Поддръжка И Съхранение; Upute Za Uporabu - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
3. Помпата трябва да се съхранява на сухо място при температура -20℃-45℃. Ако помпата
не се използва повече от 12 месеца, батерията ще се разреди. Батерията трябва да бъде
зареждана на всеки 6 месеца.
ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
1. Използвайте суха кърпа, за да почистите внимателно всички повърхности.
2. Съхранявайте на хладно, сухо място и трудно достъпно за деца.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Значение на зачеркнат контейнер за отпадъци:
Не изхвърляйте електрическите уреди като битови отпадъци, прилагайте
разделно събиране.
Свържете се с местните власти за информация относно наличните системи за
събиране на отпадъците. Ако електроуреди се изхвърлят в депа или сметища,
опасни вещества могат да изтекат в подпочвените води и да достигнат до хранителната
верига, увреждайки здравето и доброто физическо състояние. Когато заменяте
електрически компонент с нов, търговецът на дребно е задължен по закон да приеме
обратно стария уред за унищожаване безплатно.
Upozorenje
1. Uređaj se mora napajati niskim naponom koji je
sukladan s oznakom na uređaju.
2. Ovaj uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 godina
i starija te osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva
i znanja kada su pod nazorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost koja ih uputila u pravilno korištenje
aparata i upoznala s mogućim opasnostima. Djeca se
ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/保加利亚/克罗地亚

UPUTE ZA UPORABU

59

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis