Instruções De Funcionamento - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BORTSKAFFELSE
Betydning af overkrydset skraldespand med hjul:
Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt
affald, benyt separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt din
kommune for oplysninger vedrørende de indsamlingssystemer,
der er tilgængelige. Hvis elektriske anordninger bortskaffes på
lossepladser eller i affaldsbunker, kan farlige stoffer synke ned i
grundvandet og komme ud i fødevarer, hvilket beskadiger dit helbred
og velbefindende. Når ældre anordninger erstattes af nye, er
detailforhandleren forpligtet til at tage dine gamle anordninger retur til
bortskaffelse uden betaling.
Aviso
1. Este aparelho só pode ser alimentado com tensão extra
baixa de segurança correspondente à marcação no
aparelho.
2. Este equipamento pode ser usado por crianças de 8
anos de idade e superior e pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de
experiência e conhecimento caso estes recebam
supervisão ou instrução sobre o uso do equipamento de
forma segura e compreendam os ricos envolvidos. As
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/丹/葡
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis