Kullanim Tali̇matlari - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Uyarı
1. Cihaz, sadece üzerindeki işarete göre güvenli
ekstra düşük voltajda sağlanmalıdır.
2. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihaz kullanımı ve cihaz kullanımıyla ilgili
tehlikeler konusunda bilgilendirilmemiş ve gözetim
altında tutulmayan kişiler ile 8 yaşından küçük
çocuklar ve deneyimsiz veya bilgisiz kişiler
tarafından ya da fiziki, algılama veya mental
özellikleri gelişmemiş kişiler tarafından
kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve bakım, yetişkin gözetimi altında
olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. (AB
pazarı için)
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olacak bir kişi
tarafından cihazı kullanımları konusunda ve
sırasında gözetim altında tutulmamaları halinde
çocuklar dahil olmak üzere deneyimsiz veya bilgisiz
kişiler tarafından ya da fiziki, algılama veya mental
özellikleri gelişmemiş kişiler tarafından
kullanılmamalıdır. Cihaz ile oynamadıklarından
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/土
KULLANIM TALİMATLARI
52

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis