Konserwacja I Przechowywanie - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
7. W trakcie wyjmowania akumulatora urządzenie musi być
odłączone od zasilania.
8. Akumulator należy utylizować w bezpieczny sposób.
UŻYTKOWANIE:
1. Ładowanie:
1.1 Pompa zawiera dwa ogniwa litowe 2200 mAh, które można wielokrotnie ładować.
Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulatory przez co najmniej 5 godzin.
1.2 Pompy można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem mikro-USB do
ładowania. Napięcie ładowania nie może przekraczać 5 V.
1.3 Ważne: W przypadku prądu o natężeniu 2 A czas ładowania będzie wynosić około 5
godzin. W przypadku korzystania z komputera PC, do którego podłączone jest kilka
urządzeń USB, czas ładowania będzie dłuższy (maksymalnie 24 godz.)
1.4 Podczas ładowania świeci się lampka kontrolna. Czerwona kontrolka oznacza niski
prąd ładowania. Zielona kontrolka oznacza wystarczający prąd i wskazuje, że
urządzenie jest ładowane.
2. Nie należy blokować obrotów silnika ani łopatek wentylatora. Nie wkładać przedmiotów
do komory wentylatora ani nie zakłócać jej działania.
3. Pompę należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od -20°C do 45°C.
Jeśli pompa nie będzie używana przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, akumulator
rozładuje się. Akumulator należy ładować co 6 miesięcy.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Delikatnie przetrzyj wszystkie powierzchnie przy pomocy suchej szmatki.
2. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
UTYLIZACJA
Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowalne śmieci komunalne,
korzystaj z oddzielnych pojemników przeznaczonych na ich zbieranie.
Skontaktuj się z samorządem lokalnym w sprawie uzyskania informacji o
dostępności urządzeń do zbierania tych odpadów. Jeżeli urządzenia
elektryczne zbierane są w dołach lub wysypiskach śmieci, niebezpieczne substancje
mogą przedostać się do wody gruntowej i w ten sposób dostać się do łańcucha
pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu lub złe samopoczucie. W razie
wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca detaliczny jest prawnie
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia waszego zużytego sprzętu do utylizacji.
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/波
41

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis