Herunterladen Diese Seite drucken

Comutarea Direcţiei De Rotaţie; Fixarea Capetelor Tubulare; Întreţinerea Și Curăţarea; Garanţia Kompernass Handels Gmbh - Parkside PASSK 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kfz-drehschlagschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ATENŢIE !
Cuplul de strângere efectiv se va verifica
întotdeauna cu o cheie dinamometrică!
INDICAŢIE
Frâna de motor integrată asigură oprirea
rapidă .
Comutarea direcţiei de rotaţie
Direcţia de rotaţie se modifică prin apăsarea
comutatorului pentru direcţia de rotaţie
dreapta sau spre stânga .

Fixarea capetelor tubulare

Introduceţi unul dintre capetele tubulare livrate
în portsculă
.
Întreţinerea și curăţarea
AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat,
opriţi aparatul și scoateţi acumulatorul.
Aparatul nu necesită întreţinere .
Aparatul trebuie să fie permanent curat, uscat și
să nu prezinte urme de ulei sau lubrifianţi .
Trebuie evitată pătrunderea lichidelor în interiorul
aparatelor .
Pentru curăţarea carcasei utilizaţi o lavetă usca-
tă . Nu utilizaţi niciodată benzină, solvenţi sau
agenţi de curăţare care atacă materialul plastic .
În cazul depozitării îndelungate a unui acu-
mulator litiu-ion, este necesară verificarea
periodică a nivelului acestuia . Starea optimă de
încărcare se află în intervalul cuprins între 50 %
și 80 % . Aparatul poate fi depozitat în condiţii
optime în locuri uscate și răcoroase .
INDICAŢIE
Piesele de schimb nelistate (de exemplu perii
de carbon, comutatoare) pot fi comandate
prin intermediul liniei noastre telefonice
directe de service .
8
RO
Garanţia
Kompernass Handels GmbH
Stimate client,
Pentru acest aparat se acordă o garanţie de 3 ani
de la data cumpărării . În cazul în care produsul
prezintă defecte, beneficiaţi de drepturi legale faţă
de vânzătorul produsului . Aceste drepturi legale
nu sunt limitate prin garanţia noastră prezentată în
cele ce urmează .
spre
Condiţii de garanţie
Perioada de garanţie începe de la data cumpără-
rii . Păstraţi cu grijă bonul fiscal original . Acesta este
necesar pentru a dovedi cumpărarea .
Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării
acestui produs apare un defect de material sau de
fabricaţie, produsul va fi reparat sau înlocuit de către
noi – la alegerea noastră – în mod gratuit . Garan-
ţia presupune ca în timpul perioadei de trei ani să
se prezinte aparatul defect şi dovada cumpărării
(bonul fiscal), precum şi o scurtă descriere în scris, în
care să se specifice în ce constă defectul şi când a
apărut acesta .
Dacă defectul este acoperit de garanţia noastră, veţi
primi înapoi produsul reparat sau unul nou . Odată
cu reparaţia sau înlocuirea produsului nu începe o
nouă perioadă de garanţie .
Perioada de garanţie şi pretenţiile legale
privind defectele
Perioada de garanţie nu este prelungită după
efectuarea reparaţiilor realizate în perioada de
garanţie . Acest lucru este valabil şi pentru piesele
înlocuite şi reparate .
Eventualele deteriorări şi deficienţe prezente deja
la cumpărare trebuie semnalate imediat după dez-
ambalarea produsului . Reparaţiile necesare după
expirarea perioadei de garanţie se efectuează
contra cost .
PASSK 20-Li A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

292020