещи, всяко оборудване, които не са включени в леката маса на плавателния съд, превоз на
товари (ако има такива) и всички консумативни течности (вода, гориво и др.)
3. Животоспасяващите средства, като например спасителни жилетки и спасителни пояси, следва да бъдат
предварително проверени и използвани през цялото време.
4. Преди всяка употреба, внимателно проверявайте всички плавателни компоненти, включително въздушните
камери, захващащи въжета, гребла и въздушните клапани, за да се уверите, че всичко е в добро състояние и
добре затегнато. Моля, спрете за ремонт, ако забележите някакви щети.
5. Кофите, водните лопати и въздушните помпи винаги трябва да бъдат на разположение в случай на изпускане
на въздух или ако лодката задържа вода.
6. Когато лодката е в движение, всички пътници трябва да останат седнали през цялото време, за да се избегне
падане зад борда. Поддържайте лодката балансирана. Неравномерното разпределение на хората или товара
в лодката може да предизвика преобръщане на лодката и удавяне.
7. Използвайте лодката в близост до брега и се пазете от природни явления като вятър, приливи и отливи и
приливни вълни. ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ВЕТРОВЕ И ТЕЧЕНИЯ ВОДЕЩИ КЪМ МОРЕТО.
8. Ако една от камерите е пробита, когато лодката е във водата, може да е необходимо изцяло да се надуе
другата въздушна камера, за да се предотврати потъването на лодката.
9. Бъдете внимателни при доближаването на брега. Остри и груби предмети като скали, цимент, черупки, стъкла
и т.н. могат да прободат лодката. За да избегнете повреда, не плъзнете лодка по груби повърхности.
10. При избора на извънбордов двигател, консултирайте раздела за техническите спецификации на настоящото
ръководство за да определите приемливи стойности на мощност в конски сили.
11. За електрически двигатели, оборудвани с акумулатори, обърнете внимание, че киселината на акумулатора
може да бъде каустик, която може да доведе до увреждане на кожата, както и материалите, от които е изградена
лодката.
12. За двигателите, използвайте гориво като газ, петрол, бензин, тъй като горивото е запалващо се вещество и
трябва да се държи далеч от открити пламъци. Освен това, почистете незабавно материала на лодката, ако
пръски гориво попаднат върху повърхността на лодката. Бъдете наясно с потенциалните вредни ефекти на
течности, като акумулаторната киселина, масло, бензин. Течностите могат да повредят вашата лодка.
13. Напомпвайте според номерираните въздушни камери и номиналното налягане върху лодката, в противен
случай това ще доведе до свръх надуване и експлозия на лодката. Превишаването на стойностите, изложени
върху табелката за капацитет, може да доведе до повреди на плавателния съд, преобръщане и да доведе до
удавяне.
14. Ако използвате халки за теглене за да теглите лодката, движете се бавно, за да се избегне прекаленото
теглене, тъй като това може да доведе до повреди.
15. Обучете се как да управлявате лодката. Разучете вашия район за информация и/или обучение, ако е
необходимо. Информирайте се относно местните разпоредби и опасностите, свързани с разходки с лодка
и/или други дейности във вода.
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Сглобяване на лодката
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪЗДУХ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ЗА НАПОМПВАНЕ НА НАДУВАЕМИ
ПРОДУКТИ. ТОВА МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ ВАШИЯ ПРОДУКТ И ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА
• Напомпайте въздушни камери с РЪЧНА въздушна помпа.
Една скала за надуване е предоставена с продукта. Напомпайте продукта докато се зареди отпечатаната
скала до същото ниво като тази на доставената. (Консултирайте Таблица и Илюстрацията по-долу)
Внимание: По-малкото или свръх напомпването на лодката ще доведе до рискове свързани с
безопасността. По-добре е да се проверява налягането на лодка всеки път, преди употреба. Ако използвате
друг манометър, налягането на лодка не трябва да бъде по-високо от данните, изложени върху фабричната
табела.
• Никога не стойте върху лодката или не оставяйте предмети по време на надуване.
• Напомпайте долната камера и другите аксесоари, като седалката, докато тя е корава на пипане, но НЕ
прекалено твърда.
36

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100