Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

IKEA AVKYLD Handbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AVKYLD:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 25
AVKYLD
HUTTRA
FRYSA
GB
AR
BG
CZ
DE
DK
ES
ET
FR
FI
GR
HR
HU
IS
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für IKEA AVKYLD

 • Seite 1 AVKYLD HUTTRA FRYSA...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  ENGLISH ‫عربي‬ БЪЛГАРСКИ ČESKY DEUTSCH DANSK ESPAÑOL EESTI FRANÇAIS SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ HRVATSKI MAGYAR ÍSLENSKA ITALIANO LIETUVIŲ LATVISKI NEDERLANDS NORSK POLSKI PORTUGUÊS ROMÂNĂ SRPSKI РУССКИЙ SVENSKA SLOVENŠČINA SLOVENČINA TÜRKÇE УКРАЇНСЬКА...
 • Seite 5: English

  ENGLISH Safety Information Before using the appliance, read these temperature outside the specified range. safety instructions. Keep them nearby for Climatic class ambient temperatures: future reference. SN: From 10°C to 32°C; These instructions and the appliance itself N: From 16°C to 32°C provide important safety warnings, to be ST: From 16°C to 38°C;...
 • Seite 6 ENGLISH Do not store glass containers with – Regularly clean surfaces that may come liquids in the freezer compartment since into contact with food and accessible they may break. Do not obstruct the fan (if drainage systems. included) with food items. –...
 • Seite 7: Electrical Warnings

  ENGLISH as required, and check that the appliance CLEANING AND MAINTENANCE is perfectly level using a spirit level. Wait WARNING: Ensure that the appliance at least two hours before switching is switched off and disconnected from the appliance on, to ensure that the the power supply before performing any refrigerant circuit is fully efficient.
 • Seite 8: Environmental Concerns

  Stop Frost shelf. recycling of electrical and electronic equipment. Do not worry about noises coming from the compressor which are normal operation noises. Manufacturer Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 9: Ikea Guarantee

  • Transportation damages. If a customer transports the product have purchased. to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA Do you need extra help? delivers the product to the customer’s delivery address, then...
 • Seite 10 ‫عربي‬ ‫معلومات السالمة‬ ‫ال يشتمل الجهاز على مركبات الكلورو فلورو‬ ‫اقرأ تعليمات السالمة هذه قبل استخدام الجهاز. واحتفظ بها في‬ . ً ‫مكان قريب للرجوع إليها مستقب ال‬ .‫كربون‬ ‫تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسالمة‬ .)HC( R600a ‫تحتوي دورة وسيط التبريد على‬ ‫يجب...
 • Seite 11 ‫عربي‬ ‫التركيب‬ .‫يجب تغيير الجوانات التالفة في أقرب وقت ممكن‬ - ‫يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين على األقل‬ ‫استخدم حيز التبريد فقط لتخزين األطعمة الطازجة، وحيز‬ ‫خطر اإلصابة. استخدم قفازات واقية إلخراج الجهاز من العبوة‬ ‫التجميد فقط لتخزين المجمدات وتجميد الطعام الطازج وإعداد‬ .‫ولتركيبه...
 • Seite 12 ‫عربي‬ ‫في حالة تلف سلك اإلمداد يجب استبداله بسلك مطابق عن‬ ‫طريق الجهة الصانعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو بمعرفة فنيين‬ ‫مؤهلين يتمتعون بنفس الكفاءة وذلك لتجنب األخطار - خطر‬ .‫التعرض لصدمة كهربائية‬ ‫تحذير: ال تقم بتوصيل المقابس المتنقلة أو اإلمداد بالتيار‬ .‫المتنقلة...
 • Seite 13 ‫إلى أنه ال ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز‬ .‫إن وجد‬ .‫تجميع مالئم إلعادة تدوير األجهزة الكهربية واإللكترونية‬ .‫ال تقلق بشأن األصوات القادمة من الكمبريسور ألنها تعد أصوات تشغيل طبيعية‬ ‫الجهة الصانعة‬ Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 14 ‫من سيقوم بتنفيذ أعمال الخدمة؟‬ ‫كيف تسري القوانين المحلية‬ ‫ بإتاحة الخدمة من خالل قسم أعمال الخدمة الخاص به أو شبكة وكالء‬IKEA ‫يقوم مقدم خدمة‬ ‫ حقوق قانونية محددة تغطي أو تتجاوز كافة المتطلبات القانونية المحلية. إال‬IKEA ‫يعطيك ضمان‬ .‫خدمة معتمدون‬...
 • Seite 15: Български

  БЪЛГАРСКИ Информация за безопасност Преди използването на уреда прочетете Уредът е предназначен за употреба на внимателно тези указания за безопасност. места, където температурата е в следните Дръжте ги на удобно място за бъдещи диапазони в съответствие с климатичния справки. клас, посочен на табелката с номиналните В...
 • Seite 16: Инсталиране На Уреда

  БЪЛГАРСКИ Не съхранявайте избухливи вещества, мляко, млечни продукти, деликатесни напр. кутии с аерозол, и не поставяйте храни, кисело мляко бензин или други възпламеними 3) Долна зона на хладилното отделение материали във или в близост до уреда. - най-студена зона: За съхранение на Не...
 • Seite 17 БЪЛГАРСКИ Инсталирането, включително или електрически кабели да са в контакт подаването на вода (ако е приложимо) и със задната стена на хладилника електрическото свързване и ремонтните (серпантината на кондензатора). дейности трябва да се извършват от Всички размери и разстояния, необходими квалифициран...
 • Seite 18: Опазване На Околната Среда

  битов отпадък, а да бъде предаден в съответния събирателен храни, като махнете кошниците и рафта Stop Frost (ако има пункт, предназначен за рециклиране на електрическа и такъв). електронна апаратура. Шумовете, които издава компресорът по време на работа, са нормални и не бива да Ви притесняват. Производител Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Швеция...
 • Seite 19 Отдели за СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ на уреди IKEA • Умишлени повреди или такива по непредпазливост; повреди, Не се колебайте да се свържете с посочен от IKEA упълномощен причинени от неспазване на инструкциите за работа с сервизен център, ако желаете да: уреда; неправилно инсталиране на уреда или свързване към...
 • Seite 20: Česky

  ČESKY Bezpečnostní informace Před použitím spotřebiče si přečtěte tento klimatické třídě uvedené na výrobním návod k použití. Uschovejte si jej pro štítku. Při dlouhodobém ponechání pozdější použití. spotřebiče v nižší či vyšší teplotě nemusí V těchto pokynech a na samotném spotřebič správně fungovat. spotřebiči jsou uvedena důležitá Teploty prostředí...
 • Seite 21: Instalace

  ČESKY po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám – Dveře otevřené dlouhou dobu mohou způsobit omrzliny v ústech. způsobit zvýšení teploty uvnitř oddílů Je-li výrobek určen k použití se spotřebiče. vzduchovým filtrem v přístupném krytu – Pravidelně čistěte povrchy, které mají ventilátoru, musí být filtr vložen vždy, když kontakt s potravinami a také...
 • Seite 22: Čištění A Údržba

  ČESKY parkety). Spotřebič umístěte na podlahu Nepoužívejte prodlužovací kabely, či podložku, která unese jeho hmotnost, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po na místo vhodné s ohledem na velikost provedení montáže nesmí být elektrické a způsob použití spotřebiče. Přesvědčte prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. se, že spotřebič...
 • Seite 23 Úložnou kapacitu pro mražené potraviny můžete zvýšit tak, že nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci odstraníte koše a přihrádku „Stop Frost“, je-li u modelu. elektrických a elektronických zařízení. Nenechte se znepokojovat hlukem kompresoru. Jedná se o běžný provozní zvuk. Výrobce Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 24 žádným způsobem neomezují práva spotřebitele vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem , ke kterým došlo uvedená v místní legislativě. po zakoupení v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí používání. Výjimky jsou popsány v kapitole „Na co se nevztahuje Rozsah platnosti záruka?“...
 • Seite 25: Deutsch

  DEUTSCH Sicherheitshinweise Diese Sicherheitsanweisungen vor dem Umgebungstemperaturbereichen Gebrauch durchlesen. Diese Anweisungen ausgelegt, die ihrerseits von der zum Nachschlagen leicht zugänglich Klimaklasse auf dem Typenschild aufbewahren. abhängig sind. Wird der vorgegebene In diesen Anweisungen sowie auf Temperaturbereich für das Gerät dem Gerät selbst werden wichtige für einen längeren Zeitraum unter- Sicherheitshinweise angegeben, die stets oder überschritten, kann es zu...
 • Seite 26: Aufstellung

  DEUTSCH Spraydosen im oder in der Nähe des Dosen, Getränken, Eiern, Soßen, Gerätes auf. Das gleiche gilt für Benzin und Gewürzgurken, Butter, Marmelade sonstige entflammbare Stoffe und deren 2) Mittlerer Bereich des Kühlschrankfachs Verwendung. - kühler Bereich: Zur Aufbewahrung von Die in den Kühlakkus (bei manchen Käse, Milch, Milchprodukten, Feinkost, Joghurt...
 • Seite 27: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH (falls vorhanden), der elektrische Anschluss Kondensatorschlange). und eventuelle Reparaturen dürfen Alle Abmessungen und Abstandsflächen nur von einer Fachkraft durchgeführt die für die Installation des Gerätes werden. Reparieren Sie das Gerät nicht erforderlich sind, befinden sich in dem selbst und tauschen Sie keine Teile aus, Installationshandbuch.
 • Seite 28: Hersteller

  Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss. Sie können die Lagerkapazität der gefrorenen Lebensmittel durch Entnahme der Körbe und, wenn vorhanden, der Stop-Frost-Ablage, erhöhen. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung im Falle von Geräuschen durch den Kompressor, diese sind normale Betriebsgeräusche. Hersteller Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Schweden...
 • Seite 29: Ikea Garantie

  Anforderungen abdecken oder fehlerhaften Konstruktion oder aufgrund von Materialfehlern übertreffen. Allerdings schränken diese Bedingungen in keiner nach dem Datum des Einkaufs bei IKEA entstanden sind. Die Weise die landesweit geltenden Verbraucherrechte ein. Garantie gilt nur für den Hausgebrauch des betreffenden Gerätes.
 • Seite 30: Dansk

  DANSK Oplysninger om sikkerhed Læs disse sikkerhedsanvisninger før over eller under det angivne interval i en apparatet tages i brug. Opbevar dem i længere periode. nærheden til senere reference. Rumtemperaturens klimakategori: Disse anvisninger og selve apparatet er SN: Fra 10°C til 32°C ; forsynet med vigtige oplysninger om N: Fra 16°C til 32°C sikkerhed, der altid skal overholdes.
 • Seite 31 DANSK På produkter, som er designet til at – Åbning af lågen i lang tid kan medføre bruge et luftfilter inde i et tilgængeligt en betragtelig temperaturstigning i blæserdæksel, skal filteret altid være isat, apparatets afdelinger. når apparatet er i drift. –...
 • Seite 32: Rengøring Og Vedligeholdelse

  DANSK som kan modstå vægten, og på et Der må ikke anvendes passende anvendelsessted. Kontrollér at forlængerledninger eller multistikdåser. apparatet ikke anbringes i nærheden af en Efter endt installation må der ikke være varmekilde og at alle fire fødder står stabilt direkte adgang til de elektriske dele.
 • Seite 33 Stop Frost, om forudset. som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste Det er ikke nødvendigt, at bekymre sig om støj fra kompressoren opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. da disse stammer fra den normale drift. Producent Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 34 Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet Har du brug for ekstra hjælp? til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis Kontakt venligst den nærmeste IKEA butiks callcenter, hvis du IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, har flere spørgsmål, som ikke angår eftersalgsservice for dine...
 • Seite 35: Español

  ESPAÑOL Información sobre seguridad Antes de usar el aparato, lea atentamente El aparato puede funcionar en sitios en estas instrucciones de seguridad. Téngalas los que la temperatura esté dentro de los a mano para consultarlas más adelante. límites siguientes, según la clase climática Tanto estas instrucciones como el aparato indicada en la placa de características.
 • Seite 36 ESPAÑOL No almacene sustancias explosivas, 2) Zona media del compartimento del como aerosoles, ni coloque ni utilice frigorífico: zona fría: Para conservar queso, gasolina u otros materiales inflamables leche, productos lácteos, delicatessen y encima o cerca del electrodoméstico. yogures No ingiera el contenido (no es tóxico) 3) Zona inferior del compartimento del de los acumuladores de frío (suministrado frigorífico: zona más fría: Para almacenar...
 • Seite 37: Limpieza Y Mantenimiento

  ESPAÑOL La instalación, incluido el suministro Todas las dimensiones y las separaciones de agua (si lo hay), las conexiones necesarias para la instalación del aparato eléctricas y las reparaciones, deben ser se encuentran en la guía de instrucciones realizadas por un técnico cualificado. de instalación.
 • Seite 38 Puede aumentar la capacidad de almacenamiento de comida congelada retirando cestas o el estante Stop Frost, si lo hay. No se preocupe por los sonidos procedentes del compresor, que son sonidos de funcionamiento normales. Fabricante Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Suecia...
 • Seite 39 Esta garantía es válida durante cinco años a partir de la fecha autorizado reinstalará el aparato reparado o el nuevo original de la compra de su aparato en IKEA. Como prueba de la aparato, si es necesario. compra, es necesario presentar el ticket de compra original. Si se •...
 • Seite 40: Eesti

  EESTI Ohutusteave Enne seadme kasutamist lugege see Kliimaklassi keskkonnatemperatuurid: ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see SN: 10-32 °C; hilisemaks läbivaatamiseks käepärast. N: 16-32 °C; Nendes juhendites ja seadmel endal on ST: 16-38 °C; olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt T: 16-43 °C; järgida.
 • Seite 41 EESTI Ärge hoidke külmutussektsioonis – Puhastage regulaarselt pindu, vedelikega klaasnõusid, sest need võivad mis puutuvad kokku toiduga ning puruneda. Ärge blokeerige ventilaatorit ligipääsetavate äravoolusüsteemidega. (kui see on paigaldatud) toiduainetega. – Puhastage veepaake, kui neid pole 48h Pärast toidu paigutamist kontrollige, et kasutatud;...
 • Seite 42: Puhastamine Ja Hooldus

