Bestway 62101 Bedienungsanleitung Seite 10

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
manier en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reinigen en
gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden
verricht zonder supervisie. (Voor EU-markt)
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij toezicht hebben of geïnstrueerd zijn
over het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht
worden gehouden op kinderen, zodat ze niet met het
apparaat kunnen spelen. (Voor markt anders dan EU)
3. Non fare funzionare la pompa per più di 5 minuti. Per
essere riutilizzata, lasciare raffreddare almeno 15 minuti.
4. Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente
l'alimentatore rimovibile fornito in dotazione.
5. Questa apparecchiatura contiene una batteria non
sostituibile.
6. Prima di gettare definitivamente l'apparecchiatura,
rimuovere la batteria.
7. Durante la rimozione della batteria, l'apparecchiatura deve
essere scollegata dalla rete di alimentazione.
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/意
10

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis