Bestway 62101 Bedienungsanleitung Seite 58

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
3. Не използвайте помпата в продължение на повече от 5
минути. Той може да се използва отново след минимум
15-минутно охлаждане.
4. За да заредите батерията, използвайте само подвижния
захранващ блок, включен в комплекта на уреда.
5. Уредът съдържа батерия, която не подлежи на смяна.
6. Батерията трябва да бъде отстранена от уреда, преди
той да бъде изхвърлен.
7. Уредът трябва да бъде изключен от захранващата
мрежа, когато изваждате батерията.
8. Батерията трябва да бъде изхвърлена по безопасен
начин.
ФУНКЦИОНИРАНЕ:
1. Зареждане:
1.1 В помпата са поместени две акумулаторни батерии от 2200mAh с литиеви клетки.
Моля, заредете батериите в продължение на минимум 5 часа преди първото
използване.
1.2 Помпата може да се използва само с предоставения заряден кабел с микро USB.
Зарядното напрежение не трябва да надхвърля 5V.
1.3 Внимание: Когато използвате зарядно устройство с ток 2A, времето за зареждане ще
бъде около 5 часа. Ако използвате персонален компютър, от който се зареждат
няколко USB устройства, времето за зареждане ще бъде по-дълго (най-дългият
период е 24 часа)
1.4 При зареждане индикаторната светлина светва. Червена индикаторна светлина
означава, че токът не е достатъчен. Зелена индикаторна светлина означава, че токът
е достатъчен и уредът се зарежда.
2. Не блокирайте въртенето на мотора или на перките на вентилатора. Не пъхайте предмети
в и не извършвайте намеси по камерата на вентилатора.
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/保加利亚
58

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis