Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PASSK 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1
AKKUKÄYTTÖINEN
AJONEUVOISKURUUVINVÄÄNNIN
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
AKUMULATOROWA, SAMOCHO-
DOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-KFZ-
DREHSCHLAGSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 310452_1904
BATTERIDRIVEN SLAGSKRUVD-
RAGARE FÖR FORDON
Översättning av bruksanvisning i original
AKUMULIATORINIS AUTOMOBILINIS
SMŪGINIS SUKTUVAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PASSK 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1 AKKUKÄYTTÖINEN BATTERIDRIVEN SLAGSKRUVD- AJONEUVOISKURUUVINVÄÄNNIN RAGARE FÖR FORDON Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original AKUMULATOROWA, SAMOCHO- AKUMULIATORINIS AUTOMOBILINIS DOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA SMŪGINIS SUKTUVAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas AKKU-KFZ- DREHSCHLAGSCHRAUBER...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah Charging times...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Tilaus puhelimitse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 6: Johdanto

  AKKUKÄYTTÖINEN Laitteen osat AJONEUVOISKURUUVIN- Työkalun kiinnitys Pyörimissuunnan vaihtokytkin / lukitus VÄÄNNIN PASSK 20-Li A1 Vyöklipsi Johdanto Akkuvarauksen painike Akkuvarauksen merkkivalo Onnittelut uuden laitteen hankinnasta . Olet valinnut Akku laadukkaan tuotteen . Käyttöohje on osa tätä tuotet- Akun irrotuspainike ta . Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä...
 • Seite 7: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  (vir- tajohdolliset) että akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman virtajohtoa) . 1 . Työpaikan turvallisuus a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja huolehdi hyvästä valaistuksesta. Epäjärjestys ja valai- semattomat työskentelyalueet saattavat johtaa onnettomuuksiin . PASSK 20-Li A1   │  3 ■...
 • Seite 8: Sähköturvallisuus

  Suhtaudu turvallisuusasioihin niiden vaatimalla vakavuudella ja noudata aina turvallisuusoh- jeita, vaikka olisitkin käyttänyt sähkötyökalua jo useita kertoja ja se olisi sinulle tuttua. Jo muutaman sekunninsadasosan tarkkaamatto- muus voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin . ■ 4  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 9: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Niissä ei saa olla öljyä tai rasvaa. Jos tulelta, vedeltä ja kosteudelta. kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyö- On olemassa räjähdysvaara . kalun turvallinen käyttö ja hallinta ei ole mah- dollista ennalta arvaamattomissa tilanteissa . PASSK 20-Li A1   │  5 ■...
 • Seite 10: Huolto

  ■ Tartu laitteeseen eristetyistä kahvapinnoista, kun suoritat töitä, joissa ruuvi saattaa osua ■ Älä käytä tarvikkeita, joita PARKSIDE ei ole piilossa oleviin sähköjohtoihin. Ruuvin tai käyt- suositellut . Seurauksena voi olla sähköisku ja tötyökalun osuminen jännitteelliseen johtoon voi tulipalo .
 • Seite 11: Ennen Käyttöönottoa

  Työnnä pyörimissuunnan vaihtokytkin ♦ Todellinen kiristysmomentti tulee yleensä keskiasentoon (lukitus) . Anna akun lukittua varmistaa kiristysmomenttiavaimella! kahvaan . OHJE Akun irrottaminen: ► Integroitu moottorijarru huolehtii nopeasta ♦ Paina akun irrotuspainiketta ja irrota akku pysähtymisestä . PASSK 20-Li A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Pyörimissuunnan Vaihtaminen

  . pakkauksesta . Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia . ■ 8  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 13: Huolto

  .kompernass .com sähköpostitse . ■ Voit lähettää viallisena pitämäsi tuotteen yhdes- sä ostokuitin kanssa maksutta sinulle ilmoitettuun huolto-osoitteeseen . Liitä mukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt . PASSK 20-Li A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Hävittäminen

  Poista akku laitteesta ennen laitteen hävittämistä . Vialliset tai loppuun kuluneet akut on kierrätettävä direktiivin 2006/66/EC määräysten mukaan . Vie akku ja/tai laite niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin . Käytöstä poistettujen sähkötyökalujen/akkujen hävitysmahdollisuuksista voit kysyä asuinseutusi viranomaisilta . ■ 10  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 15: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tyyppi / laitteen nimitys: Akkukäyttöinen ajoneuvoiskuruuvinväännin PASSK 20-Li A1 Valmistusvuosi: 08/2019 Sarjanumero: IAN 310452_1904 Bochum, 05 .09 .2019 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin .
 • Seite 16: Vara-Akun Tilaaminen

  Tilaus puhelimitse Huolto Suomi Tel .: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl .fi Jotta tilauksen tekeminen sujuisi nopeammin, pidä laitteen tuotenumero (esim . IAN 310452) lähettyvilläsi . Tuotenumero löytyy laitteen tyyppikilvestä tai tämän ohjeen kansilehdeltä . ■ 12  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 17 Beställning per telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 18: Inledning

  BATTERIDRIVEN SLAGSKRUV- Utrustning DRAGARE FÖR FORDON Verktygsfäste Rotationsriktningsväljare/Spärr PASSK 20-Li A1 Bältesclips Knapp för visning av laddningsnivå Inledning Batterilampa Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt Batteripaket en produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen Knapp för att lossa batteripaketet ingår som en del av leveransen .
 • Seite 19: Allmän Säkerhetsinformation För Elverktyg

  . Spara all säkerhetsinformation och alla anvisningar för framtida bruk. Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsin- formationen syftar på elverktyg (med strömkabel) och på batteridrivna elverktyg (utan kabel) . PASSK 20-Li A1   │  15 ■...
 • Seite 20: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Risken för elchock minskar om man använder jordfelsbrytare . flera gånger och tror dig veta hur det fung- erar. Oförsiktiga handlingar kan leda till allvar- liga skador inom bråkdelen av en sekund . ■ 16  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 21: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  Det går inta att använda bli högre . och kontrollera elverktyget på ett säkert sätt i oförutsedda situationer om handtagen eller greppytorna är hala . PASSK 20-Li A1   │  17 ■...
 • Seite 22: Service

  VARNING! med en spänningsförande ledning kan metall- ■ Använd inga tillbehör som inte rekommende- delarna på elverktyget också bli spänningsfö- ras av PARKSIDE . Det kan leda till elchocker rande och orsaka elchocker . och eldsvåda . ■ 18  │...
 • Seite 23: Innan Produkten Tas I Bruk

  . Dra då ut kon- momentet . takten . ■ Åtdragningsmomentet beror på vilket varvtal/ vridmoment som ställs in och på slagtiden . PASSK 20-Li A1   │  19 ■...
 • Seite 24: Ändra Rotationsriktning

  50 % och 80 % . Det opti- mala förvaringsklimatet är svalt och torrt . OBSERVERA ► Reservdelar som inte listats (t ex kolborstar, brytare och knappar) kan beställas via vår service hotline . ■ 20  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 25: Service

  .lidl-service .com . Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls servicesida (www .lidl-service .com) där du kan öppna bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 123456 . PASSK 20-Li A1   │  21 ■...
 • Seite 26: Kassering

  återvinnas enligt direktiv 2006/66/EC . Lämna in batteripaketet och/eller produkten till rätt typ av återvinning . Fråga på din kommun- eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att kassera uttjänta elverktyg / batteripaket på ett miljövänligt sätt . ■ 22  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 27: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/beskrivning: Batteridriven slagskruvdragare för fordon PASSK 20-Li A1 Tillverkningsår: 08 - 2019 Serienummer: IAN 310452_1904 Bochum, 05 .09 .2019 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen .
 • Seite 28: Beställning Av Reservbatteri

  För att vi ska kunna behandla din beställning snabbt ber vi dig att ha produktens artikelnummer (t .ex . IAN 310452) i beredskap vid alla förfrågningar . Artikelnumret står på typskylten eller på titelsidan i den här anvisningen . ■ 24  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 29 Zamawianie telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 30: Wstęp

