Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PASSK 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kfz-drehschlagschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1
MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT TANGENŢIAL ŞI ACUMULATOR,
PENTRU AUTOVEHICULE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
AKKU-KFZ-DREHSCHLAGSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 292020

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PASSK 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1 MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT TANGENŢIAL ŞI ACUMULATOR, PENTRU AUTOVEHICULE Traducerea instrucţiunilor de utilizare original AKKU-KFZ-DREHSCHLAGSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 292020...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Pagina DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Comandă telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 6: Introducere

  1 Mașină de înșurubat cu impact tangenţial și acu- mentele aferente acestuia . mulator, pentru autovehicule PASSK 20-Li A1 Utilizarea conform destinaţiei 1 încărcător rapid pentru acumulator PLG 20 A2 Aparatul este prevăzut pentru înșurubarea și 1 set de acumulatori PAP 20 A2 deșurubarea șuruburilor, precum și pentru strân-...
 • Seite 7: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Noţiunea de „sculă electrică” utilizată în indicaţiile Purtaţi echipament de protecţie auditivă! de siguranţă se referă la sculele electrice alimenta- te de la reţea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare) . PASSK 20-Li A1   │  3 ■...
 • Seite 8: Siguranţa Zonei De Lucru

  întrerupător poate reduce expunerea la pericole provocate de protecţie contra curenţilor vagabonzi. de praf . Utilizarea unui întrerupător de protecţie contra curenţilor vagabonzi reduce riscul de electro- cutare . ■ │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 9: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  În același timp aveţi în vedere condiţiile de lucru și activitatea pe care trebuie să o executaţi. Utilizarea sculelor electrice pentru alte aplicaţii decât cele prevăzute poate duce la situaţii periculoase . PASSK 20-Li A1   │  5 ■...
 • Seite 10: Service

  Pentru a evita orice risc, la defectarea cablu- lui de alimentare al aparatului, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul clienţi al acestuia sau de către o altă persoană calificată . ATENŢIE! Suprafaţă fierbinte . Pericol de arsuri . ■ │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 11: Înainte De Punerea În Funcţiune

  Cuplul de strângere depinde de turaţia/ prese- lectarea cuplului aleasă și de durata percuţiei . INDICAŢIE ► Cu toate acestea, pentru a strânge piuliţele, trebuie selectat cel mai mic setare a cuplului pentru a evita strângerea mai strânsă . PASSK 20-Li A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Comutarea Direcţiei De Rotaţie

  . Reparaţiile necesare după ► Piesele de schimb nelistate (de exemplu perii expirarea perioadei de garanţie se efectuează de carbon, comutatoare) pot fi comandate contra cost . prin intermediul liniei noastre telefonice directe de service . ■ │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 13 şi al in- www .lidl-service .com . tervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea . PASSK 20-Li A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Service-Ul

  Contactaţi mai întâi centrul de service indicat . Informaţii privind posibilităţile de eliminare pentru KOMPERNASS HANDELS GMBH sculele electrice/setul de acumulatori pot fi obţinute de la administraţia locală . BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANIA www .kompernass .com ■ │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 15: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Tip/denumire aparat: Mașină de înșurubat cu impact tangenţial și acumulator, pentru autovehicule PASSK 20-Li A1 Anul de fabricaţie: 11 - 2017 Număr de serie: IAN 292020 Bochum, 30 .10 .2017 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 16: Comandarea Acumulatorului De Schimb

  În vederea prelucrării rapide a comenzii dvs ., în cazul tuturor cererilor pregătiţi numărul de articol (de exemplu IAN 292020) al aparatului dvs . Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuţa de fabricaţie sau pe coperta acestor instrucţiuni . ■ │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 17 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PASSK 20-Li A1 DE │...
 • Seite 18: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Grüne Ladekontroll-LED Dritte mit aus . Lieferumfang Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1 Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1 Das Gerät ist zum Eindrehen und Lösen von 1 Akku-Schnellladegerät PLG 20 A2 Schrauben sowie zum Anziehen und Lösen von 1 Akku-Pack PAP 20 A2 Muttern vorgesehen .
 • Seite 19: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  15 ■...
 • Seite 20: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Schmuck oder lange Haare können von sind. Die Anwendung eines für den Außenbe- sich bewegenden Teilen erfasst werden . reich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . ■ 16  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 21: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsge- sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge fahr . mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  17 ■...
 • Seite 22: Service

  Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt wer- den, um Gefährdungen zu vermeiden . ACHTUNG! Heiße Oberfläche . Es besteht Verbrennungsgefahr . ■ 18  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 23: Vor Der Inbetriebnahme

  Anziehen zu vermeiden . ♦ Drücken Sie die Taste zur Entriegelung entnehmen Sie den Akku-Pack ACHTUNG! ♦ Das tatsächlich erzielte Anziehdrehmoment ist grundsätzlich mit einem Drehmomentschlüssel zu überprüfen! PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  19 ■...
 • Seite 24: Drehrichtung Umschalten

  50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z . B . Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen . ■ 20  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 25 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  21 ■...
 • Seite 26: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 22  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 27: Original-Konformitätserklärung

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1 Herstellungsjahr: 11 - 2017 Seriennummer: IAN 292020 Bochum, 30 .10 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 28: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 292020) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 24  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 29 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Stand der Informationen: 11 / 2017 · Ident.-No.: PASSK20-LiA1-112017-1 IAN 292020...

Diese Anleitung auch für:

292020