Bestway 62101 Bedienungsanleitung Seite 35

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Puhdistusta ja käyttäjän tekemää huoltoa ei saa jättää
lasten tehtäväksi ilman valvontaa. (EU:ta varten)
Tämä tuote ei ole tarkoitettu seuraavien ryhmien
käyttöön: lapset ja fyysisistä, henkisistä tai
aistirajoitteista kärsivät tai kokemattomat tai
tietotasoltaan rajoitetut henkilöt. Kyseiset henkilöt
voivat kuitenkin käyttää tuotetta, jos he ovat saaneet
opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön
henkilöltä, joka on vastuussa heidän
turvallisuudestaan. Lapsia tulee valvoa sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki tällä laitteella.
(EU:n ulkopuoliset markkinat)
3. Älä käytä pumppua yhtäjaksoisesti yli 5 minuuttia.
Pumppua voidaan käyttää uudelleen, kun sen on
ensin annettu jäähtyä 15 minuutin ajan.
4. Lataa akku vain käyttämällä laitteen mukana
toimitettua irrotettavissa olevaa virtayksikköä.
5. Tämä laite sisältää akun, jota ei voi vaihtaa.
6. Akku on poistettava laitteesta ennen laitteen
hävittämistä.
7. Laitteen virta on oltava katkaistuna, kun akku
poistetaan laitteesta.
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/芬
35

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis