Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PASSK 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kfz-drehschlagschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1
AKU UDARNI ODVIJAČ ZA VOZILA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU
IMPACT TANGENȚIAL ȘI ACUMU-
LATOR, PENTRU AUTOVEHICULE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 346199_2004
AKU UDARNI ODVIJAČ ZA VOZILA
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
АКУМУЛАТОРНА АВТОМОБИЛНА
УДАРНА БОРМАШИНА
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
AKKU-KFZ-
DREHSCHLAGSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PASSK 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1 AKU UDARNI ODVIJAČ ZA VOZILA AKU UDARNI ODVIJAČ ZA VOZILA Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU АКУМУЛАТОРНА АВТОМОБИЛНА IMPACT TANGENȚIAL ȘI ACUMU- УДАРНА БОРМАШИНА LATOR, PENTRU AUTOVEHICULE Превод...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonska narudžba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 6: Uvod

  Uređaj koristite samo na opisani način i u opisanim područjima uporabe . Uređaj nije namijenjen za Tehnički podaci komercijalnu uporabu . Svaki drugi način uporabe Aku udarni odvijač za vozila PASSK 20-Li A1 i svaka izmjena uređaja smatra se nenamjenskom Nazivni napon 20 V i krije znatnu opasnost od nezgode .
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute rova) izračunate su u skladu s normom EN 62841: za buduću uporabu. Zatezanje vijaka i matica maksimalne dopuštene veličine = 8,65 m/s Odstupanje K = 1,5 m/s Nosite zaštitu sluha! PASSK 20-Li A1   │  3 ■...
 • Seite 8: Sigurnost Na Radnom Mjestu

  . e) Izbjegavajte neprirodan položaj tijela. Pobrini­ te se da čvrsto stojite i održavajte ravnotežu u svakom trenutku. Na taj ćete način moći bolje kontrolirati električni alat u neočekivanim situacijama . ■ 4  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 9: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  Mnoge f) Bateriju ne izlažite vatri ni previsokim tempe­ nesreće uzrokovane su loše održavanim elek- raturama. Vatra ili temperature više od 130 °C tričnim alatom . (265 °F) mogu uzrokovati eksploziju . PASSK 20-Li A1   │  5 ■...
 • Seite 10: Servis

  Ne koristite pribor koji ne preporučuje tvrtka ■ Kada radite s opasnošću da vijak dođe u do­ PARKSIDE . To može dovesti do strujnog uda- dir sa skrivenim vodovima, držite uređaj za ra i požara . izolirane hvataljske površine. Kontakt vijka ili korištenog alata s vodom pod naponom može...
 • Seite 11: Prije Uključivanja Uređaja

  . ♦ Pritisnite tipku za predodabir okretnog momenta korak po korak ♦ Lagani pritisak prekidača UKLJ/ISKLJ dovodi do niskog broja okretaja/momenta pritezanja . Rastućim pritiskom raste i broj okretaja/moment pritezanja . PASSK 20-Li A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Promjena Smjera Okretanja

  Ako litij-ionsku bateriju trebate uskladištiti na du- lje vrijeme, redovito provjeravajte stanje napu- njenosti . Optimalna napunjenost iznosi između 50 % i 80 % . Optimalna klima skladištenja je hladna i suha . ■ 8  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 13: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  . În cazul manevrării abuzive la data cumpărării . sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al in- tervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea . PASSK 20-Li A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Service-Ul

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service . Contactaţi mai întâi centrul de service indicat . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www .kompernass .com ■ 10  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 15: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 55014-1:2017; EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Aku udarni odvijač za vozila PASSK 20-Li A1 Godina proizvodnje: 07–2020 Serijski broj: IAN 346199_2004 Bochum, 22 .08 .2020 Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda .
 • Seite 16: Narudžba Zamjenske Baterije

  Za osiguranje brze obrade Vaše narudžbe molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite broj artikla (npr . IAN 346199) uređaja . Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici ili naslovnoj stranici ovih uputa . ■ 12  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 17 Poručivanje telefonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 PASSK 20-Li A1 │...
 • Seite 18: Uvod

