Bestway 62101 Bedienungsanleitung Seite 50

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti in
vzdrževati naprave brez nadzora. (Za trg EU)
Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z
otroci) z omenjenimi fizičnimi, senzoričnimi ali
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen pod nadzorom ali
po navodilih za uporabo s strani osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj bodo
pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
3. Ne uporabljajte tlačilke neprekinjeno več kot 5
minut. Pred naslednjo uporabo počakati najmanj
15 minut, da se naprava ohladi.
4. Za polnjenje baterije uporabljajte le snemljivo
napajalno enoto, ki je priložena tej napravi.
5. Ta naprava vsebuje baterijo, ki je ni mogoče
nadomestiti.
6. Baterijo odstranite iz naprave, preden napravo
razstavite.
7. Pred odstranjevanjem baterije izključite
električno napajanje naprave.
8. Baterijo varno zavrzite.
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/斯洛文尼亚
50

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis