Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PASSK 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kfz-drehschlagschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1
AKU UDARNI ODVIJAČ ZA VOZILA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT
TANGENŢIAL ȘI ACUMULATOR,
PENTRU AUTOVEHICULE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
AKKU-KFZ-
DREHSCHLAGSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 310452_1904
AKU UDARNI ODVIJAČ ZA VOZILA
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
АКУМУЛАТОРНА АВТОМОБИЛНА
УДАРНА БОРМАШИНА
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PASSK 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1 AKU UDARNI ODVIJAČ ZA VOZILA AKU UDARNI ODVIJAČ ZA VOZILA Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT АКУМУЛАТОРНА АВТОМОБИЛНА TANGENŢIAL ȘI ACUMULATOR, УДАРНА БОРМАШИНА PENTRU AUTOVEHICULE Превод...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah Charging times...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonska narudžba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 6: Uvod

  AKU UDARNI ODVIJAČ ZA Oprema VOZILA PASSK 20-Li A1 Prihvatnik za alat Sklopka za odabir smjera okretanja/blokada Uvod Kopča za pojas Tipka za stanje baterije Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja . Time LED indikator baterije ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod . Upute Paket baterija za uporabu dio su opreme ovog proizvoda .
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  Pojam „električni alat“ koji se koristi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električni alat s mrežnim napajanjem (s mrežnim kabelom) i na električni alat s pogonom na baterije (bez mrežnog kabela) . PASSK 20-Li A1   │  3 ■...
 • Seite 8: Sigurnost Na Radnom Mjestu

  čak i ako ste nakon čestog rukovanja upoznati alata u vlažnom okruženju, koristite fido sklopku. Korištenje fido sklopke smanjuje rizik s električnim alatom. Nepažljivo postupanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške ozljede . od strujnog udara . ■ 4  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 9: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  čistima i slobodnima od ulja i masnoće. svjetlosti, vatre, vode i vlage. Skliske ručke i površine za hvatanje onemogućuju Postoji opasnost od eksplozije . sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama . PASSK 20-Li A1   │  5 ■...
 • Seite 10: Servis

  Ne koristite pribor koji ne preporučuje tvrtka ■ Pričekajte da se električni alat zaustavi prije PARKSIDE . To može dovesti do strujnog nego što ga odložite. Umetnuti alat može udara i požara . se zaglaviti i dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom .
 • Seite 11: Umetanje/Vađenje Paketa Baterija Iz Uređaja

  ♦ CRVENO/NARANČASTO/ZELENO = maksi- NAPOMENA malno punjenje ► Integrirana motorna kočnica osigurava brzo CRVENO/NARANČASTO = srednje punjenje zaustavljanje . CRVENO = slabo punjenje - napunite bateriju PASSK 20-Li A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Promjena Smjera Okretanja

  četkice, prekidači) mogu se naruči- već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon ti preko naše dežurne telefonske linije . raspakiranja . Nakon isteka jamstvenog roka izvrše- ni popravci se naplaćuju . ■ 8  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 13 . S ovim QR kodom, možete otići izrav- no na Lidl servisnu stranicu (www .lidl-service .com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456 . PASSK 20-Li A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Servis

  že označeni su kraticama (a) i NJEMAČKA brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, www .kompernass .com 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali . O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu . ■ 10  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 15: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Aku udarni odvijač za vozila PASSK 20-Li A1 Godina proizvodnje: 08 - 2019 Serijski broj: IAN 310452_1904 Bochum, 05 .9 .2019 . Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda .
 • Seite 16: Narudžba Zamjenske Baterije

  Za osiguranje brze obrade Vaše narudžbe molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite broj artikla (npr . IAN 310452) uređaja . Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici ili naslovnoj stranici ovih uputa . ■ 12  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 17 Poručivanje telefonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 18: Uvod

  . Uređaj Obim isporuke poseduje smer rotacije udesno/ulevo, četvrtasti 1 aku udarni odvijač za vozila PASSK 20-Li A1 držač alata od 1/2“ i LED radno svetlo . Svetlo na 1 brzi punjač za akumulator PLG 20 A3 ovom uređaju je predviđeno da osvetljava direktno...
 • Seite 19: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Nosite štitnike za sluh! požara i/ili teških povreda . NAPOMENA Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim za- htevima za bezbednost proizvoda . PASSK 20-Li A1   │  15 ■...
 • Seite 20: Bezbednost Na Radnom Mestu

  Držite kosu i odeću podalje električnog udara . od pokretnih delova. Opuštena odeća, nakit ili duga kosa mogu da budu zahvaćeni pokretnim delovima . ■ 16  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 21: Upotreba I Rukovanje Električnim Alatom

  130 °C (265 °F) mogu da izazovu eksploziju . f) Držite alate za rezanje oštre i čiste. Pažljivo održavani alati za rezanje sa oštrim sečivima se ređe zaglavljuju i lakše se vode . PASSK 20-Li A1   │  17 ■...
 • Seite 22: Servis

  . Deca ne smeju da se igraju uređajem . Deca ne smeju da čiste i obavljaju korisničko održavanje uređaja bez nadzora . Punjač je namenjen samo za rad u unutrašnjem prostoru . ■ 18  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 23: Originalni Pribor / Originalni Dodatni Uređaji

  UPOZORENJE! korišćenje . ■ Ne koristite pribor koji nije preporučila PAŽNJA! firma PARKSIDE . To može da dovede do ♦ Ukoliko crvena LED-lampica za kontrolu na- električnog udara i požara . punjenosti treperi, tada je baterijski paket PAŽNJA! pregrejan i ne može da se dopuni .
 • Seite 24: Provera Stanja Akumulatora

  . ugljene četkice, prekidače) možete da NAPOMENA poručite preko naše dežurne servisne službe . ► Da bi se izbeglo prejako pritezanje, za pritezanje navrtki točka mora da se izabere najmanji stepen podešavanja obrtnog momenta . ■ 20  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 25: Garancija I Garantni List

  Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom 8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i svrhe . nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom . PASSK 20-Li A1   │  21 ■...
 • Seite 26: Odlaganje

  Odlaganje Naziv proizvoda: Aku udarni odvijač za vozila Model: PASSK 20-Li A1 Ambalaža se sastoji od ekoloških materijala koje možete da odložite putem IAN / Serijski broj: 310452_1904 lokalnih mesta za reciklažu . Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, Ne bacajte električne alate 44867 BOCHUM, u kućni otpad!
 • Seite 27: Prevod Originalne Izjave O Usaglašenosti

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip / naziv uređaja: Aku udarni odvijač za vozila PASSK 20-Li A1 Godina proizvodnje: 08 - 2019. Serijski broj: IAN 310452_1904 Bohum, 05 .09 .2019 . Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda .
 • Seite 28: Poručivanje Rezervnog Akumulatora

  Poručivanje telefonom Servis Srbija Tel .: 0800 30 01 80 E-Mail: kompernass@lidl .rs Da biste obezbedili brzu obradu Vaše porudžbine, molimo Vas da kod svih upita pripremite broj artikla (IAN 310452) uređaja . ■ 24  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 29 Comandă telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 30: Introducere

  1 Mașină de înșurubat cu impact tangenţial și mentele aferente acestuia . acumulator, pentru autovehicule PASSK 20-Li A1 Utilizarea conform destinaţiei 1 încărcător rapid pentru acumulator PLG 20 A3 Aparatul este prevăzut pentru înșurubarea și 1 set de acumulatori PAP 20 A3 deșurubarea șuruburilor, precum și pentru strân-...
 • Seite 31: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Noţiunea de „sculă electrică” utilizată în indicaţiile de siguranţă se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare) . PASSK 20-Li A1   │  27 ■...
 • Seite 32: Siguranţa Zonei De Lucru

  întrerupător de protecţie contra curen- cu scula electrică după multiple utilizări. Nea- tenţia în acţionare poate provoca într-o fracţiune ţilor vagabonzi reduce riscul de electrocutare . de secundă răniri grave . ■ 28  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 33: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  și umezeală. Pericol de explozie . uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerele și suprafeţele de prindere alunecoase nu permit operarea și controlarea sigură a scu- lei electrice în situaţii neprevăzute . PASSK 20-Li A1   │  29 ■...
 • Seite 34: Service