  Obim isporuke radno područje uređaja . Funkcija udarnog odvrtanja 1 aku udarni odvijač za vozila PASSK 20-Li A1 na uređaju omogućava da se sila motora pretvara u ravnomerno udarno odvrtanje . Vibracioni meha- 1 brzi punjač...
 • Seite 19: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Pritezanje zavrtanja i navrtki maksimalno dozvoljene mrežni pogon (sa mrežnim vodom) i na električne veličine = 8,65 m/s alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog Odstupanje K = 1,5 m/s voda) . Nosite štitnike za sluh! PASSK 20-Li A1 │  15 ■ RS ...
 • Seite 20: Bezbednost Na Radnom Mestu

  Nepažljive aktivnosti mogu uređaj diferencijalne struje (FI zaštitna sklopka). u deliću sekunde da dovedu do teških povreda . Upotreba FI zaštitne sklopke smanjuje rizik od električnog udara . ■ 16  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 21: Upotreba I Postupanje Sa Električnim Alatom

  . h) Držite rukohvate i prihvatne površine suve, čiste i bez ulja i masti. Klizave ručke i površine za držanje onemogućuju bezbedno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama . PASSK 20-Li A1 │  17 ■ RS ...
 • Seite 22: Servis

  ■ Ne koristite pribor koji nije preporučila firma delove uređaja da dovede pod napon i da PARKSIDE . To može da dovede do izazove električni udar . električnog udara i požara . PAŽNJA! Vruća površina .
 • Seite 23: Pre Puštanja U Rad

  . ♦ Između dva uzastopna procesa punjenja isključite Isključivanje punjač na najmanje 15 minuta . U tu svrhu, izvu- cite mrežni utikač . ♦ Da biste isključili uređaj, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje PASSK 20-Li A1 │  19 ■ RS ...
 • Seite 24: Podešavanje/Predbiranje Broja Obrtaja/Obrtnog Momenta Pritezanja

  Promena smera rotacije ♦ Promenite smer rotacije, tako što ćete gurnuti preklopnik za promenu smera rotacije skroz udesno, odn . ulevo . Stavljanje nasadnih umetaka ♦ Stavite jedan od isporučenih nasadnih umetaka u držač alata ■ 20  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 25: Odlaganje

  Uputstvom za upotrebu . Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom . PASSK 20-Li A1 │  21 ■ RS ...
 • Seite 26 Uputstvu za upo- Naziv proizvoda Aku udarni odvijač za vozila trebu . Model PASSK 20-Li A1 Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripada- IAN / Serijski broj 346199_2004 juće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine .
 • Seite 27: Prevod Originalne Izjave O Usklađenosti

  EN 55014-1:2017; EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Aku udarni odvijač za vozila PASSK 20-Li A1 Godina proizvodnje: 07–2020 Serijski broj: IAN 346199_2004 Bohum, 22 .08 .2020 . Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda .
 • Seite 28: Poručivanje Rezervnog Akumulatora

  U tom slučaju, molimo Vas da stupite u kontakt sa dežurnom servisnom službom . Poručivanje telefonom Servis Srbija Tel .: 021 3000 151 Da biste obezbedili brzu obradu Vaše porudžbine, molimo Vas da kod svih upita pripremite broj artikla (IAN 346199) uređaja . ■ 24  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 29 Comanda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 30: Introducere

  Aparatul este prevăzut pentru înșurubarea și deșu- 1 mașină de înșurubat cu impact tangențial și rubarea șuruburilor, precum și pentru strângerea și acumulator, pentru autovehicule PASSK 20-Li A1 deșurubarea piuliţelor . Aparatul prezintă direcţie 1 încărcător rapid pentru acumulator PLG 20 A3 de rotire spre stânga/dreapta, o portsculă...
 • Seite 31: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Noţiunea de „sculă electrică” utilizată în indicaţiile de siguranţă se referă la sculele electrice alimenta- te de la reţea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice alimentate cu acumulatori (fără cablu de alimentare) . PASSK 20-Li A1   │  27 ■...
 • Seite 32: Siguranţa Zonei De Lucru

  și îmbrăcămintea departe de componentele Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru mobile. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau uzul în exterior reduce riscul de electrocutare . părul lung pot fi agăţate de componentele mobile . ■ │   PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 33: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  într-un mod imprevizibil și pot pro- componentelor deteriorate. Multe dintre acci- voca incendiu, explozie sau pericol de rănire . dente sunt provocate de întreţinerea necores- punzătoare a sculelor electrice . PASSK 20-Li A1   │  29 ■...
 • Seite 34: Service

  și au înţeles pericolele cu privire la acesta . Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul . Curăţarea și acţiunile de întreţinere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără suprave- ghere . ■ │   PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 35: Accesorii/Aparate Auxiliare Originale

  Introduceţi ștecărul în priză . Ledul de control ■ Nu utilizaţi accesorii care nu au fost recoman- al încărcării luminează roșu . date de PARKSIDE . Acest lucru poate provo- ♦ Ledul verde de control al încărcării semna- ca electrocutare și incendiu .
 • Seite 36: Introducerea/Scoaterea Setului De Acumulatori

  . Turaţia/cuplul de strângere se mărește intermediul liniei noastre directe de service . prin apăsarea progresivă a comutatorului . ■ │   PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 37: Eliminarea

  . Domeniul de aplicare a garanţiei Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea şi verificat cu rigurozitate înaintea livrării . PASSK 20-Li A1   │  33 ■...
 • Seite 38: Service-Ul

  . 44867 BOCHUM ■ În cazul în care apar defecte funcţionale sau alte defecţiuni, contactaţi mai întâi telefonic GERMANIA sau prin e-mail departamentul de service www .kompernass .com menţionat în continuare . ■ │   PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 39: Declaraţia De Conformitate Originală

  EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/denumire aparat Mașină de înșurubat cu impact tangențial și acumulator, pentru autovehicule PASSK 20-Li A1 Anul de fabricaţie: 07–2020 Număr de serie: IAN 346199_2004 Bochum, 22 .08 .2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 40: Comandarea Acumulatorului De Schimb

  În acest caz contactaţi linia directă de service . Comanda telefonică Service România Tel .: 0800896637 În vederea prelucrării rapide a comenzii dvs ., în cazul tuturor cererilor pregătiţi numărul de articol (IAN 346199) al aparatului dvs . ■ │   PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 41 Поръчка по телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 42: Въведение

  средствената работна зона на уреда . С функ- 1 акумулаторна автомобилна ударна цията ударен въртящ момент на уреда мощност- бормашина PASSK 20-Li A1 та на двигателя се превръща в равномерни 1 бързозарядно устройство за акумулаторната ударни въртящи моменти . Ударният механизъм...
 • Seite 43: Технически Данни

  личават в зависимост от начина на работа (постоянен ток) с електрическия инструмент и особено от Номинален ток 4,5 A вида на обработвания детайл . Продължителност на зареждане около 60 min Клас на защита II / (двойна изолация) PASSK 20-Li A1   │  39 ■...
 • Seite 44: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  защита. Използването на прекъсвач с дефек- потенциално експлозивна среда с наличие на запалими течности, газове или прахове. тнотокова защита намалява риска от токов удар . Електрическите инструменти образуват искри, които могат да запалят праха или парите . ■ 40  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 45: Безопасност На Хората

  д) Поддържайте старателно електрическите движещи се части . инструменти и работния инструмент. Прове­ рявайте дали движещите се части функцио­ нират правилно и не се заклинват, дали има счупени части или части, които са по­ PASSK 20-Li A1   │  41 ■...
 • Seite 46: Употреба И Обслужване На Акумулаторния Инструмент

  кламери, монети, ключове, пирони, винто­ ве или други малки метални предмети, които могат да предизвикат шунтиране на контактите. Късо съединение между контак- тите на акумулаторната батерия може да причини изгаряния или пожар . ■ 42  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 47: Сервиз

  фикация, за да се предотвратят евентуал- ни опасности . Оригинални принадлежности/ допълнителни уреди Използвайте само принадлежности и допъл­ нителни уреди, които са посочени в ръковод­ ството за потребителя респ. чийто захват е съвместим с уреда. PASSK 20-Li A1   │  43 ■...
 • Seite 48: Преди Пускането В Експлоатация

  ВНИМАНИЕ! ■ Не използвайте принадлежности, които ♦ Ако червеният контролен светодиод за не са препоръчани от PARKSIDE . Изпол- зареждането мига, акумулаторният па- зването им може да доведе до токов удар кет е прегрял и не може да се зареди .
 • Seite 49: Пускане В Експлоатация

  въртящия момент, за да се избегне твърде силно затягане . ► Интегрираната спирачка на двигателя осигурява бързо спиране . ВНИМАНИЕ! ♦ Действително достигнатият момент на затягане трябва по принцип да се провери с динамометричен ключ! PASSK 20-Li A1   │  45 ■...
 • Seite 50: Предаване За Отпадъци

  20–22: хартия и картон, 80–98: композитни . материали . Информация относно възможности- те за предаване за отпадъци на из- лезлия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа . ■ 46  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 51 нормално изразходване на капацитета на акумулаторната батерия ■ професионална употреба на продукта ■ повреждане или промяна на продукта от клиента ■ неспазване на разпоредбите за безопасност и поддръжка, грешки при обслужването ■ повреди поради природни бедствия PASSK 20-Li A1   │  47 ■...
 • Seite 52: Сервизно Обслужване

  адрес не е адрес на сервиза . да иска намаляване на цената на потреби- Първо се свържете с горепосочения сервизен телската стокасъгласно чл . 114 . център . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ГЕРМАНИЯ www .kompernass .com ■ 48  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 53 (4) (Предишна ал . 3 - ДВ, бр . 61 от 2014 г ., в сила от 25 .07 .2014 г .) Потребителят не може да претендира за разваляне на дого- вора, ако несъответствието на потребител- ската стока с договора е незначително . PASSK 20-Li A1   │  49 ■...
 • Seite 54: Оригинална Декларация За Съответствие

  EN 55014-1:2017; EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Тип/Обозначение на уреда: Акумулаторна автомобилна ударна бормашина PASSK 20-Li A1 Година на производство: 07–2020 Сериен номер: IAN 346199_2004 Бохум, 22 .08 .2020 г . Семи Угузлу...
 • Seite 55: Поръчка На Резервна Акумулаторна Батерия

  В такъв случай се свържете с горещата линия на сервиза . Поръчка по телефона България Тел .: 00800 111 4920 За да се гарантира бърза обработка на вашата поръчка, при всякакви запитвания имайте готовност да съобщите артикулния номер (IAN 346199) на уреда . PASSK 20-Li A1   │  51 ■...
 • Seite 56 ■ 52  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 57 Τηλεφωνική παραγγελία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 PASSK 20-Li A1 GR │...
 • Seite 58: Εισαγωγή

  χαλάρωση παξιμαδιών . Η συσκευή διαθέτει δεξιό- 1 Επαναφορτιζόμενο παλμικό κατσαβίδι στροφη/αριστερόστροφη λειτουργία, μια υποδοχή αυτοκινήτου PASSK 20-Li A1 εργαλείων εξωτερικού τετραγώνου 1/2’’ και μια 1 Ταχυφορτιστής συσσωρευτών PLG 20 A3 λυχνία εργασίας LED . Το φως αυτής της συσκευής...
 • Seite 59: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Τα Ηλεκτρικά Εργαλεία

  κτηριστικά που συνοδεύουν αυτό το ηλε­ Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s κτρικό εργαλείο. Παραλείψεις κατά την τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορούν να Φοράτε προστατευτικά ακοής! προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς . PASSK 20-Li A1 GR │ CY   │  55 ■...
 • Seite 60: Ασφάλεια Στον Χώρο Εργασίας

  άσκοπα, π.χ. για να μεταφέρετε το ηλεκτρικό ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να οδηγήσει σε εργαλείο, να το κρεμάσετε ή για να αποσυνδέ­ τραυματισμούς . σετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατάτε το ■ 56  │   GR │ CY PASSK 20-Li A1...
 • Seite 61: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  δ) Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησι­ γ) Όταν δεν χρησιμοποιείται ο συσσωρευτής, μοποιούνται μακριά από τα παιδιά. Μην πρέπει να φυλάσσεται μακριά από συνδετή­ επιτρέπετε να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή PASSK 20-Li A1 GR │ CY   │  57 ■...
 • Seite 62: Σέρβις

  εξειδικευμένο προσωπικό και μόνο με γνήσια ούν τους πιθανούς κινδύνους . Τα ανταλλακτικά. Κατά αυτό τον τρόπο, διατηρεί- παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν ται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου . ■ 58  │   GR │ CY PASSK 20-Li A1...
 • Seite 63: Γνήσια Εξαρτήματα/Πρόσθετες Συσκευές

