Herunterladen Diese Seite drucken

Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice - Parkside PASSK 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kfz-drehschlagschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Pentru operarea sculei cu acumulator utilizaţi
numai următorul acumulator: PAP 20 A2
Tip:
Tensiune nominală:
Capacitate:
Celule:
Pentru încărcarea sculei cu acumulator
utilizaţi numai următorul încărcător rapid:
PLG 20 A2
INTRARE/Input:
Tensiune nominală:
Consum nominal:
Siguranţă (internă):
IEȘIRE/Output:
Tensiune nominală:
Curent nominal:
Durată de încărcare:
Clasa de protecţie:
Valoarea emisiei de zgomot:
Valoarea măsurată pentru zgomot determinată
conform EN 60745 . Nivelul de zgomot evaluat A
al sculei electrice este în mod tipic de:
Nivelul presiunii acustice:
Incertitudine K:
Nivelul puterii acustice:
Incertitudine K:
Valoarea vibraţiilor emise:
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) determinate conform EN 60745:
Dimensiune maximă permisă pentru strângerea
șuruburilor și piuliţelor:
a
= 8,65 m/s
2
h
Incertitudine K = 1,5 m/s
Purtaţi echipament de protecţie auditivă!
PASSK 20-Li A1
LITIU-ION
(curent continuu)
20 V
3 Ah
10
230 - 240 V ~ , 50 Hz
(curent alternativ)
85 W
3,15 A
T3.15A
(curent
21,5 V
continuu)
3,5 A
cca 60 min .
II /
(izolare dublă)
L
=
91,6 dB (A)
PA
K
=
3
dB
PA
L
=
102,6 dB (A)
WA
K
=
3
dB
WA
2
INDICAŢIE
Nivelul vibraţiilor indicat în aceste instrucţi-
uni a fost măsurat conform unei proceduri
standardizate de măsurare și poate fi utilizat
pentru compararea aparatelor . Valoarea
indicată a vibraţiilor emise poate fi utilizată și
pentru o evaluare introductivă a expunerii .
AVERTIZARE!
Nivelul vibraţiilor se modifică în funcţie de
utilizarea sculei electrice, iar în anumite
cazuri se poate afla peste valoarea indicată
în aceste instrucţiuni . Expunerea la vibraţii ar
putea fi subapreciată dacă scula electrică este
utilizată regulat într-un asemenea mod . Încer-
caţi să menţineţi sarcina prin vibraţii la un nivel
cât mai redus . Măsuri exemplificative pentru
reducerea expunerii la vibraţii sunt purtarea
mănușilor în timpul utilizării sculei și limitarea
timpului de lucru . În acest scop, trebuie luate
în considerare toate momentele ciclului de
funcţionare (de exemplu perioadele în care
scula electrică a fost oprită și perioadele în
care, deși a fost pornită, a funcţionat fără
sarcină) .
Indicaţii generale de
siguranţă pentru sculele
electrice
AVERTIZARE!
Citiţi toate indicaţiile de siguranţă și instrucţi-
unile . Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă
și a instrucţiunilor poate cauza electrocutare,
incendiu și/sau răniri grave .
Păstraţi toate indicaţiile de siguranţă și in-
strucţiunile pentru consultarea ulterioară.
Noţiunea de „sculă electrică" utilizată în indicaţiile
de siguranţă se referă la sculele electrice alimenta-
te de la reţea (cu cablu de alimentare) și la sculele
electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare) .
 3
RO

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PASSK 20-Li A1

Diese Anleitung auch für:

292020