  AKUMULATOROWA, SAMO- odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego CHODOWA WIERTARKO- przeznaczeniem . WKRĘTARKA PASSK 20-Li A1 Wyposażenie Wstęp Uchwyt narzędziowy Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybra- Przełącznik kierunku obrotów / blokada ny produkt charakteryzuje się wysoką jakością .
 • Seite 31: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania. Użyte we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie“ dotyczy narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (przez kabel sieciowy) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami (bez kabla sieciowego) . PASSK 20-Li A1   │  27 ■...
 • Seite 32: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracają- Uszkodzone lub poplątane kable zasilające cej się części elektronarzędzia może spowodo- zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycz- wać obrażenia ciała . nym . ■ 28  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 33: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Zwarcie między stykami aku- dzić lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. mulatora może spowodować oparzenia lub Elektronarzędzia w rękach niepowołanych osób pożar . stanowią duże zagrożenie . PASSK 20-Li A1   │  29 ■...
 • Seite 34: Serwis

  Nigdy nie wolno naprawiać uszkodzonych aku- Dzieciom bez opieki osób doro- mulatorów. Każda konserwacja akumulatorów słych nie wolno czyścić ani konser- powinna być przeprowadzana wyłącznie przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy . wować urządzenia . ■ 30  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 35: Oryginalne Akcesoria I Urządzenia Dodatkowe

  Jeśli czerwona i zielona dioda kontrolna LED OSTRZEŻENIE! migają razem, wtedy akumulator ■ Nie używaj akcesoriów, które nie zostały jest uszkodzony . zalecone przez firmę PARKSIDE . Może to ♦ Wsuń akumulator do urządzenia . spowodować porażenie prądem elektrycz- ♦ Między kolejnymi ładowaniami wyłączaj nym i pożar .
 • Seite 36: Sprawdzanie Stanu Naładowania Akumulatora

  . szczotki węglowe, przełączniki) można WSKAZÓWKA zamówić za pośrednictwem naszej infolinii serwisowej . ► Do dokręcania nakrętek kół należy jednak wybrać najmniejszy moment dokręcania, aby uniknąć zbyt silnego dokręcenia . ■ 32  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 37: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  (www .lidl-service .com), gdzie możesz otworzyć uszkodzeń części łatwo łamliwych, np . przełączni- instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) ków, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła . 123456 . PASSK 20-Li A1   │  33 ■...
 • Seite 38: Serwis

  (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80-98: kompozyty Informacje na temat możliwości utylizacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta . ■ 34  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 39: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / nazwa urządzenia: Akumulatorowa, samochodowa wiertarko- wkrętarka PASSK 20-Li A1 Rok produkcji: 08 - 2019 Numer seryjny: IAN 310452_1904 Bochum, dnia 05 .09 .2019 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 40: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  E-Mail: kompernass@lidl .pl Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przypisany do urządzenia (np . IAN 310452_1904) . Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji . ■ 36  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 41 Užsakymas telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 42: Įžanga

  įrankį gali naudoti tik pri- Techniniai duomenys žiūrimi . Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią Akumuliatorinis automobilinis smūginis naudojant įrankį ne pagal paskirtį arba netinkamai . suktuvas: PASSK 20-Li A1 Įrankį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nu- (nuolatinė srovė) Vardinė įtampa: 20 V rodytiems naudojimo tikslams .
 • Seite 43: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Dėvėkite klausos apsaugos priemonę! Išsaugokite visus saugos ir kitus nurodymus – jų gali prireikti vėliau. Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia į elektros tinklą (maitinimo laidu) jungiamus ir akumuliatoriais (be maitinimo laido) maitinamus elektrinius įrankius . PASSK 20-Li A1   │  39 ■...
 • Seite 44: Darbo Vietos Sauga

  . laikykitės elektrinių įrankių naudojimo saugos taisyklių, net jei elektrinį įrankį naudojote daug kartų ir gerai mokate su juo dirbti. Nerūpestingai elgdamiesi greitai galite sunkiai susižaloti . ■ 40  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 45: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  . h) Rankenos ir suimamieji paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neištepti alyva ar tepalu. Jei rankenos ar suimamieji paviršiai slidūs, elektrinio įrankio negalėsite saugiai naudoti ir valdyti nenumatytomis situacijomis . PASSK 20-Li A1   │  41 ■...
 • Seite 46: Klientų Aptarnavimas

  įrankiui. domam darbo įrankiui prisilietus prie laido su ĮSPĖJIMAS! įtampa, ši gali persiduoti metalinėms įrankio dalims ir sukelti elektros smūgį . ■ Naudokite tik PARKSIDE rekomenduojamus priedus . Antraip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą . ■ 42  │...
 • Seite 47: Prieš Pradedant Naudoti

  15 minučių . ties mygtuką Tam ištraukite tinklo kištuką . ♦ Lengvai paspaudus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį sukimosi greitis / veržimo sukimo mo- mentas būna nedidelis . Jungiklį spaudžiant stipriau, sukimosi greitis / veržimo sukimo momentas didėja . PASSK 20-Li A1   │  43 ■...
 • Seite 48: Sukimo Krypties Keitimas

  Optimalus įkrovos lygis yra nuo 50 iki 80 % . Geriausia laikyti vėsioje ir sausoje aplinkoje . NURODYMAS ► Neišvardytų atsarginių dalių (pavyzdžiui, anglinių šepetėlių, jungiklių) galite užsisakyti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo tarny- bos karštąja linija . ■ 44  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 49: Priežiūra

  . VOKIETIJA ■ Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pir- www .kompernass .com kimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . PASSK 20-Li A1   │  45 ■...
 • Seite 50: Šalinimas

  Sugedę arba panaudoti akumuliatoriai pagal Direktyvą 2006/66/EC turi būti perdirbami . Akumuliatoriaus bloką ir (arba) įrankį nugabenkite į rekomenduojamą surinkimo vietą . Informacijos apie nenaudojamų elektrinių įrankių / akumuliatoriaus bloko šalinimą teiraukitės savival- dybės ar miesto administracijoje . ■ 46  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 51: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tipas / įrankio pavadinimas: Akumuliatorinis automobilinis smūginis suktuvas PASSK 20-Li A1 Pagaminimo metai: 2019-08 Serijos numeris: IAN 310452_1904 Bochumas, 2019-05-09 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Tobulinant gaminį galimi techniniai pakeitimai .
 • Seite 52: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio turėkite gaminio numerį (pvz ., IAN 310452_1904) . Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios nau- dojimo instrukcijos viršelio . ■ 48  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 53 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 PASSK 20-Li A1 DE │...
 • Seite 54: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Grüne Ladekontroll-LED Dritte mit aus . Lieferumfang Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1 Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1 Das Gerät ist zum Eindrehen und Lösen von 1 Akku-Schnellladegerät PLG 20 A3 Schrauben sowie zum Anziehen und Lösen von 1 Akku-Pack PAP 20 A3 Muttern vorgesehen .
 • Seite 55: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anwei- sungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  51 ■...
 • Seite 56: Arbeitsplatzsicherheit

  Sie jederzeit das Gleichgewicht. oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das unerwarteten Situationen besser kontrollieren . Risiko eines elektrischen Schlages . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 57: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . zwischen den Akkukontakten kann Verbrennun- gen oder Feuer zur Folge haben . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  53...
 • Seite 58: Service

  Benutzer-Wartung dürfen nicht Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienst- von Kindern ohne Beaufsichtigung steIlen erfolgen . durchgeführt werden . Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet . ■ 54  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 59: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  WARNUNG! derfolgenden Ladevorgängen für mindestens ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht 15 Minuten ab . Ziehen Sie dazu den Netzstecker . von PARKSIDE empfohlen wurde . Dies kann Akku-Pack ins Gerät zu elektrischem Schlag und Feuer führen . einsetzen/entnehmen ACHTUNG! Akku-Pack einsetzen: Heiße Oberfläche .
 • Seite 60: Inbetriebnahme

  Service - Hotline bestellen . ♦ Das tatsächlich erzielte Anziehdrehmoment ist grundsätzlich mit einem Drehmomentschlüssel zu überprüfen! HINWEIS ► Die integrierte Motorbremse sorgt für einen schnellen Stillstand . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 61: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  57...
 • Seite 62: Service

  Produkts erfahren Sie bei keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 58  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 63: Original-Konformitätserklärung

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1 Herstellungsjahr: 08 - 2019 Seriennummer: IAN 310452_1904 Bochum, 05 .09 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 64: Ersatz-Akku Bestellung

  Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (IAN 310452) des Gerätes bereit . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 10 / 2019 · Ident.-No.: PASSK20-LiA1-092019-1 IAN 310452_1904...