  ΠΡΟΣΟΧΉ! ■ Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ, τα οποία δεν ♦ Εάν αναβοσβήνει το κόκκινο LED ελέγχου συστήνονται από την PARKSIDE . Κάτι τέτοιο φόρτισης , η συστοιχία συσσωρευτών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και έχει υπερθερμανθεί και δεν είναι δυνατή η...
 • Seite 64: Τοποθέτηση/Απομάκρυνση Της Συστοιχίας Συσσωρευτών Στη/Από Τη Συσκευή

  Τοποθετήστε ένα από τα απεσταλμένα Έτσι, επιτρέπει τον φωτισμό του χώρου εργασί- καρυδάκια στην υποδοχή εργαλείων ας σε περίπτωση κακών συνθηκών φωτισμού . Απενεργοποίηση ♦ Για την απενεργοποίηση της συσκευής, αφήστε τον διακόπτη ON/OFF ■ 60  │   GR │ CY PASSK 20-Li A1...
 • Seite 65: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  εξής σημασία: 1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά . Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας . PASSK 20-Li A1 GR │ CY   │  61 ■...
 • Seite 66: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  για επαγγελματική χρήση . Σε περίπτωση κακής με- ταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει . ■ 62  │   GR │ CY PASSK 20-Li A1...
 • Seite 67: Σέρβις

  Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www .lidl-service .com) και εισαγάγοντας τον κωδι- κό προϊόντος (IAN) 346199_2004 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . PASSK 20-Li A1 GR │ CY   │  63 ■...
 • Seite 68: Πρωτότυπη Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 55014-1:2017; EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Τύπος/περιγραφή συσκευής: Επαναφορτιζόμενο παλμικό κατσαβίδι αυτοκινήτου PASSK 20-Li A1 Έτος κατασκευής: 07–2020 Σειριακός αριθμός: IAN 346199_2004 Bochum, 22 .08 .2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 69: Παραγγελία Ανταλλακτικού Συσσωρευτή

  Σέρβις Ελλάδα Tel .: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min .) Σέρβις Κύπρος Tel .: 8009 4409 Για να διασφαλιστεί η γρήγορη επεξεργασία της παραγγελίας σας για οποιοδήποτε αίτημα, έχετε εύκαιρο τον κωδικό προϊόντος (π .χ . ΙΑΝ 346199) της συσκευής . PASSK 20-Li A1 GR │ CY   │...
 • Seite 70 ■ 66  │   GR │ CY PASSK 20-Li A1...
 • Seite 71 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 PASSK 20-Li A1 DE │...
 • Seite 72: Einleitung

  Das Gerät ist zum Eindrehen und Lösen von Schrauben sowie zum Anziehen und Lösen von Lieferumfang Muttern vorgesehen . Das Gerät besitzt einen 1 Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1 Rechts-/Linkslauf, eine 1/2“ Außenvierkant Werk- zeugaufnahme und ein LED-Arbeitslicht . Das Licht 1 Akku-Schnellladegerät PLG 20 A3 dieses Gerätes ist dazu bestimmt, den direkten...
 • Seite 73: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen . Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 74: Arbeitsplatzsicherheit

  Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. wickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages . Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 75: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Überbrückung der Kon­ sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . takte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennun- gen oder Feuer zur Folge haben . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  71...
 • Seite 76: Service

  Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der Es Besteht Explosionsgefahr . Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Span- nung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen . ■ 72  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 77: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Ladevorgängen für mindestens ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht 15 Minuten ab . Ziehen Sie dazu den Netz- von PARKSIDE empfohlen wurde . Dies kann stecker . zu elektrischem Schlag und Feuer führen . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 78: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen/Entnehmen

  . Der optimale Ladezustand moment . Mit zunehmendem Druck erhöht sich liegt zwischen 50% und 80% . Das optimale die Drehzahl/Anziehdrehmoment . Lagerungsklima ist kühl und trocken . ■ 74  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 79: Entsorgung

  Verschleißteile angesehen wer- den können oder für Beschädigungen an zerbrechli- chen Teilen, z . B . Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  75...
 • Seite 80: Service

  Sie portofrei an die die benannte Servicestelle . Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 76  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 81: Original-Konformitätserklärung

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017; EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 346199_2004 Bochum, 22 .08 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 82: Ersatz-Akku Bestellung

  Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (IAN 346199) des Gerätes bereit . ■ 78  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 83 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PASSK20-LiA1-082020-1 IAN 346199_2004...

Diese Anleitung auch für:

Ian 346199_2004