  Pentru a evita orice risc, la defectarea cablului metalice ale aparatului și poate provoca elec- de alimentare al aparatului, acesta trebuie trocutarea . înlocuit de către producător, serviciul clienţi al acestuia sau de către o altă persoană calificată . ■ 30  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 35: Accesorii/Aparate Auxiliare Originale

  Scoaterea setului de acumulatori: ■ Nu utilizaţi accesorii care nu au fost reco- ♦ Apăsaţi tasta de deblocare și scoateţi setul mandate de PARKSIDE . Acest lucru poate de acumulatori provoca electrocutare și incendiu . Verificarea nivelului acumulatorului ATENŢIE! Suprafaţă fierbinte .
 • Seite 36: Setarea/Preselectarea Turaţiei/ Cuplului De Strângere

  . ♦ Direcţia de rotaţie se modifică prin apăsarea comutatorului pentru direcţia de rotaţie spre dreapta sau spre stânga . Fixarea capetelor tubulare ♦ Introduceţi unul dintre capetele tubulare livrate în portsculă ■ 32  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 37: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  . Această garanţie nu se extinde deschide instrucţiunile de utilizare prin introducerea asupra componentelor produsului care sunt expuse numărului de articol (IAN) 123456 . uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considera- PASSK 20-Li A1   │  33 ■...
 • Seite 38: Service-Ul

  și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite . Informaţii despre posibilităţile de eliminare a produsului uzat pot fi obţin- ute de la administraţia locală . ■ 34  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 39: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/denumire aparat: Mașină de înșurubat cu impact tangenţial și acumulator, pentru autovehicule PASSK 20-Li A1 Anul de fabricaţie: 08 - 2019 Număr de serie: IAN 310452_1904 Bochum, 05 .09 .2019 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 40: Comandarea Acumulatorului De Schimb

  În vederea prelucrării rapide a comenzii dvs ., în cazul tuturor cererilor pregătiţi numărul de articol (de exemplu IAN 310452) al aparatului dvs . Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuţa de fabricaţie sau pe coperta acestor instrucţiuni . ■ 36  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 41 Поръчка по телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PASSK 20-Li A1  ...
 • Seite 42: Въведение

  АКУМУЛАТОРНА Оборудване АВТОМОБИЛНА УДАРНА Захват на инструмента Превключвател на посоката на въртене/ БОРМАШИНА PASSK 20-LI A1 Блокиране Въведение Щипка за колан Бутон за състоянието на акумулаторната Поздравяваме ви за покупката на вашия нов батерия уред . Избрали сте висококачествен продукт .
 • Seite 43: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  безопасност, инструкции, изображения на измерването K = 1,5 m/s и технически данни, придружаващи този електрически инструмент. Пропуски при Носете антифони! спазването на инструкциите по-долу могат да причинят токов удар, пожар и/или тежки наранявания . PASSK 20-Li A1   │  39 ■...
 • Seite 44: Безопасност На Работното Място

  пазете равновесие. Така ще можете да кон- не, масло, остри ръбове или движещи се тролирате по-добре електрическия инстру- части. Повредени или оплетени свързващи мент в неочаквани ситуации . кабели увеличават риска от токов удар . ■ 40  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 45: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  терия, я дръжте далече от канцеларски тези указания. Електрическите инструменти кламери, монети, ключове, пирони, вин­ са опасни, ако се използват от лица без тове или други малки метални предмети, опит . които могат да предизвикат шунтиране на PASSK 20-Li A1   │  41 ■...
 • Seite 46: Сервиз

  напр. от продължително излагане може да захрани с напрежение и металните на слънчева светлина и огън, както части на уреда и да причини токов удар . и от вода и влага. Съществува опасност от експлозия . ■ 42  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 47: Указания За Безопасност За Зарядни Устройства

  Между две последователни зареждания из- ■ Не използвайте принадлежности, които не ключвайте зарядното устройство за минимум са препоръчани от PARKSIDE . Използването 15 минути . За целта изключете щепсела от им може да доведе до токов удар и пожар . контакта .
 • Seite 48: Поставяне/Изваждане На Акумулаторния Пакет В/От Уреда

  замърсявания от масло или смазки . ♦ Натиснете бутона за предварително зада- ■ Не допускайте във вътрешността на уредите ване на въртящия момент, за да изберете на да попадат течности . степени желания въртящ момент . ■ 44  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 49: Гаранция

  безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор . Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се пред- ставят дефектният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво PASSK 20-Li A1   │  45 ■...
 • Seite 50: Сервизно Обслужване

  за дефекта . Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат . Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди . ■ 46  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 51 по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок ни неудобства . за предявяване на иск, различен от срока (5) Потребителят може да иска и обезщетение по ал . 1 . за претърпените вследствие на несъответ- ствието вреди . PASSK 20-Li A1   │  47 ■...
 • Seite 52: Предаване За Отпадъци

  торния пакет и/или уреда в предлагащите тази услуга събирателни пунктове . Осведомете се от съответните общински или градски власти относно възможностите за предаване за отпадъци на излезли от употре- ба електрически инструменти/акумулаторни пакети . ■ 48  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 53: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Тип/Обозначение на уреда: Акумулаторна автомобилна ударна бормашина PASSK 20-Li A1 Година на производство: 08 ­ 2019 Сериен номер: IAN 310452_1904 Бохум, 5 .9 .2019 г . Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 54: Поръчка На Резервна Акумулаторна Батерия

  За да се гарантира бърза обработка на вашата поръчка, при всякакви запитвания имайте готов- ност да съобщите артикулния номер (напр . IAN 310452) на уреда . Артикулният номер е посочен на фабричната табелка или на заглавния лист на това ръководство . ■ 50  │   PASSK 20-Li A1...
 • Seite 55 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 PASSK 20-Li A1 DE │...
 • Seite 56: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Grüne Ladekontroll-LED Dritte mit aus . Lieferumfang Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1 Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1 Das Gerät ist zum Eindrehen und Lösen von 1 Akku-Schnellladegerät PLG 20 A3 Schrauben sowie zum Anziehen und Lösen von 1 Akku-Pack PAP 20 A3 Muttern vorgesehen .
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anwei­ sungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  53 ■...
 • Seite 58: Arbeitsplatzsicherheit

  Sie jederzeit das Gleichgewicht. oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das unerwarteten Situationen besser kontrollieren . Risiko eines elektrischen Schlages . ■ 54  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 59: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . zwischen den Akkukontakten kann Verbrennun- gen oder Feuer zur Folge haben . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  55...
 • Seite 60: Service

  Benutzer-Wartung dürfen nicht Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienst- von Kindern ohne Beaufsichtigung steIlen erfolgen . durchgeführt werden . Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 61: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  WARNUNG! derfolgenden Ladevorgängen für mindestens ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht 15 Minuten ab . Ziehen Sie dazu den Netzstecker . von PARKSIDE empfohlen wurde . Dies kann Akku-Pack ins Gerät zu elektrischem Schlag und Feuer führen . einsetzen/entnehmen ACHTUNG! Akku-Pack einsetzen: Heiße Oberfläche .
 • Seite 62: Inbetriebnahme

  Service - Hotline bestellen . ♦ Das tatsächlich erzielte Anziehdrehmoment ist grundsätzlich mit einem Drehmomentschlüssel zu überprüfen! HINWEIS ► Die integrierte Motorbremse sorgt für einen schnellen Stillstand . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 63: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PASSK 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  59...
 • Seite 64: Service

  Produkts erfahren Sie bei keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 60  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 65: Original-Konformitätserklärung

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1 Herstellungsjahr: 08 - 2019 Seriennummer: IAN 310452_1904 Bochum, 05 .09 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 66: Ersatz-Akku Bestellung

  Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (IAN 310452) des Gerätes bereit . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PASSK 20-Li A1...
 • Seite 67 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 10 / 2019 · Ident.-No.: PASSK20-LiA1-092019-1 IAN 310452_1904...