Bedieningsinstructies - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Waarschuwing
1. Het apparaat mag alleen worden gevoed met
ongevaarlijke spanning (SELV) volgens de markering op
het apparaat.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of
mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder supervisie staan of instructies hebben
gekregen over het gebruik van het apparaat op een
veilige manier en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en
gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden
verricht zonder supervisie. (Voor EU-markt)
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij toezicht hebben of geïnstrueerd zijn
over het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht
worden gehouden op kinderen, zodat ze niet met het
apparaat kunnen spelen. (Voor markt anders dan EU)
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/荷

BEDIENINGSINSTRUCTIES

12

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Bestway 62101

Inhaltsverzeichnis