  EESTI tuleb veenduda, et seade ei asetse Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, soojusallika läheduses ja et selle kõik mitmikpistikupesi ega adaptereid. neli jalga toetuvad kindlalt põrandale. Elektrilised komponendid ei tohi Vajaduse korral kohendage asetust pärast paigaldamist olla kasutajale ja kontrollige vesiloodiga, kas seade ligipääsetavad.
 • Seite 43 Ärge muretsege kompressori tehtava müra pärast, see on olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja normaalne tööheli. elektroonikaseadmete kogumispunkti. Tootja Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Rootsi...
 • Seite 44 ühenduse võtmist soovitame teil hoolikalt lugeda seadme kasutus. dokumentatsiooni. • Transpordil tekkinud kahjustused. Kui klient transpordib toote oma koju või muule aadressile, ei vastuta IKEA transpordi ajal tekkida võivate kahjude eest. Kui IKEA toimetab toote siiski kliendi tarneaadressile, katab selle tarnimise käigus tekkinud tootekahju IKEA. •...
 • Seite 45: Français

  FRANÇAIS Instructions de sécurité Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement L'appareil est conçu pour fonctionner à les consignes de sécurité. Conservez-les à des endroits où la température ambiante portée pour consultation ultérieure. se trouve dans les plages suivantes, en Ces instructions et l'appareil lui-même fonction de la classe climatique indiquée fournissent d'importantes consignes de sur la plaque signalétique.
 • Seite 46 FRANÇAIS d'eau principale comprise entre 0,17 et 0,81 - Compartiment réfrigérateur : MPa (1,7 et 8,1 bars). 1) Zone supérieure de la porte du Ne stockez pas les substances explosives compartiment du réfrigérateur - zone de comme les aérosols et ne placez pas température: Conservez fruits tropicaux, ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres canettes, boissons, œufs, sauces,...
 • Seite 47: Nettoyage Et Entretien

  FRANÇAIS l'appareil - risque de blessure. Utilisez des cuisinière à gaz, les conduites métalliques gants de protection pour le déballage et d'eau ou de gaz, ou les fils électriques l'installation de l'appareil - vous risquez de soient en contact avec la paroi arrière du vous couper.
 • Seite 48: Conseils Pour La Protection De L'environnement

  Vous pouvez augmenter la capacité de stockage des aliments électriques et électroniques. congelés en enlevant des paniers et si elle est présente, l'étagère Antigivre. Ne vous inquiétez pas des bruits provenant du compresseur qui sont des bruits de fonctionnement normaux. Fabricant Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 49: Garantie Ikea

  Le reçu des ventes indique également le nom • Dommages liés au transport. Si un client transporte le IKEA et le numéro d'article (code à 8 chiffres) pour chacun des produit à son domicile ou à une autre adresse, IKEA n'est appareils que vous avez achetés.
 • Seite 50: Suomi

  SUOMI Turvallisuusohjeet Lue nämä turvallisuusohjeet ennen pidemmäksi aikaa lämpötilaan, joka on laitteen käyttöä. Säilytä ne lähettyvillä sallitun alueen ulkopuolella. tulevaa tarvetta varten. Ympäristön lämpötilat ilmastoluokan Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on mukaisesti: tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia, SN: 10 °C – 32 °C ; joita on noudatettava aina.
 • Seite 51 SUOMI voivat aiheuttaa kylmävammoja. 5) Jäähdytinosasto: Säilytä lihaa ja Jos laitteessa käytetään tuulettimen kalaa vain kylmimmässä laatikossa. kannen sisäpuolelle asennettavaa Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi ilmansuodatinta, suodattimen on oltava huomioi seuraavat seikat: paikoillaan aina, kun laite on toiminnassa. – Oven avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa huomattavan lämpötilan nousun Älä...
 • Seite 52: Puhdistus Ja Huolto

  SUOMI ei vaurioita virtajohtoa – tulipalon tai Älä käytä jatkojohtoja, haaroitusrasioita sähköiskun vaara. Kytke laite päälle vasta tai adaptereita. Kun asennus on tehty, kun asennus on valmis. sähköosat eivät saa olla käyttäjän Lattian vaurioitumista (esim. ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun olet parkettipinta) on varottava laitetta märkä...
 • Seite 53: Ympäristönsuojelu

  Saat lisätilaa pakasteiden säilytystä varten irrottamalla korit tai Stop kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- Frost -hyllyn, jos sellainen on. ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. Älä huolestu kompressorista tulevista äänistä; ne ovat normaaleja toimintaan liittyviä ääniä. Valmistaja Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 54 Jos sinulla on muuta kuin laitteitasi koskevaa kysyttävää, ota ammattimainen käyttö. • Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai yhteyttä lähimmän IKEA-liikkeen puhelinpalveluun. Ole hyvä ja lue muuhun osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana laitteesi asiakirjat huolellisesti ennen yhteyden ottamista. mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA vastaa toimituksen aikana tuotteelle syntyneistä...
 • Seite 55: Ελληνικα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πληροφορίες ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια. Φυλάξτε λειτουργεί σε περιοχές όπου η θερμοκρασία τις οδηγίες σε κοντινό σημείο για μελλοντική περιβάλλοντος κυμαίνεται εντός του αναφορά. παρακάτω εύρους τιμών, σύμφωνα με την Αυτές...
 • Seite 56: Εγκατάσταση

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως γιαούρτι φιάλες αεροζόλ και μην τοποθετείτε ούτε να 3) Κάτω μέρος του διαμερίσματος του χρησιμοποιείτε πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα ψυγείου - ψυχρότερη ζώνη: Αποθηκεύστε υλικά μέσα ή κοντά στη συσκευή. κρύα κομμάτια, επιδόρπια, κρέας και ψάρια, Μην...
 • Seite 57: Καθαρισμοσ Και Συντηρηση

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ εξειδικευμένο τεχνικό. Μην επισκευάζετε Όλες οι διαστάσεις και οι χώροι που και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα απαιτούνται για την εγκατάσταση της της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά συσκευής βρίσκονται στο βιβλιαράκι στο εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε τα παιδιά Οδηγιών Εγκατάστασης. μακριά...
 • Seite 58: Περιβαλλοντικά Θέματα

  μπορείτε να αυξήσετε την ικανότητα αποθήκευσης κατεψυγμένων στο κατάλληλο κέντρο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρονικού και τροφίμων αφαιρώντας τα καλάθια και, εάν υπάρχουν, το ράφι Stop ηλεκτρικού εξοπλισμού. Frost. Μην ανησυχείτε για τους θορύβους που προέρχονται από τον συμπιεστή,πρόκειται για συνηθισμένους θορύβους λειτουργίας. Κατασκευαστής Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 59 Η εγγύηση καλύπτει βλάβες της συσκευής, που οφείλονται σε προδιαγραφές ασφαλείας άλλης χώρας της ΕΕ. ελαττωματική κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά από την ημερομηνία αγοράς από το IKEA. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Πώς εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας Οι εξαιρέσεις καθορίζονται στο κεφάλαιο "Τι δεν καλύπτεται από...
 • Seite 60: Hrvatski

  HRVATSKI Informacije o sigurnosti Prije upotrebe uređaja pročitajte ove Klimatske klase temperatura okoline: sigurnosne upute. Sačuvajte ih za buduću SN: 10 °C do 32 °C referencu. N: 16 °C do 32 °C Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna ST: 16 °C do 38 °C sigurnosna upozorenja kojih se morate T: 16 °C do 43 °C stalno pridržavati.
 • Seite 61 HRVATSKI Staklene spremnike s tekućinom ne – Redovito čistite površine koje bi mogle stavljajte u zamrzivač jer se mogu razbiti. doći u doticaj s namirnicama i dostupnim Ventilator (ako je uređaj opremljen) ne sustavima odvodima. zaklanjajte namirnicama. – Očistite spremnike za vodu ako se nisu Nakon stavljanja namirnica uvijek upotrebljavali 48 h;...
 • Seite 62: Čišćenje I Održavanje

  HRVATSKI prikladnom njegovoj veličini i načinu Nemojte upotrebljavati produžne upotrebe. Prilikom postavljanja uređaja kabele, višestruke utičnice ili adaptere. provjerite jesu li sve četiri nožice stabilne Nakon postavljanja električni dijelovi ne te da stoje na podu, podešavajući ih ako je smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne potrebno, a zatim pomoću libele provjerite upotrebljavajte kada ste mokri ili bosi.
 • Seite 63 Nemojte brinuti zbog buke koju stvara kompresor jer su to elektroničkog otpada. normalni zvukovi rada. Proizvođač Ikea of Sweden AB – SE - 343 81 Älmhult, Švedska...
 • Seite 64 To je vaš dokaz o kupovini i potreban je primjenu jamstva. • Popravke prouzročene instalacijom koja nije obavljena ispravno ili u skladu sa specifikacijama. Na računu se ujedno nalaze naziv i broj artikla IKEA (8-ero • Upotrebu uređaja u okolini koja nije domaćinstvo, odnosno u znamenkasti kod) svakog kupljenog uređaja.
 • Seite 65: Magyar

  MAGYAR Biztonsági tudnivalók A készülék használata előtt olvassa el az fel van tüntetve. Előfordulhat, hogy a alábbi biztonsági útmutatót. Őrizze meg a készülék nem működik megfelelően, ha későbbi felhasználás érdekében. hosszabb időn át az előírt tartományon A kézikönyvben és a készüléken található kívüli hőmérsékleten üzemelteti.
 • Seite 66: Üzembe Helyezés

  MAGYAR Ne nyelje le a jégakkuban lévő 4) Zöldség- és gyümölcstároló fiók (nem mérgező) folyadékot (bizonyos a hűtőtér alsó részén: Zöldségek és modelleknél elérhető). Miután a gyümölcsök (kivéve déligyümölcsök) jégkockákat vagy a jégkrémet kivette a tárolásához ajánlott készülékből, ne fogyassza el azonnal, mert 5) Sokkoló...
 • Seite 67: Tisztítás És Karbantartás

  MAGYAR vevőszolgálattal. Üzembe helyezés ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS után a csomagolóanyagokat (műanyag, FIGYELMEZTETÉSEK habszivacs stb.) a fulladásveszély miatt Fontos, hogy a készüléket le lehessen olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem választani az elektromos hálózatról a férhetnek hozzá. Az áramütés elkerülése villásdugó kihúzásával vagy az aljzat érdekében az üzembehelyezési műveletek és a készülék közé...
 • Seite 68 A fagyasztott élelmiszerek tárolási kapacitásának növelése hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az érdekében a kosarak és a jégtelenítő polc (ha van) eltávolíthatók. elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző A kompresszor által keltett zajok a normális működés részei. gyűjtőhelyen kell leadni. Gyártó Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Svédország...
 • Seite 69 További segítségre van szüksége? Azonban ha az IKEA kézbesíti a terméket a vevő kézbesítési Ha nem vevőszolgálati vonatkozású kérdése van a vásárolt címére, akkor a terméknek ezen kézbesítés során bekövetkezett sérülését az IKEA fogja fedezni.
 • Seite 70: Íslenska

  ÍSLENSKA Öryggisupplýsingar Áður en tækið er notað skal lesa Loftslagsflokkar umhverfishitastigs: upplýsingar um öryggi. Geymið þær til að SN: Frá 10 °C til 32 °C; geta leitað í þær síðar meir. N: Frá 16 °C til 32 °C; Í þessum leiðbeiningum og á tækinu ST: Frá...
 • Seite 71 ÍSLENSKA Athugið að hurð frystisins lokist rétt eftir – Tveggja stjörnu hólf fyrir frosin matvæli að maturinn hefur verið settur inn. henta til að geyma fryst matvæli, geyma Skipta skal um skemmd þétti eins fljótt eða búa til rjómaís og ísmola. og auðið...
 • Seite 72 ÍSLENSKA framleiðandans. Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að skipta henni út með eins snúru frá Bannað er að koma ísskápnum fyrir framleiðandanum, umboðsaðila hans eða þannig að málmspípa gashelluborðs, álíka hæfum aðilum til að forðast áhættu - málmleiðslur gass eða vatns eða rafsnúrur hætta á...
 • Seite 73 áhrif þess á umhverfið og heilsu almennings. Táknið Hafið ekki áhyggjur af hávaðanum sem kemur frá þjöppunni sem á tækinu eða meðfylgjandi gögnum gefur til kynna að tækið skal eru eðlileg ganghljóð. ekki meðhöndla sem heimilisúrgang og að velja skuli viðeigandi sorpstöð fyrir endurvinnslu rafbúnaðar. Framleiðandi Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 74 þjónustufyrirtæki eða viðurkennt þjónustunet samstarfsaðila. Hvernig landslög gilda Hvað nær þessi ábyrgð yfir? Ábyrgð IKEA veitir þér ákveðin lagaleg réttindi sem ná yfir eða Þessi ábyrgð nær yfir bilanir á tækinu sem verða vegna lengra en allar staðbundnar lagalegar kröfur. Þessi skilyrði framleiðslu- eða efnisgalla frá kaupdegi í IKEA. Þessi ábyrgð gildir takmarka hinsvegar ekki á...
 • Seite 75: Italiano

  ITALIANO Informazioni sulla sicurezza Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le L'apparecchio è predisposto per seguenti norme di sicurezza. Conservarle operare in ambienti in cui la temperatura per eventuali consultazioni successive. sia compresa nei seguenti intervalli, a Queste istruzioni e l'apparecchio sono seconda della classe climatica riportata corredati da importanti avvertenze sulla targhetta.
 • Seite 76 ITALIANO Non riporre sostanze esplosive, zona fredda: Conservazione di formaggi, ad esempio bombolette spray, e non latte, latticini, piatti pronti, yogurt conservare o utilizzare benzina o altri 3) Area inferiore del comparto frigorifero - materiali infiammabili all'interno o in zona più fredda: Conservazione di affettati, prossimità...
 • Seite 77: Avvertenze Elettriche

  ITALIANO personale qualificato. Non riparare o Le dimensioni e le distanze da rispettare sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio per l'installazione dell'apparecchio sono se non espressamente richiesto nel riportate nelle istruzioni di installazione. manuale d'uso. Tenere i bambini a AVVERTENZE ELETTRICHE distanza dal luogo dell'installazione. Dopo Deve essere possibile scollegare aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi l'apparecchio dalla rete elettrica...
 • Seite 78: Consigli Per La Salvaguardia Dell'ambiente

  Si può aumentare la capacità dell'area di conservazione di alimenti surgelati togliendo i cestelli e, se presente, il ripiano Stop Frost. I rumori provenienti dal compressore sono da considerarsi come normali rumori di funzionamento. Produttore Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Svezia...
 • Seite 79: Garanzia Ikea

  Sullo scontrino sono riportati anche non è responsabile per eventuali danni che potrebbero il nome e il codice articolo IKEA (codice a 8 cifre) per ogni verificarsi durante il trasporto. In compenso, qualora sia IKEA apparecchio acquistato.
 • Seite 80: Lietuvių

  LIETUVIŲ Saugos informacija Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite Klimato klasė, aplinkos temperatūra: šias saugos instrukcijas. Išsaugokite jas SN: nuo 10°C iki 32°C ; ateičiai. N: nuo 16°C iki 32°C ; Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti ST: nuo 16°C iki 38°C ; svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos T: nuo 16 °C iki 43 °C;...
 • Seite 81 LIETUVIŲ maisto produktais. – Šviežią mėsą ir žuvį laikykite tinkamuose Įdėję maistą patikrinkite, ar tinkamai induose šaldytuve, kad ji nesiliestų su kitu uždarėte šaldiklo duris. maistų ar ant jo nelašėtų. Pažeistus tarpiklius būtina kuo greičiau – Dviem žvaigždutėmis pažymėti užšaldyto pakeisti.
 • Seite 82: Valymas Ir Priežiūra

  LIETUVIŲ prietaisas stovėtų lygiai. Prieš įjungdami Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu prietaisą, palaukite dvi valandas – taip pačiu turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas užtikrinsite, kad šaltnešio grandinė bus techninės priežiūros darbuotojas ar kitas optimalios būklės. kvalifikuotas asmuo – taip išvengsite elektros smūgio pavojaus.
 • Seite 83: Aplinkos Apsauga

  Daugiau vietos šaldytiems produktams galite padaryti išimdami elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą stalčius ir „Stop Frost“ lentyną (jei yra). surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Nesijaudinkite dėl iš kompresoriaus sklindančių garsų, jie yra įprasti prietaisui veikiant. Gamintojas „Ikea of Sweden AB“ - SE - 343 81 Älmhult, Švedija...
 • Seite 84 Transportavimo pažeidimams. Jei klientas gabena gaminį į dėl garantijos. Pirkimo čekyje taip pat nurodytas kiekvienos savo namus arba kitu adresu, IKEA nėra atsakinga už jokius jūsų pirktos prekės IKEA pavadinimas ir gaminio numeris (8 pažeidimus, kurie gali atsirasti transportuojant. Tačiau, skaitmenų...
 • Seite 85: Latviski

  LATVISKI Drošības informācija Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos ST: No 16 līdz 38 °C; drošības norādījumus. Saglabājiet šos T: No 16 līdz 43 °C norādījumus turpmākām uzziņām. Šī ierīce nesatur CFC. Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz Dzesētāja kontūrā ir R600a svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir (ogļūdeņradis).
 • Seite 86 LATVISKI — tie var saplīst. Nenosprostojiet – Durvju ilgstoša atstāšana vaļā var ventilatoru (ja iekļauts) ar pārtikas precēm. būtiski paaugstināt temperatūru ierīces Pēc pārtikas ievietošanas pārbaudiet, vai nodalījumos. saldētavas durvis aizveras pareizi. – Regulāri notīriet virsmas, kas var Bojātas blīves pēc iespējas drīzāk saskarties ar pārtiku un sasniedzamām drenāžas sistēmām.
 • Seite 87: Tīrīšana Un Apkope

  LATVISKI Uzmanieties, lai ierīces pārvietošanas Neizmantojiet pagarinātājus vai vairāk laikā nesabojātu grīdu (piemēram, spraudņu kontaktligzdas, vai pārejas. Pēc parketu). Uzstādiet un nolīmeņojiet ierīci ierīces uzstādīšanas tās elektrosistēmas uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces svaru, daļas nedrīkst būt pieejamas. vietā, kas ir piemērota iekārtas izmēram Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai un lietošanas veidam.
 • Seite 88 šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod un sarmas apturēšanas plauktu (ja tāds ir). pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā. Kompresors, darbojoties, rada troksni; tā ir parasta parādība, un par to nav jāraizējas. Ražotājs Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Zviedrija...
 • Seite 89 IKEA neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas varētu rasties ierīču pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, lūdzam sazināties transportēšanas laikā. Ja izstrādājuma piegādi uz klienta ar tuvāko IKEA veikala zvanu centru. Pirms sazināties ar mums piegādes adresi veic IKEA, tad bojājumus, kas izstrādājumam iesakām rūpīgi izlasīt ierīces dokumentāciju.
 • Seite 90: Nederlands

  NEDERLANDS Veiligheidsinformatie Lees voordat u het apparaat gaat Het apparaat is bedoeld voor gebruik gebruiken deze veiligheidsinstructies. op plaatsen waar de temperatuur binnen Houd ze binnen handbereik voor het volgende bereik komt, conform de toekomstige raadpleging. klimaatklasse op het typeplaatje. Mogelijk Deze instructies en het apparaat werkt het apparaat niet correct indien het zelf zijn voorzien van belangrijke...
 • Seite 91 NEDERLANDS Geen ontplofbare stoffen zoals blikjes, drankjes, eieren, sauzen, augurken, spuitbussen opslaan en geen benzine of boter, jam andere brandbare materialen gebruiken in 2) Middengedeelte van het of in de buurt van het apparaat. koelkastcompartiment - koele zone: Slik de (niet-giftige) inhoud van Bewaar kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt de vrieselementen niet in (bij enkele...
 • Seite 92 NEDERLANDS Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting contact komen met de achterwand van de op het waternet (indien van toepassing) en koelkast (condensatorspoel). de elektrische aansluitingen en reparaties De afmetingen en afstanden die nodig zijn door een gekwalificeerd technicus voor de installatie van het apparaat staan verrichten.
 • Seite 93: Bescherming Van Het Milieu

  U kunt de opslagcapaciteit voor ingevroren etenswaar vergroten de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. door opslagmanden en, indien aanwezig, de Stop Frost-plaat te verwijderen. Wees niet verontrust over geluiden die van de compressor komen want dat zijn de normale geluiden van werking. Fabrikant Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Zweden...
 • Seite 94 Hoe de landelijke wetten van toepassing zijn toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden De garantie van IKEA geeft u specifieke wettelijke rechten, die alle gespecificeerd onder de kop "Wat is er niet gedekt door deze lokale wettelijke eisen dekken of overstijgen. Deze voorwaarden garantie?"...
 • Seite 95: Norsk

  NORSK Sikkerhetsinformasjon Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar omgivelsestemperaturen over lengre tid i bruk apparatet. Oppbevar de i nærheten er lavere eller høyere enn de temperaturer for fremtidig referanse. apparatet er beregnet for. Disse instruksjonene og selve apparatet Klimaklasse etter omgivelsestemperatur: gir viktige sikkerhetsadvarsler.
 • Seite 96 NORSK tatt ut av fryseren, ettersom dette kan – Dersom døren står oppe i lengre forårsake kuldesår. perioder vil dette kunne føre til at Når det gjelder produkter som bruker temperaturen i seksjonene til apparatet et luftfilter inni en tilgjengelig viftedeksel, stiger betraktelig.
 • Seite 97: Rengjøring Og Vedlikehold

  NORSK installeringen er fullført. Ikke bruk skjøteledninger, multi- Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, stikkontakter eller adaptere. De elektriske slik at det ikke oppstår skader på gulvet komponentene må ikke være tilgjengelige (f. eks. parkett). Installer og oppvatre etter installasjonen. Bruk ikke apparatet apparatet på...
 • Seite 98 Du trenger ikke bekymre deg over lyder som kommer fra kompressoren, det er normale driftslyder. Symbolet på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Produsent Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 99 • Transportskader. Dersom en kunde transporterer produktet apparatene du har kjøpt. hjem til seg eller til en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for skade som oppstår under transporten. Dersom derimot Trenger du ekstra hjelp? IKEA leverer produktet til kundens mottaksadresse, vil skade For ytterligere spørsmål som ikke er knyttet til Ettersalg av...
 • Seite 100: Polski

  POLSKI Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do użytkowania jest odpowiednia do ogólnego oświetlenia urządzenia należy zapoznać się instrukcjami pomieszczeń w gospodarstwie domowych bezpieczeństwa. Przechowywać w (dyrektywa WE 244/2009). podręcznym miejscu w celu skorzystania w Urządzenie zostało zaprojektowane przyszłości. do pracy w miejscach o temperaturze Instrukcje te oraz samo urządzenie zgodnej z podanymi poniżej zakresami, dostarczają...
 • Seite 101 POLSKI podłączone wyłącznie do doprowadzenia tropikalne, puszki, napoje, jajka, sosy, pikle, wody pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa masło, dżemy (1,7 i 8,1 bar). 2) Środkowa część komory chłodniczej - W pobliżu urządzenia nie należy strefa chłodna: Przechowywać sery, mleko, przechowywać...
 • Seite 102: Czyszczenie I Konserwacja

  POLSKI przez wykwalifikowanego technika. Nie urządzenia znajdują się w broszurze należy naprawiać ani wymieniać żadnej Instrukcja instalacji. części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy ELEKTRYCZNOŚCI pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca Musi istnieć możliwość odłączenia instalacji.
 • Seite 103: Ochrona Środowiska

  Należy je przekazać do punktu zajmującego się Można zwiększyć pojemność przechowywania zamrożonej żywności, utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost. Nie należy niepokoić się dźwiękami wydawanymi przez sprężarkę, ponieważ są to normalne odgłosy pracy. Producent Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 104 Stanowi on dowód zakupu oraz warunek skorzystania z • Uszkodzeń podczas transportu. Jeśli transportem produktu gwarancji. Na rachunku podana jest również nazwa oraz do domu lub pod inny adres zajmuje się klient, IKEA nie numer ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, artykułu (ośmiocyfrowy kod) każdego zakupionego przez jakie mogą...
 • Seite 105: Português

  PORTUGUÊS Informações de segurança Antes de utilizar o aparelho, leia estas para iluminação de habitações instruções de segurança com atenção. (Regulamento EC 244/2009). Guarde-as por perto para consulta futura. O aparelho foi concebido para funcionar As presentes instruções e o próprio em locais onde a temperatura se enquadra aparelho possuem informações nos seguintes intervalos, de acordo com...
 • Seite 106: Instalação

  PORTUGUÊS (1,7 e 8,1 bar). 2) Área intermédia do compartimento do Não armazene substâncias explosivas, frigorífico - zona fria: Armazenamento de tais como embalagens de aerossóis, nem queijo, leite, laticínios, iogurtes coloque ou utilize gasolina ou outros 3) Área inferior do compartimento do materiais inflamáveis perto do aparelho.
 • Seite 107: Limpeza E Manutenção

  PORTUGUÊS A instalação, incluindo a alimentação de de água ou fios elétricos. água (caso seja necessário) e as ligações Todas as dimensões e espaço necessários elétricas, bem como quaisquer reparações para a instalação do aparelho encontram- devem ser realizadas por um técnico se descritos no folheto de instruções de devidamente qualificado.
 • Seite 108 à reciclagem do equipamento Pode aumentar a capacidade de armazenamento de alimentos elétrico e eletrónico. congelados, retirando as gavetas e, se existir, a prateleira Stop Frost. Os sons produzidos pelo compressor são perfeitamente normais, pelo que não deve preocupar-se. Fabricante Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Suécia...
 • Seite 109 Esta garantia é válida durante cinco anos a partir da data de de serviços designado ou o seu agente autorizado reinstalarão compra do seu aparelho no IKEA. A fatura de compra original é o aparelho reparado ou instalarão o aparelho de substituição, necessária como prova de compra.
 • Seite 110: Română

  ROMÂNĂ Informaţii privind siguranţa Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste ambientală este cuprinsă în următoarele instrucţiuni privind siguranţa. Păstraţi-le la limite, în funcţie de clasa climatică îndemână pentru a le putea consulta şi pe specificată pe plăcuţa cu date tehnice. viitor. Este posibil ca aparatul să...
 • Seite 111 ROMÂNĂ inflamabile în interiorul sau în apropierea 2) Zona din mijloc a compartimentului aparatului. frigider - zonă rece: Depozitaţi brânză, Nu înghiţiţi conţinutul (netoxic) al lapte, produse lactate, delicatese, iaurt acumulatorilor frigorifici (din dotarea 3) Zona inferioară a compartimentului anumitor modele). Nu mâncaţi cuburi frigider - zona cea mai rece: Depozitaţi de gheaţă...
 • Seite 112: Curăţarea Şi Întreţinerea

  ROMÂNĂ necesară) şi la reţeaua de alimentare cu Toate dimensiunile şi distanţele necesare energie electrică, precum şi reparaţiile pentru instalarea aparatului pot fi găsite în trebuie efectuate de un tehnician calificat. broşura cu instrucţiuni de instalare. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio piesă AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA a aparatului, dacă...
 • Seite 113: Protecţia Mediului Înconjurător

  şi a raftului Stop Frost, dacă există în dotare. colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice Nu vă faceţi griji în ceea ce priveşte zgomotele emise de compresor; şi electronice. acestea sunt zgomote normale produse în timpul funcţionării. Producător Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Suedia...
 • Seite 114 Reparaţiile cauzate de instalarea incorectă sau efectuată fără valabilă. De asemenea, bonul de casă conţine denumirea a respecta instrucţiunile. IKEA şi codul de produs (cod de 8 cifre) pentru fiecare dintre • Utilizarea aparatului în alt scop decât cel casnic, de exemplu, aparatele achiziţionate.
 • Seite 115: Srpski

  SRPSKI Bezbednosne informacije Pažljivo pročitajte ova bezbednosna ispravno raditi ako se duže vreme ostavi uputstva pre upotrebe uređaja. Sačuvajte na temperaturama van navedenih opsega. ih za buduću upotrebu. Klimatska klasa ambijentalnih U ovom uputstvu i na samom uređaju temperatura: nalaze se važna upozorenja vezana SN: Od 10 do 32 °C;...
 • Seite 116 SRPSKI bude na svom mestu kada uređaj radi. korišćeni 48 sati; isperite sistem za vodu Nemojte ostavljati staklene posude sa koji je povezan na dovod vode ako voda tečnošću u zamrzivaču zato što mogu da nije tekla 5 dana. se polome. Ne zaklanjajte ventilator (ako je –...
 • Seite 117 SRPSKI a pomoću libele proverite da li je uređaj Ne koristite produžne kablove, savršeno nivelisan. Sačekajte najmanje dva višestruke utičnice i adaptere. Nakon sata pre nego što uključite uređaj, da bi se ugradnje električni delovi ne smeju da obezbedila potpuna efikasnost rashladnog budu dostupni korisniku.
 • Seite 118 Ne brinite oko zvukova koji dolaze iz kompresora, jer su to normalni zvukovi koji nastaju prilikom rada. Proizvođač Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 119 Garancija pokriva kvarove uređaja koji su uzrokovani greškama u ili nadmašuju sve lokalne zakonske zahteve. Ovi uslovi, ipak, ni na izradi ili u materijalu od datuma kupovine u IKEA. Ova garancija koji način ne ograničavaju prava potrošača opisana u lokalnom se primenjuje samo na korišćenje u domaćinstvu.
 • Seite 120: Русский

  РУССКИЙ Сведения по технике безопасности Прежде чем пользоваться прибором, воздуха в которых соответствует указанным прочтите данную инструкцию по ниже диапазонам (в соответствии с безопасности. Сохраняйте ее под рукой для климатическим классом, указанным на обращения в будущем. табличке с паспортными данными). Прибор В настоящей инструкции и на самом может...
 • Seite 121: Установка

  РУССКИЙ (от 1,7 до 8,1 бар). 3) Нижняя часть холодильного отделения Не храните взрывоопасные предметы - самая холодная зона: Хранение мясной (такие как аэрозольные баллончики), не нарезки, десертов, мяса и рыбы, чизкейков, размещайте и не используйте внутри свежей пасты, сметаны, соуса песто/сальсы, прибора...
 • Seite 122: Чистка И Уход

  РУССКИЙ Запрещается ремонтировать или заменять УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ любые детали прибора, за исключением БЕЗОПАСНОСТИ случаев, особо оговоренных в руководстве Обязательно предусмотрите по эксплуатации. Не разрешайте детям возможность отключения прибора от подходить близко к месту установки. После электросети путем отсоединения вилки распаковки прибора убедитесь, что он не от...
 • Seite 123 Вместо этого необходимо сдать прибор в соответствующий расширить, вынув корзины и, при наличии, лоток Stop Frost. пункт приема электрического и электронного оборудования Не беспокойтесь по поводу звуков, которые слышны для дальнейшей переработки. из компрессора, которые являются нормой при функционировании устройства. Изготовитель Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 124 Однако, если уполномоченный поставщик услуг IKEA или Срок действия этой гарантии составляет пять лет с даты авторизованный партнер по обслуживанию производит первоначальной покупки вашего прибора в IKEA. В качестве ремонт или замену прибора на условиях гарантии, подтверждения покупки требуется первоначальный товарный...
 • Seite 125: Svenska

  SVENSKA Säkerhetsinformation Innan du använder apparaten ska du en temperatur utanför det specificerade läsa dessa säkerhetsanvisningar. Förvara området. dem så att du har dem nära till hands för Klimatklasstemperaturer: framtida bruk. SN: från 10 °C till 32 °C, I dessa instruktioner och på själva N: från 16 °C till 32 °C apparaten ges viktiga säkerhetsföreskrifter ST: från 16 °C till 38 °C,...
 • Seite 126 SVENSKA Förvara inte glasbehållare som anslutet till vattenförsörjningen om vatten innehåller vätska i frysdelen eftersom de inte har tappats på 5 dagar. kan spricka. Blockera inte fläkten (finns på – Förvara rått kött och fisk i lämpliga vissa modeller) med matvaror. behållare i kylskåpet, så...
 • Seite 127: Rengöring Och Underhåll

  SVENSKA vattenpass. Vänta minst två timmar innan Använd inte denna apparat om elsladden du sätter på apparaten. Denna tid krävs eller stickkontakten är skadad, om den för att kylsystemet ska fungera på bästa inte fungerar som den ska eller om den sätt.
 • Seite 128 Bli inte orolig om kompressorn låter. Detta är fullt normalt. eller i den medföljande dokumentationen indikerar att den inte ska behandlas som hushållsavfall utan måste tas till ett lämpligt uppsamlingscenter för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Tillverkare Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 129 Transportskador. Om en kund själv transporterar en vara av dina apparater ska du kontakta telefontjänsten för ditt till sitt hem eller till annan adress, är IKEA inte ansvarigt närmaste IKEA-varuhus. Vi rekommenderar att du noga läser för skada som kan tänkas ske under denna transport.
 • Seite 130: Slovenščina

  SLOVENŠČINA Varnostne informacije Pred uporabo aparata preberite ta Klimatski razred temperature okolja: varnostna navodila. Navodila hranite na SN: 10 °C do 32 °C dosegu roke za prihodnjo uporabo. N: 16 °C do 32 °C V navodilih za uporabo in na aparatu so ST: 16 °C do 38 °C pomembna varnostna navodila, ki jih mora T: 16 °C do 43 °C...
 • Seite 131 SLOVENŠČINA počijo. Ventilatorja (če je priložen) ne – Daljše odpiranje vrat lahko povzroči prekrivajte z živili. znatno povišanje temperature v Ko vstavite živilo, preverite, ali so vrata notranjosti aparata. zamrzovalnika pravilno zaprta. – Redno čistite površine, ki lahko pridejo v Poškodovana tesnila zamenjajte v stik s hrano, in dosegljive dele drenažnega najkrajšem možnem času.
 • Seite 132: Čiščenje In Vzdrževanje

  SLOVENŠČINA končana. Prepovedana je uporaba podaljškov, Pazite, da med premikanjem naprave razdelilnih vtičnic in adapterjev. Električne ne poškodujete tal (npr. parketa). Aparat komponente po namestitvi aparata namestite na tla ali podstavek, ki je dovolj uporabnikom ne smejo biti dostopne. močan za njeno težo, ter v položaj, ki Aparata ne uporabljajte, ko ste mokri ustreza velikosti in uporabi aparata.
 • Seite 133 Stop Frost (če je na voljo). aparat prepovedano odlagati med komunalne odpadke. Oddati ga Povsem običajno je, da kompresor med delovanjem oddaja zvoke. je treba v zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske To ni razlog za skrb. opreme. Proizvajalec Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Švedska...
 • Seite 134 Kako bo IKEA odpravila težavo? garancijski zahtevek, Serviser, ki ga določi IKEA, bo pregledal izdelek in se po svoji navodili za sestavo in varnostnimi informacijami v presoji odločil, ali se lahko napaka odpravi v okviru garancije.
 • Seite 135: Slovenčina

  SLOVENČINA Informácie o bezpečnosti Pred použitím spotrebiča si prečítajte špecifikovaného rozsahu. tieto bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich Teplota prostredia podľa klimatických poruke pre budúce použitie. tried: V týchto pokynoch a na samotnom SN: 10 ℃ až 32 ℃ spotrebiči sú uvedené dôležité N: 16 ℃ až 32 ℃ upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, ktoré ST: 16 ℃...
 • Seite 136 SLOVENČINA V prípade produktov využívajúcich dodržujte nasledujúce: vzduchový filter vnútri prístupného – Otváranie dverí na dlhší čas môže krytu ventilátora bude počas prevádzky spôsobiť značný nárast teploty spotrebiča filter vždy nainštalovaný. v priehradkách spotrebiča. V priestore mrazničky neuchovávajte – Pravidelne čistite povrchy, ktoré sa sklenené...
 • Seite 137: Čistenie A Údržba

  SLOVENČINA Pri premiestňovaní spotrebiča dávajte Nepoužívajte predlžovacie káble, pozor, aby ste nepoškodili podlahy (napr. rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii parkety). Spotrebič inštalujte na podlahu spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti alebo podklad, ktorý je dostatočne pevný, prístupné používateľom. Nepoužívajte aby uniesol jeho hmotnosť, na mieste spotrebič, keď...
 • Seite 138 Nemusíte si robiť starosti kvôli zvukom vychádzajúcim dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie z kompresora, sú to normálne prevádzkové zvuky. zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia. Výrobca Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Švédsko...
 • Seite 139 Použitie spotrebiča v prostredí mimo domácnosti, teda na vašich spotrebičov, kontaktujte call-centrum vašej najbližšej profesionálne použitie. predajne IKEA. Odporúčame vám, aby ste si predtým, než sa na • Poškodenie pri preprave. Ak zákazník prepravuje výrobok nás obrátite, pozorne prečítali dokumentáciu k spotrebiču.
 • Seite 140: Türkçe

  TÜRKÇE Güvenlik Bilgileri Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik İklim sınıfı ortam sıcaklıkları: talimatlarını okuyun. İleride başvurmak SN: 10 ila 32 °C; üzere elinizin altında bulundurun. N: 16 ila 32 °C; Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her ST: 16 ila 38 °C; zaman uyulması...
 • Seite 141 TÜRKÇE Kırılabilecekleri için, içi sıvı dolu cam düzenli olarak temizleyin. kapları dondurucu bölmesinin içinde – 48 saat boyunca kullanılmamaları saklamayın. Fanı (dahil edilmişse) gıdalarla halinde, su depolarını temizleyin; 5 gün kapatmayın. boyunca su çekilmemesi halinde, bir su Yiyeceği yerleştirdikten sonra, dondurucu kaynağına bağlı...
 • Seite 142: Temi̇zli̇k Ve Bakim

  TÜRKÇE Cihazın bir ısı kaynağının yakınında Uzatma kabloları, çoklu prizler veya olmadığından ve dört ayağının da sabit adaptörler kullanmayın. Montaj işleminden ve yerle temas ettiğinden emin olun, sonra elektrikli bileşenler kullanıcı bunları gerektiği şekilde ayarlayın ve bir tarafından erişilebilir olmamalıdır. Elleriniz su terazisi kullanarak cihazın mükemmel ıslak veya ayaklarınız çıplak iken cihazı...
 • Seite 143 Ürün veya beraberindeki dokümanlar üzerindeki Kompresörden gelen seslerle ilgili endişe etmeyin, bunlar normal simgesi, bu ürünün evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve çalışma sesleridir. elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir. Üretici Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, İsveç...
 • Seite 144 Satış makbuzu ayrıca, satın • Cihazın ev dışında bir ortamda, diğer bir deyişle profesyonel aldığınız her bir cihazın IKEA adını ve ürün numarasını (8 kullanımı. basamaklı kod) bildirir. • Nakliye hasarları. Bir müşterinin ürünün kendi evine veya başka bir adrese nakliyesini gerçekleştirdiği durumlarda,...
 • Seite 145: Українська

  УКРАЇНСЬКА Інформація щодо техніки безпеки Перед використанням приладу прочитайте у приміщеннях, температура повітря ці інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх в яких відповідає наведеним нижче для використання у майбутньому. діапазонам (відповідно до кліматичного У цій інструкції та на самому приладі класу, вказаного на табличці з паспортними містяться...
 • Seite 146 УКРАЇНСЬКА як банки з аерозолем, і не ставте або не молока, молочних продуктів, делікатесних використовуйте бензин або інші займисті закусок, йогурту матеріали всередині або поблицу приладу. 3) Нижня частина холодильного відділення Не проковтуйте вміст (нетоксичний) - найхолодніша зона: Зберігання м'ясної пакетів...
 • Seite 147: Чищення Та Обслуговування

  УКРАЇНСЬКА ремонтуйте та не заміняйте жодну частину Всі розміри і відстані, необхідні для приладу, якщо в інструкції з експлуатації встановлення приладу, наведені в буклеті з прямо не вказано, що це необхідно інструкціями щодо встановлення. зробити. Не дозволяйте дітям наближатись ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ до...
 • Seite 148 як побутові відходи, і що його потрібно здати на утилізацію накопичення інею. до відповідного центру збору та вторинної переробки Не турбуйтеся щодо звуків, які чути з компресора, які є нормою електричного й електронного обладнання. під час функціонування приладу. Виробник Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden...
 • Seite 149 Ці обмеження не стосуються якісної роботи, виконаної неправильною конструкцією або дефектними матеріалами, кваліфікованим спеціалістом з використанням оригінальних з дати купівлі в магазині IKEA. Ця гарантія стосується лише деталей з метою адаптації приладу під вимоги правил техніки домашнього використання. Винятки зазначені в розділі «Що...
 • Seite 150 Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00 Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA БЪЛГАРИЯ 0031-50 316 8772 international Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief. Телефонен номер: 0700 100 68 Openingstijd: Тарифа:...
 • Seite 152 400011495545 © Inter IKEA Systems B.V. 2019 AA-2261143-1 18535...

Diese Anleitung auch für:

HuttraFrysa

Inhaltsverzeichnis